Tạo và quản lý Báo cáo tùy chỉnh

Báo cáo tùy chỉnh là báo cáo do bạn tạo. Bạn chọn tham số cũng như chỉ số và quyết định cách chúng sẽ được hiển thị. Tìm hiểu thêm về Báo cáo tùy chỉnh.

Trong bài viết này:

Tạo Báo cáo tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Nhấp vào Tùy chỉnh > Báo cáo tùy chỉnh > +Báo cáo tùy chỉnh mới.
 5. Nhập Tiêu đề.
 6. (Tùy chọn) Nhấp vào tab +thêm báo cáo.
  Mỗi báo cáo có ít nhất 1 tab, nhưng bạn có thể thêm nhiều tab. You can customize the report types in each Report Tab.
 7. Chọn loại báo cáo: Trình khám phá, Bảng phẳng, Lớp phủ bản đồ hoặc Kênh.
  Nhấp vào để mở rộng và tìm hiểu thêm về loại báo cáo.

  Bạn cần chọn loại báo cáo mới cho mỗi tab bạn thêm vào báo cáo. Mỗi tab có thể có một loại báo cáo khác. Ví dụ: bạn có thể tạo Tab 1 là Lớp phủ bản đồ và Tab 2 là Bảng phẳng. Điều này sẽ cho phép bạn có nhiều tab để có các kiểu hiển thị khác nhau trong một báo cáo.

  1. Trình khám phá: Báo cáo Analytics chuẩn. Bao gồm biểu đồ đường và bảng dữ liệu bao gồm các yếu tố động như tùy chọn tìm kiếm/sắp xếp và thứ nguyên phụ.
  2. Bảng phẳng: Một bảng tĩnh, có thể sắp xếp hiển thị dữ liệu theo hàng.
  3. Lớp phủ bản đồ: Bản đồ thế giới. Các khu vực và quốc gia khác nhau hiển thị bằng màu đậm hơn để chỉ ra lưu lượng truy cập và khối lượng tương tác.
  4. Kênh: Kênh chuyển đổi do bạn xác định.
 8. Xác định thứ nguyên và số liệu.
  Tùy chọn cho từng loại báo cáo sẽ thay đổi do từng loại hiển thị dữ liệu theo các cách khác nhau.
 9. (Tùy chọn) Nhấp vào +thêm bộ lọc để giới hạn báo cáo theo các thứ nguyên cụ thể.
  Nhấp vào để mở rộng và tìm hiểu thêm về những bộ lọc này.
  Điều này cho phép bạn hạn chế dữ liệu xuất hiện trong báo cáo. Ví dụ: nếu tạo báo cáo với thứ nguyên Phiên bản trình duyệt thì bạn có thể thêm bộ lọc để chỉ hiển thị các trình duyệt cụ thể trong báo cáo bằng cách tạo bộ lọc Bao gồm trên thứ nguyên Trình duyệt với khớp Chính xácChrome . Với cấu hình này, bạn sẽ chỉ thấy dữ liệu trong báo cáo cho trình duyệt Chrome, do đó bạn có thể so sánh hiệu suất của từng phiên bản Chrome và loại trừ tất cả dữ liệu từ trình duyệt khác.
 10. (Tùy chọn) Chọn vị trí báo cáo này sẽ xuất hiện. Sử dụng menu thả xuống này để chọn các chế độ xem cụ thể hoặc chọn Tất cả chế độ xem được liên kết với tài khoản này để cho phép hiển thị báo cáo này trên tất cả các chế độ xem bạn có quyền truy cập.
 11. Nhấp vào Lưu.

Truy cập, quản lý và chia sẻ Báo cáo tùy chỉnh

Để truy cập vào Báo cáo tùy chỉnh:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Nhấp vào Tùy chỉnh.

Bạn sẽ thấy danh sách dạng bảng của tất cả Báo cáo tùy chỉnh. Bạn có thể tạo Danh mục để tổ chức báo cáo thành các nhóm khác nhau. Sử dụng menu Tác vụ để Chỉnh sửa, Sao chép, XóaChia sẻ các báo cáo riêng lẻ. Khi bạn chia sẻ Báo cáo tùy chỉnh, chỉ thông tin cấu hình được chia sẻ. Dữ liệu của bạn vẫn còn riêng tư. Tìm hiểu thêm về chia sẻ nội dung, bao gồm cách chia sẻ nhiều Báo cáo tùy chỉnh cũng một lúc.

Nhấp vào tên báo cáo trong bảng để xem báo cáo cụ thể đó. Bạn cũng có thể chọn báo cáo từ điều hướng bên trái. Khi sử dụng một báo cáo, bạn có thể nhấp vào Chỉnh sửa (ở trên cùng bên trái, bên dưới tựa đề báo cáo) để thực hiện thay đổi cho báo cáo.

Hỗ trợ Báo cáo tùy chỉnh bằng Bảng tùy chỉnh

Tính năng này chỉ có sẵn cho tài khoản Analytics 360. Tìm hiểu thêm về Analytics 360.

Nếu bạn có một lượng lớn dữ liệu, Báo cáo tùy chỉnh của bạn có thể trả lại Kết quả được lấy mẫu. Để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu Báo cáo tùy chỉnh, chúng tôi khuyên bạn nên hỗ trợ mỗi Báo cáo tùy chỉnh quan trọng (đặc biệt là những báo cáo được sử dụng để báo cáo/phân tích các chỉ số kinh doanh quan trọng) bằng một Bảng tùy chỉnh. Bảng tùy chỉnh có thể được sử dụng để tổng hợp các tập hợp dữ liệu quan trọng trên cơ sở hàng ngày, đảm bảo 100% dữ liệu không được lấy mẫu trong báo cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?