Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

The instructions in this help article may be affected by recent changes in the Analytics user interface. See this blog post for details. Help center updates are coming soon.

Lag og administrer tilpassede rapporter

Tilpassede rapporter er rapporter du selv lager. Du velger dimensjonene og beregningene og bestemmer hvordan de skal bli vist. Finn ut mer om tilpassede rapporter.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Lag en tilpasset rapport

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Velg Tilpasset-fanen øverst på en side i Analytics.
 3. Klikk på +Ny tilpasset rapport øverst i tabellen.
  Hvis du ikke ser dette alternativet, velger du Tilpassede rapporter > Oversikt på navigeringslinjen til venstre.
 4. Skriv inn en tittel.
 5. (Valgfritt) Klikk på +Legg til en rapport-fanen.
  Alle rapportene har minst én fane, men du kan legge til flere. Når du legger til flere faner, gjelder all informasjonen nedenfor for den fanen som er uthevet. Klikk på bildet for å utvide visningen og se en illustrasjon. You can customize the report types in each Report Tab.
 6. Velg en rapporttype: Utforsker, Flat tabell eller Kartoverlegg.
  Klikk for å utvide og se mer informasjon om de forskjellige rapporttypene.

  Du må velge en ny rapporttype for hver av fanene du legger til i rapporten. Hver av fanene kan ha forskjellige rapporttyper. Du kan for eksempel velge at Fane 1 skal være av typen Kartoverlegg og at Fane 2 skal være av typen Flat tabell. Da kan du bruke flere faner, slik at du har forskjellige visualiseringstyper i én rapport.

  1. Utforsker: Standard rapporttypen i Analytics. Den inneholder et linjediagram og en datatabell med dynamiske elementer, for eksempel et alternativ for søk/sortering og sekundære dimensjoner.
  2. Flat tabell: En statisk tabell som kan sorteres. Dataene blir vist i rader.
  3. Kartoverlegg: Et verdenskart. Ulike regioner og land blir vist i mørkere farger for å angi trafikk og engasjementsvolum.
 7. Definer dimensjoner og beregninger.
  Hvilke alternativer som er tilgjengelige for hver rapporttype, varierer ettersom dataene blir vist på forskjellige måter i de ulike typene.
 8. (Valgfritt) Klikk på +legg til filter for å begrense rapporten til bestemte dimensjoner.
  Klikk for å utvide og se mer informasjon om disse filtrene.
  Da kan du begrense hvilke data som blir vist i rapporten. Hvis du for eksempel lager en rapport med dimensjonen Nettleserversjon, kan du legge til et filter for å vise bare bestemte nettlesere i rapporten ved å lage et Ta med-filter i Nettleser-dimensjonen, med Chrome som eksakt samsvar. Med denne konfigurasjonen kan du bare se data i rapporten din for Chrome-nettleseren. Dermed kan du sammenligne resultatene for alle versjonene av Chrome, og ekskludere alle dataene fra andre nettlesere.
 9. (Valgfritt) Velg hvor denne rapporten skal bli vist. Du kan velge bestemte datautvalg på rullegardinmenyen eller velge Alle datautvalg tilknyttet denne kontoen for å tillate denne rapporten i alle datautvalgene du har tilgang til.
 10. Klikk på Lagre.

Åpning, administrasjon og deling av tilpassede rapporter

Du kan åpne de tilpassede rapportene dine ved å velge Tilpasset-fanen øverst på en side i Analytics.

Velg Oversikt på navigeringslinjen til venstre for å se en tabell med alle de tilpassede rapportene dine. Du kan lage kategorier for å organisere rapportene i ulike grupper. På Handlinger-rullegardinmenyen kan du redigere, kopiere, slette og dele enkeltrapporter. Når du deler en tilpasset rapport, blir bare konfigurasjonsinformasjonen delt. Dataene dine forblir private. Finn ut mer om hvordan du deler ressurser, deriblant hvordan du deler mange tilpassede rapporter samtidig.

Klikk på et rapportnavn i tabellen for å se den bestemte rapporten. Du kan også velge rapporter på navigeringslinjen til venstre. Når du bruker en rapport, kan du klikke på Rediger (oppe til venstre nedenfor tittelen på rapporten) for å gjøre endringer i rapporten.

Underbygg tilpassede rapporter med tilpassede tabeller

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for brukere med Google Analytics 360-kontoer. Finn ut mer om Google Analytics 360.

Hvis du har mye data, kan det hende at de tilpassede rapportene dine inneholder samplede resultater. Du kan sørge for at dataene i de tilpassede rapportene er nøyaktige og presise ved å underbygge de viktigste tilpassede rapportene med tilpassede tabeller (spesielt de rapportene som brukes for rapportering eller analysering av viktige bedriftsdata). Tilpassede tabeller kan brukes for å samle inn viktige datasett daglig. På denne måten sikrer du at rapportene dine inneholder 100 % fullstendige data.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?