Anpassade rapporter

Skapa en anpassad rapport

Så här skapar du en anpassad rapport:

 1. Öppna fliken Anpassning och klicka på Översikt i den vänstra navigeringspanelen.

 2. Klicka på + Ny anpassad rapport.

 3. Ge rapporten ett namn.

 4. För Typ väljer du Utforskaren (en hierarki med datatabeller som är sammankopplade med klickbara rader) eller Platt tabell (en enstaka tabell med all information).

  Utforskaren

  1. Ange ett namn på den första statistikgruppen.

  2. Klicka på + lägg till statistik för att lägga till statistik. Klicka på + lägg till ny statistikgrupp om du vill lägga till en flik med en annan statistikgrupp.

  3. Klicka på + lägg till dimension för att lägga till en dimension.
   Om du lägger till fler än en dimension kan rapporten innehålla mer specifika detaljer.

  Platt tabell

  1. Klicka på + lägg till dimension för att lägga till en dimension. Du kan lägga till högst två dimensioner.

  2. Klicka på + lägg till statistik för att lägga till statistik. Ange högst 25 värden.

 5. Klicka på Lägg till ett filter om du vill begränsa rapporten till bara en delmängd av informationen.
  • Välj en dimension.
  • Välj Inkludera eller Uteslut.
  • Välj typ av matchning: Exakt eller Regexk (reguljära uttryck).
  • Ange värdet för matchningen.

 6. Om du vill att rapporten ska vara tillgänglig i fler vyer lägger du till dem.

 7. Klicka på Spara.