Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli nadal korzystasz z usługi Universal Analytics, która przestanie przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 lipca 2024 r. w przypadku usług Analytics 360), zapoznaj się z sekcją Universal Analytics.

[GA4] Zdarzenia niestandardowe

Dowiedz się, jak gromadzić dodatkowe informacje, których Google Analytics nie zbiera automatycznie

Zdarzenie niestandardowe to zdarzenie z określonymi przez Ciebie nazwą i zbiorem parametrów. Zdarzenie niestandardowe umożliwia gromadzenie danych, których Analytics nie zbiera automatycznie ani nie zaleca zbierania.

Zanim zaczniesz

Zanim utworzysz zdarzenia niestandardowe:

Tworzenie zdarzeń niestandardowych

Zdarzenie niestandardowe możesz skonfigurować, korzystając z jednego z tych narzędzi:

Zdarzenie niestandardowe możesz też utworzyć w Analytics, np. gdy chcesz utworzyć zdarzenie konwersji na podstawie dotychczasowego zdarzenia. Zanim utworzysz w Analytics zdarzenie niestandardowe, sprawdź zmiany wspólnie ze swoim zespołem, aby nie powielać zdarzeń.

Obejrzyj krótki film
Dowiesz się z niego, jak skonfigurować w Google Analytics zdarzenie niestandardowe za pomocą Menedżera tagów:

Modyfikowanie zdarzeń niestandardowych

Możesz zmodyfikować zdarzenie niestandardowe, które zostało już zarejestrowane przez Google Analytics (np. aby zmienić nazwę zdarzenia lub poprawić błąd). Dzięki temu możesz zachować dane zebrane wcześniej za pomocą tego zdarzenia.

Raportowanie zdarzeń niestandardowych

Gdy ktoś wykona czynność, która wywołuje zdarzenie niestandardowe, pojawi się ono w raportach Czas rzeczywisty i DebugView. Aby wyświetlić parametry zdarzenia, możesz też kliknąć jego nazwę w raporcie Czas rzeczywisty lub DebugView.

Gdy Analytics przetwarza zdarzenie niestandardowe, możesz je zobaczyć w jeden z tych sposobów:

  • W sekcji Raporty przejdź do raportu Zdarzenia.
  • W sekcji Administracja przejdź w kolumnie Usługa do wiersza Zdarzenia.
  • W sekcji Eksplorowanie utwórz eksplorację swobodną z wymiarem Nazwa zdarzenia.

Raportowanie parametrów zdarzeń niestandardowych

Aby zobaczyć wartości parametrów zdarzenia, musisz dla każdego parametru utworzyć wymiar niestandardowy lub dane niestandardowe. Gdy Analytics przetworzy wymiary lub dane niestandardowe, możesz je dodawać do raportów niestandardowych, list odbiorców, eksploracji i segmentów oraz jako wymiary dodatkowe w raportach standardowych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
69256
false
false