Údaje a ochrana súkromia v EÚ

Google Analytics 4 pri zhromažďovaní údajov nezaznamenáva ani neuchováva adresy IP.

 • Analytics odstraňuje všetky adresy IP, ktoré zhromažďuje od používateľov v EÚ, pred zaznamenaním týchto údajov prostredníctvom domén a serverov v EÚ.

Okrem toho ponúka Analytics ovládanie na:

 • deaktiváciu zhromažďovania údajov signálov Googlu v jednotlivých regiónoch,
 • deaktiváciu zhromažďovania podrobných údajov o polohe a zariadení v jednotlivých regiónoch.

Analytics nezaznamenáva adresy IP

Google Analytics 4 nezaznamenáva ani neuchováva jednotlivé adresy IP.

Analytics poskytuje údaje o približnej geografickej polohe odvodením nasledujúcich metadát z adries IP: mesto (a odvodená zemepisná šírka a dĺžka mesta), kontinent, krajina, región, subkontinent (a náprotivky založené na identifikátore).

Keď Analytics zhromažďuje údaje meraní, všetky vyhľadávania na základe adresy IP pred presmerovaním návštevnosti na servery služby Analytics na účely spracúvania sa vykonávajú na serveroch v EÚ.

Údaje zo zariadení v EÚ sa zhromažďujú v EÚ

Google Analytics 4 zhromažďuje všetky údaje zo zariadení v EÚ (na základe vyhľadávania polohy podľa adresy IP) prostredníctvom domén a serverov v EÚ ešte pred presmerovaním návštevnosti na servery služby Analytics na účely spracúvania.

Ak v súčasnosti používate pravidlá na zabezpečenie obsahu (PZO), nezabudnite aktualizovať svoje konfigurácie (direktívy img-src a connection-src), aby ste povolili nasledujúce domény, ktoré Analytics používa:

 • *.google-analytics.com,
 • *.analytics.google.com.
Nové domény, ktoré podporujú zhromažďovanie údajov v EÚ, majú byť uvedené na trh koncom mája. Aktualizujte svoje konfigurácie PZO do 3. júna 2022, aby ste predišli prerušeniu merania návštevnosti.

Ovládanie pre regióny

Signály Googlu

Pri aktivácii signálov Googlu môžete aktivovať alebo deaktivovať zhromažďovanie týchto signálov pre jednotlivé regióny. Ak upravíte nastavenia signálov Googlu a deaktivujete zhromažďovanie pre určitý región, Analytics zachová všetky historické údaje, ktoré ste zhromaždili, ale od dátumu zmeny nebude zhromažďovať žiadne ďalšie údaje. Ak deaktivujete zhromažďovanie údajov signálov Googlu, nebudete mať prístup k viacplatformovým reportom, remarketingovým zoznamom založeným na údajoch zo služby Analytics, funkciám reportov reklamy ani demografickým údajom a záujmom. Ďalšie informácie

Ak deaktivujete signály Googlu, remarketing nebude pre dotknuté regióny k dispozícii. Okrem toho bude pre deaktivované regióny výrazne znížený objem modelovania pre viacero zariadení a modelovania konverzií po aktívnom zhliadnutí. Vzťahuje sa to aj na následné modelovanie konverzií a reporty v prepojených účtoch Google Ads.

Zhromažďovanie podrobných údajov o polohe a zariadení

Môžete aktivovať alebo deaktivovať zhromažďovanie podrobných údajov o polohe a zariadení pre jednotlivé regióny. Analytics tieto údaje zhromažďuje predvolene. Ak toto zhromažďovanie údajov deaktivujete, Analytics nebude zhromažďovať nasledujúce údaje:

 • mesto,
 • zemepisnú šírku (mesta),
 • zemepisnú dĺžku (mesta),
 • podverziu prehliadača,
 • reťazec používateľského agenta prehliadača,
 • značku zariadenia,
 • model zariadenia,
 • názov zariadenia,
 • podverziu operačného systému,
 • podverziu platformy,
 • rozlíšenie obrazovky.

Ak upravíte nastavenia a deaktivujete zhromažďovanie pre určitý región, Analytics zachová všetky historické údaje, ktoré ste zhromaždili, ale od dátumu zmeny nebude zhromažďovať žiadne ďalšie údaje.

Ďalšie informácie

Ak deaktivujete zhromažďovanie podrobných údajov o polohe a zariadení pre určitý región, objem modelovaných konverzií sa pre daný región výrazne zníži. Vzťahuje sa to aj na následné modelovanie konverzií a reporty v prepojených účtoch Google Ads a Search Ads 360.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false