Lag og bruk kanalgrupperinger for multikanalstrakter

Kanaletikettene du ser i rapportene for multikanalstrakter (Betalt søk, Organiske søk, Sosialt nettverk osv.), er som standard angitt som en del av kanalgrupperingen for multikanalstrakter. Hvis du har spesifikke analysekrav, kan det være lurt å lage egne, tilpassede kanalgrupperinger, som alle har egne sett med etiketter. Etikettene for kanalgrupperingen for mulitkanalstrakter dekker imidlertid mange analytikeres behov.

Dimensjoner for Campaign Manager, Display & Video 360 og Search Ads 360 er ikke tilgjengelige for standard kanalgrupperinger. Disse dimensjonene er imidlertid tilgjengelige for egendefinerte kanalgrupperinger du oppretter.

Innholdet i denne artikkelen:

Se standardetikettdefinisjoner (dvs. kanalgrupperingen for multikanalstrakter)

Slik ser du hvordan standardetikettene (f.eks. Sosialt nettverk) er definert i kanalgrupperingen for multikanalstrakter:

 1. Klikk på Kanalgrupperinger som hoveddimensjon i rapporten Toppbaner for konvertering eller Assisterte konverteringer, og velg Kopiér kanalgrupperingsmal for multikanalstrakter.
 2. For å se hvordan en etikett er definert, klikk på Endre-ikonet (blyanten).
 3. Når du er ferdig med å se på etikettdefinisjonene, klikker du på Avbryt-linken.

Du kan også se kanaldefinisjonene i artikkelen Om kanaler for multikanalstrakter (og kanalgrupperingen for multikanalstrakter).

Slik fungerer kanalgrupperinger

En kanalgruppering er et sett med etiketter. Hver etikett brukes på en kanal eller gruppe med kanaler som du vil se i rapportene dine. Kanalgrupperingen for multikanalstrakter er for eksempel en forhåndsdefinert kanalgruppering.

Du angir hvilke kanaler som skal tilhøre hvilke etiketter, når du definerer kanalgrupperingen. Her er noen eksempler på kanalgrupperinger du kan definere:

 • Søk/samarbeidspartner/bannerannonse: en etikett for søk, en etikett for samarbeidspartner, og en etikett for bannerannonse.
 • Betalt søk / bannerannonse: en etikett for betalt søk, og en etikett for bannerannonse.
 • Merkevare / generisk betalt søk: en etikett for merkevarekanaler for betalt søk, og en etikett for generelle kanaler for betalt søkLes mer om merkevarekanaler for betalt søk og generelle kanaler for betalt søk.

Reglene tolkes i den rekkefølgen de er definert i, og hver kanalgruppering må inneholde minst én etikett. Eventuelle kanaler som ikke er inkludert i den første regelen (dvs. den første etiketten), blir inkludert i den andre regelen, hvis det finnes en. Kanalene som ikke er tatt med i den andre regelen (dvs. den andre etiketten), blir tatt med i den tredje regelen, hvis det finnes en. Eventuelle kanaler som gjenstår etter at alle reglene er brukt, blir inkludert i den alternative etiketten annet.

Bruk en egendefinert kanalgruppering i en rapport

Kanalgrupperingen for multikanalstrakter blir som standard brukt i rapportene Oversikt, Toppbaner for konvertering og Assisterte konverteringer. Du kan imidlertid bruke alle andre egendefinerte kanalgrupperinger du har laget, i rapportene Toppbaner for konvertering og Assisterte konverteringer.

Du kan bruke en egendefinert kanalgruppering ved å klikke på Kanalgrupperinger som hoveddimensjon, og deretter velge den egendefinerte kanalgrupperingen du vil bruke.

Dataene dine blir ikke endret ved bruk av egendefinerte kanalgrupperinger. Når du bruker egendefinerte kanalgrupperinger, kan du ganske enkelt merke og samle kanaler mens du ser på en rapport.

Det kan hende at kostnadsdata ikke er tilgjengelige for egendefinerte kanalgrupperinger i rapportene for multikanalstrakter.

Opprett egendefinerte kanalgrupperinger

Du kan lage en egen egendefinert kanalgruppering ved å kopiere kanalgrupperingen for multikanalstrakter, og bruke den som en mal for å komme i gang. Du kan også lage en ny egendefinert kanalgruppering fra grunnen av. Du kan lage så mange egendefinerte kanalgrupperinger du ønsker.

Slik lager du en ny egendefinert kanalgruppering:

 1. Klikk på Kanalgrupperinger som hoveddimensjon i rapporten Toppbaner for konvertering eller Assisterte konverteringer, og velg Opprett en tilpasset kanalgruppering.
 2. Skriv inn et navn for kanalgrupperingen.
 3. Klikk på Definer en ny kanal for de ulike etikettene du ønsker å se i rapportene dine. Hvis du for eksempel ønsker å gruppere all søketrafikk og merke den som Søk, lager du en regel med følgende vilkår:

  (medium som inneholder cpc-søk) ELLER (medium som inneholder organiske søk)
 4. Klikk på Ferdig for å lagre hver kanaldefinisjon.
 5. Klikk på Lagre når du er ferdig med å legge til regler.

Kopiér, del eller slett egendefinerte kanalgrupperinger

Når du har laget og lagret en egendefinert kanalgruppering, kan du kopiere, slette eller dele den direkte med andre. Du kan også dele den i løsningsgalleriet.

Når du deler en egendefinert kanalgruppering, blir bare konfigurasjonsinformasjonen delt. Dataene dine holdes private. Finn ut mer om hvordan du deler ressurser, deriblant hvordan du deler mange egendefinerte kanalgrupperinger samtidig.

Du kan også slette eller kopiere egendefinerte kanalgrupperinger. Når du kopierer en egendefinert gruppering, kan du bruke den som grunnlag for å lage en annen egendefinert kanalgruppering.

Slik kan du kopiere, dele eller slette egendefinerte kanalgrupperinger:

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator.
 3. Gå til ønsket rapporteringsvisning.
 4. Klikk på Tilpassede kanalgrupperinger i Se-kolonnen.
 5. Gå til Handlinger-rullegardinmenyen, og velg Kopiér, Del eller Slett.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?