Aquest article forma part de la guia de migració de Universal Analytics a Google Analytics 4. Consulteu la taula de continguts de la guia de migració.

[UA→GA4] Eina de migració d'usuaris

Migrar els usuaris de Universal Analytics a una propietat de Google Analytics 4

Utilitzeu el complement GA4 Migrator for Google Analytics de Fulls de càlcul de Google per migrar els usuaris i els seus permisos d'una propietat de Universal Analytics a una de Google Analytics 4.

Contingut d'aquest article:

Com funciona l'eina

Per utilitzar l'eina de migració d'usuaris, cal que tingueu la funció d'administrador al compte.

Un cop hàgiu instal·lat i activat el complement de Fulls de càlcul de Google (més avall), seguiu aquests tres passos:

 • Pas 1: importeu la configuració dels permisos d'usuari d'una propietat de Universal Analytics a un full de càlcul de Google.
 • Pas 2: decidiu com voleu migrar cada usuari.
 • Pas 3: migreu (exporteu) la configuració dels permisos d'usuari a una propietat de Google Analytics 4.

Abans de començar

A continuació us indiquem què us caldrà per començar a utilitzar l'eina de migració d'usuaris.

 1. Instal·leu el complement GA4 Migrator for Google Analytics des de Google Workspace Marketplace.

  També podeu accedir a la fitxa de Play Store de complements des del menú de Fulls de càlcul de Google seleccionant Extensions > Complements > Obtén complements i cercant GA4 Migrator for Google Analytics.

 2. Obriu la fitxa del complement i feu clic a Instal·la per instal·lar-lo.

 3. Seguiu les indicacions per completar el procés d'instal·lació.

 4. Quan hàgiu acabat d'instal·lar el complement, creeu un full de càlcul de Google nou i activeu la barra lateral del complement seleccionant Extensions > GA4 Migrator for Google Analytics™ > Migra usuaris a GA4 al menú.

Pas 1: importeu els permisos d'usuari d'una propietat de Universal Analytics

Un cop hàgiu activat el complement, veureu el quadre de diàleg següent, que us guiarà al llarg del procés de migració.

 1. Per iniciar la migració, seleccioneu un compte al menú desplegable Compte de Google Analytics, que està preemplenat amb la llista de comptes de Google Analytics disponibles per a l'usuari que té la sessió iniciada.
 2. Al compte de Google Analytics seleccionat, trieu la propietat de Universal Analytics des de la qual voleu migrar els permisos d'usuari.

 3. Un cop hàgiu seleccionat la propietat de Universal Analytics, feu clic a Importa els usuaris d'Analytics per iniciar el procés de migració.

El procés d'importació hauria de tardar menys d'un minut a completar-se. Un cop completada l'operació, veureu un missatge de confirmació.

Pas 2: decidiu com voleu migrar cada usuari

Un cop completada l'operació d'importació dels permisos d'usuari, veureu un informe que contindrà la informació dels permisos d'usuari de la propietat de Universal Analytics seleccionada i de les seves visualitzacions (perfils). A l'informe generat s'hi enumeraran tots els usuaris que tenen accés al compte seleccionat, a la propietat de Universal Analytics i a totes les visualitzacions (perfils), juntament amb els seus permisos.

Si a un usuari se li han concedit permisos per a diverses entitats, això es reflectirà a l'informe mitjançant el marcatge de les caselles de selecció corresponents a les funcions que tingui.

Un usuari està a punt per migrar a una propietat de Google Analytics 4 si se li ha assignat com a màxim una funció en un informe de full de treball.

Per a cada usuari de l'informe:

 • Si no s'ha seleccionat cap funció: aquest usuari no tindrà accés a la propietat objectiu de Google Analytics 4.

 • Si s'ha seleccionat una funció: es concedirà aquesta funció a l'usuari durant la migració.

Reviseu els exemples següents.

Exemple 1

L'usuari Pere té la funció d'administrador per a la visualització (perfil) 121212 i la funció d'editor per a la visualització (perfil) 232323. Per aquest motiu, les caselles de selecció Admin (Administrador) i Editor estan marcades a la fila corresponent a aquest usuari. Les dues visualitzacions (perfils) es mostren a la cel·la corresponent de la columna Identificador de visualització (perfil). Com que hi ha marcada més d'una casella de selecció de funció per a aquest usuari, heu de decidir com voleu migrar-lo. Si desmarqueu les caselles Editor i Viewer (Lector), el Pere estarà a punt per migrar amb la funció d'administrador.

Exemple 2

La usuària Alícia té la funció de lectora per a tota la propietat UA-123456-7 i la funció d'editora per a la visualització (perfil) 121212. Les caselles de selecció Viewer (Lector) i Editor estan marcades a la fila corresponent a aquesta usuària. Una única visualització (perfil) 121212 es mostra a la cel·la corresponent de la columna Identificador de visualització (perfil). Com que hi ha marcada més d'una casella de selecció de funció per a aquesta usuària, heu de decidir com voleu migrar-la. Si desmarqueu la casella Viewer (Lector), l'Alícia estarà a punt per migrar amb la funció d'editora.

Exemple 3

La usuària Carla té la funció d'editora per a tota la propietat UA-123456-7. En aquest cas, només hi ha marcada la casella de selecció Editor a la fila corresponent a aquesta usuària. Com que la Carla no té cap permís local en cap visualització (perfil), la cel·la corresponent de la columna Identificador de visualització (perfil) està buida. Com que només hi ha marcada una casella de selecció de funció per a aquesta usuària, està a punt per migrar.

Exemple 4

L'usuari Toni té la funció de lector per a les visualitzacions (perfils) 121212, 232323 i 343434 de la propietat UA-123456-7. En aquest cas, només hi ha marcada la casella de selecció Viewer (Lector) a la fila corresponent a aquest usuari. Com que només hi ha marcada una casella de selecció de funció per a aquest usuari, està a punt per migrar.

Quan totes les files del full de treball hagin arribat a l'estat A punt per migrar, ja podreu avançar al pas 3.

Pas 3: exporteu els permisos d'usuari a una propietat de Google Analytics 4

 1. Per començar a exportar la configuració dels permisos d'usuari, heu de seleccionar una propietat de Google Analytics 4 objectiu al menú desplegable del quadre de diàleg de migració, que està preemplenat amb la llista de propietats de Google Analytics 4 disponibles per a l'usuari actual al compte de Google Analytics seleccionat.

 2. Feu clic al botó Migra per iniciar el procés de creació de la configuració dels permisos d'usuari per a la propietat de Google Analytics 4 seleccionada en funció de les seleccions fetes al full de càlcul.

Quan l'operació hagi acabat, veureu una notificació en què s'indicarà que s'ha completat la migració dels usuaris i es crearà un full de càlcul nou amb el resultat de l'operació al document actual.

El resultat de l'operació contindrà la llista de tots els usuaris que tenen accés a la propietat de Google Analytics 4 actual, així com els seus permisos locals. Seguint els exemples de l'1 al 4 del pas 2, el Pere tindria la funció d'administrador, l'Alícia i la Carla tindrien la funció d'editores i el Toni tindria la funció de lector.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
69256
false