[GA4] Modelování chování pro režim souhlasu

Tento článek je určen vlastníkům webových stránek a aplikací, kteří používají banner nebo widget k potvrzení souhlasu s používáním souborů cookie nebo jiné řešení pro správu souhlasu a zajímají je chybějící data o uživatelích, kteří odmítli udělit souhlas. 

Když na svém webu nebo v aplikaci implementujete banner k potvrzení souhlasu s používáním souborů cookie, v Analytics budou chybět data o uživatelích, kteří odmítnou udělit souhlas. Modelování chování pro režim souhlasu používá strojové učení k modelování chování uživatelů, kteří odmítají soubory cookie Analytics, na základě chování podobných uživatelů, kteří soubory cookie Analytics přijmou. Modelovaná data vám umožní získat užitečné statistiky z přehledů Analytics a přitom respektovat soukromí uživatelů.  

Modelování chování například odhaduje data na základě metrik o uživatelích a relacích, jako jsou aktivní uživatelé za den a konverzní poměr, které někdy nelze sledovat, když nejsou plně dostupné identifikátory jako soubory cookie nebo User-ID. Pomáhá odpovídat na důležité otázky, například:

 • Kolik aktivních uživatelů za den mám?
 • Kolik nových uživatelů získala má poslední kampaň?
 • Jaká je cesta uživatele od návštěvy mého webu k uskutečnění nákupu?
 • Kolik návštěvníků mého webu pochází z Německa a kolik z Velké Británie?
 • Jaké jsou rozdíly mezi chováním uživatelů na mobilních zařízeních a na počítačích?
Modeling in Google Analytics 4

Modelovaná data a pozorovaná data

Když uživatelé navštíví váš web a udělí souhlas s používáním souborů cookie Analytics nebo nevypnou personalizaci pomocí inzertního ID v nastavení systému Android, přiřadí služba Analytics k chování uživatelů různé identifikátory, aby se zajistila kontinuita měření. Tento typ dat označujeme jako sledovatelná data, protože pocházejí od uživatelů, kteří Analytics udělili oprávnění ke sledování svého chování.

Pokud uživatelé neudělí souhlas, události nebudou přidruženy k trvalému identifikátoru uživatele. Pokud například Analytics zaznamená 10 událostí zobrazení stránky, nebude moci rozlišit, zda jde o deset uživatelů, nebo jen o jednoho uživatele. Místo toho Analytics použije strojové učení, aby se odhadlo chování daných uživatelů na základě chování podobných uživatelů, kteří souhlasili s používáním souborů cookie nebo ekvivalentních identifikátorů aplikací.

Učební data používaná k modelování vycházejí z dat o sledovaných uživatelích ze služby, kde je modelování aktivováno. 

Přístup společnosti Google k modelování chování

Přístup společnosti Google k modelování chování využívá tyto doporučené postupy strojového učení.

Kontrola správnosti a oznamování změn

Přesnost modelů Googlu zajišťuje tzv. zpětné ověření. Odhadovaná data o uživateli jsou porovnávána s částí zaznamenaných dat, která nebyla využita k optimalizaci modelů, a takto získané informace slouží k ladění modelů. Google vám sdělí změny, které by mohly mít na data velký dopad.

Zajišťování přesnosti přehledů

Modelování chování je zahrnováno pouze v případě, že existuje vysoká důvěra v kvalitu modelu. Pokud například není k dispozici dostatečná návštěvnost s uděleným souhlasem, aby model mohl získávat informace, události spuštěné uživateli, kteří souhlas nedali, nebudou do přehledů zahrnovány. To pomáhá zajistit přesnost dat.

Úprava pro váš podnik

Obecnější algoritmus modelování společnosti Google se uplatňuje odděleně, aby odrážel jedinečné chování vašeho podniku a zákazníka.

Podmínky

Model se učí na sledovatelných datech ze služby v Google Analytics 4, služba proto musí mít dostatek dat na to, aby se model mohl učit. Pokud má být služba způsobilá k modelování chování, musí splňovat tato kritéria:

 • Režim souhlasu je aktivován na všech stránkách vašeho webu nebo na všech obrazovkách aplikace.
 • Režim souhlasu musí být na webových stránkách implementován, aby se značky načetly ještě před zobrazením dialogového okna pro vyjádření souhlasu. Značky Google se musí načíst pokaždé, nejen v případě, že uživatel souhlasí (pokročilá implementace).
 • Služba po dobu alespoň 7 dní shromažďuje alespoň 1000 událostí s atributem analytics_storage='denied' denně.
 • Služba má po dobu alespoň 7 dní (z předchozích 28 dní) alespoň 1000 uživatelů odesílajících události s atributem analytics_storage='granted' denně. 
  • Pokud se má model úspěšně učit, může to trvat i déle než 7 dní (v rámci oněch 28 dní). Může se navíc stát, že i dodatečná data nebudou pro úspěšné učení modelu Analytics stačit.

Modelování chování se začne používat od data, kdy daná služba splní tyto podmínky.

Ve velmi ojedinělých případech, kdy služba přestane splňovat předpoklady pro modelování chování, které dříve splňovala, přestanou být odhadovaná data k dispozici. Pokud služba později tyto požadavky znovu splní, budou odhadovaná data znovu zpřístupněna. Odhadovaná data budou k dispozici pouze od doby, kdy služba podmínky opět splnila.

Zobrazení a skrytí modelovaných dat v přehledech

Pokud chcete v přehledech zobrazit modelovaná data, vyberte smíšenou identitu pro přehledy. Toto nastavení může provádět pouze administrátor:

 1. Na stránce Administrátor v části Zobrazení dat klikněte na Identita pro přehledy.
 2. Vyberte možnost Smíšená.
 3. Klikněte na Uložit.

Pokud chcete, aby se modelovaná data už nadále nezobrazovala, vyberte jinou možnost. Možnost, kterou si vyberete, nijak neovlivní sběr ani zpracování údajů. Mezi variantami můžete kdykoli přepínat bez dopadu na data. Další informace o identitě pro přehledy

Jak se v Google Analytics zobrazuje modelování chování

Analytics hladce integruje modelovaná a sledovaná data do vašich přehledů. Pokud Analytics zahrnuje modelovaná data, pravděpodobně zaznamenáte rozdíly oproti přehledům, které zahrnují pouze sledovaná data (např. vyšší počty uživatelů v přehledech, které zahrnují i modelovaná data).

Pokud chcete zjistit, kdy jsou modelovaná data integrována, použijte ikonu kvality dat (zobrazenou níže).

Následující tabulka uvádí zprávy, které můžete pomocí ikony zobrazit.

Stav ikony kvality dat Popis
Včetně odhadovaných uživatelských dat Od [modeling effective date] odhaduje Analytics data, která schází kvůli takovým faktorům, jako je neposkytnutí souhlasu se soubory cookie.
Včetně odhadovaných uživatelských dat

Od [modeling effective date] odhaduje Analytics data, která schází kvůli takovým faktorům, jako je neposkytnutí souhlasu se soubory cookie.

Včetně odhadovaných uživatelských dat

Od [modeling effective date] odhaduje Analytics data, která schází kvůli takovým faktorům, jako je neposkytnutí souhlasu se soubory cookie.

* Pro včerejší den nemusí být zatím odhadovaná data k dispozici.

Vyjma odhadovaných uživatelských dat Nastavení identity pro přehledy ve vaší službě neumožňuje Analytics odhadnout data, která schází z důvodu takových faktorů, jako je souhlas se soubory cookie. Pokud nepoužijete smíšené nastavení, budou přehledy obsahovat jen data od uživatelů, kteří souhlasili s používáním identifikátorů.
Odhadované údaje o uživateli nejsou dostupné Vybrané období předchází období, kdy mohla tato služba pracovat s odhadovanými daty.
Odhadované údaje o uživateli nejsou dostupné Tento přehled obsahuje uchovávaná data nebo segment, který zahrnuje sekvenci. Proto neobsahuje odhadovaná data.
Odhadované údaje o uživateli nejsou dostupné Vaše služba nesplňuje kritéria způsobilosti pro použití odhadovaných dat.

Na některých stránkách v rozhraní Analytics se také zobrazuje banner s informacemi o stavu modelování.

Následující tabulka uvádí zprávy, které lze zobrazit prostřednictvím banneru.

Bannerová zpráva Umístění banneru
Většina šablon obsahuje jen data od uživatelů, kteří souhlasili s použitím identifikátorů. Výjimkou jsou volné šablony a šablony s překryvem segmentů. Ty obsahují i data odhadovaných uživatelů. Domovská stránka Průzkumů
Pokud má průzkum segment se sekvencí, zobrazí se pouze data o uživatelích, kteří souhlasili s použitím identifikátorů. Stránka s podrobnostmi o průzkumu
Konkrétní [report/exploration/audience] obsahuje pouze data od uživatelů, kteří souhlasili s používáním identifikátorů. Stránka s podrobnostmi o průzkumu
Pokud tento segment zahrnuje sekvenci, zobrazí se pouze data o identifikovatelných uživatelích, kteří souhlasili s použitím identifikátorů. Nástroj pro segmentaci

Modelování v průzkumech

Modelování v průzkumech konverzní trasy a cesty je jiné než v přehledech. V přehledech se modelování používá u metrik, jako jsou uživatelé, návštěvy a počet nových uživatelů. Modelování však není vhodné pro počty událostí, jako jsou page_view, first_visit a session_start. Pokud uživatelé neudělí službě Analytics souhlas s přiřazením trvalého identifikátoru uživatele, Analytics nedokáže rozpoznat, zda jde o události stejného uživatele. Výsledkem je vyšší počet událostí first_visit a session_start u těchto uživatelů, protože událost je odeslána při každém načtení stránky.

V průzkumech konverzních tras a cest se modelování naopak používá u událostí first_visit a session_start. Pokud uživatelé neudělí službě Analytics souhlas s přiřazením trvalého identifikátoru uživatele, Analytics nedokáže rozpoznat skutečný počet událostí first_visit a session_start. Počet událostí first_visit a session_start je tedy v průzkumech konverzních tras a cest nižší než v přehledech.

Nepodporované funkce

Následující funkce modelovaná behaviorální data nepodporují:

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

true
Zvolte si vlastní výukový program

Vyzkoušejte google.com/analytics/learn, nový zdroj informací, který vám pomůže využít službu Google Analytics 4 na maximum. Na novém webu najdete videa, články a postupy. Jsou zde také odkazy na Google Analytics Discord, blog, kanál YouTube a úložiště GitHub.

Pusťte se do učení!

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
8089242487414685553
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
69256