Nội dung cập nhật đối với hoạt động đo lường chiến dịch trên iOS 14 trở lên

Tìm hiểu về GBRAID và WBRAID

Do những thay đổi trong bối cảnh quyền riêng tư và kỳ vọng của người dùng, trong iOS 14 trở lên, mã lượt nhấp của Google (GCLID) sẽ không còn được sử dụng nếu người dùng không đồng ý. Thay vào đó, Google Ads đã giới thiệu hai tham số URL mới để tuân thủ các chính sách của Apple và giúp bạn đo lường kết quả quảng cáo của mình trên iOS. Tham số này sẽ có tên là GBRAID đối với hoạt động đo lường từ ứng dụng đến ứng dụng, và tên là WBRAID đối với hoạt động đo lường từ ứng dụng đến web. Tìm hiểu thêm

Tác động của những nội dung cập nhật này đến Google Analytics

  • Các tính năng tích hợp Google Ads trong Google Analytics: Bạn có thể tiếp tục sử dụng các tính năng tích hợp Google Ads hiện có, bao gồm cả tính năng nhập lượt chuyển đổi Analytics vào Google Ads từ cả tài sản Universal Analytics và tài sản Google Analytics 4.
  • Báo cáo trong Google Analytics 4: Báo cáo Google Analytics 4 về lưu lượng truy cập chịu ảnh hưởng sẽ sử dụng lượt chuyển đổi được mô hình hóa.
  • Báo cáo trong Universal Analytics: Lưu lượng truy cập chịu ảnh hưởng được báo cáo là source/medium = google/cpc. Các phương diện Google Ads khác (bao gồm cả Chiến dịch) sẽ được báo cáo là (chưa đặt).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
69256
false
false