Lag og administrer tilpassede rapporter

Med tilpassede rapporter kan du lage dine egne rapporter i Google Analytics-kontoen din. Finn ut mer om tilpassede rapporter.

Lag en tilpasset rapport

 1. Logg på Google Analytics-kontoen din.
 2. Klikk på Tilpasset på menylinjen øverst på siden.
 3. Klikk på +Ny tilpasset rapport øverst i tabellen.
  Hvis du ikke ser dette alternativet, kan du gå til «Oversikt for tilpassede rapporter» ved å bruke navigeringsalternativene.
 4. Skriv inn en tittel.
 5. (Valgfritt) Klikk på +Legg til en rapport-fanen.
  Alle rapportene har minst én fane, men du kan legge til flere. Når du legger til flere faner, gjelder all informasjonen nedenfor for den fanen som er uthevet. Klikk på bildet for å utvide visningen og se en illustrasjon. You can customize the report types in each Report Tab.
 6. Velg en rapporttype: Utforsker, Flat tabell eller Kartoverlegg.
  Klikk for å utvide og se mer informasjon om de forskjellige rapporttypene.

  Du må velge en ny rapporttype for hver av fanene du legger til i rapporten. Hver av fanene kan ha forskjellige rapporttyper. Du kan for eksempel velge at Fane 1 skal være av typen Kartoverlegg og at Fane 2 skal være av typen Flat tabell. Da kan du bruke flere faner, slik at du har forskjellige visualiseringstyper i én rapport.

  1. Utforsker: Standard rapporttypen i Google Analytics. Den inneholder et linjediagram og en datatabell med dynamiske elementer, for eksempel et alternativ for søk/sortering og sekundære dimensjoner.
  2. Flat tabell: En statisk tabell som kan sorteres. Dataene blir vist i rader.
  3. Kartoverlegg: Et verdenskart. Ulike regioner og land blir vist i mørkere farger for å angi trafikk og engasjementsvolum.
 7. Definer dimensjoner og beregninger.
  Hvilke alternativer som er tilgjengelige for hver rapporttype, varierer ettersom dataene blir vist på forskjellige måter i de ulike typene.
 8. (Valgfritt) Klikk på +legg til filter for å begrense rapporten til bestemte dimensjoner.
  Klikk for å utvide og se mer informasjon om disse filtrene.
  Da kan du begrense hvilke data som blir vist i rapporten. Hvis du for eksempel lager en rapport med dimensjonen Nettleserversjon, kan du legge til et filter for å vise bare bestemte nettlesere i rapporten ved å lage et Ta med-filter i Nettleser-dimensjonen, med Chrome som eksakt samsvar. Med denne konfigurasjonen kan du bare se data i rapporten din for Chrome-nettleseren. Dermed kan du sammenligne resultatene for alle versjonene av Chrome, og ekskludere alle dataene fra andre nettlesere.
 9. (Valgfritt) Velg hvor denne rapporten skal bli vist. Du kan velge bestemte datautvalg på rullegardinmenyen eller velge Alle datautvalg tilknyttet denne kontoen for å tillate denne rapporten i alle datautvalgene du har tilgang til.
 10. Klikk på Lagre.

Åpning, administrasjon og deling av tilpassede rapporter

Klikk på Tilpasset-fanen øverst på siden i Google Analytics-kontoen din for å finne de tilpassede rapportene dine.

Klikk på Oversikt på navigeringslinjen for å se en tabell med alle de tilpassede rapportene dine. Du kan lage kategorier for å organisere rapportene i ulike grupper. På Handlinger-rullegardinmenyen kan du redigere, kopiere, slette og dele enkeltrapporter. Når du deler en tilpasset rapport, blir bare konfigurasjonsinformasjonen delt. Dataene dine forblir private. Finn ut mer om hvordan du deler ressurser, deriblant hvordan du deler mange tilpassede rapporter samtidig.

Klikk på et rapportnavn i tabellen for å se den bestemte rapporten. Du kan også se enkeltrapporter ved å bruke navigeringslinjen. Når du bruker en rapport, kan du klikke på Rediger på menylinjen for å gjøre endringer i rapporten.