Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli nadal korzystasz z usługi Universal Analytics, która przestanie przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360), zapoznaj się z sekcją o Universal Analytics.

[GA4] Konfigurowanie zdarzeń

Zbieranie dodatkowych informacji ze strony internetowej lub aplikacji z wykorzystaniem zdarzeń

Google Analytics domyślnie zbiera pewne informacje podczas konfigurowania globalnego tagu witryny, fragmentu kodu Menedżera tagów w witrynie lub pakietu SDK Google Analytics dla Firebase w aplikacji. Aby zbierać dodatkowe informacje, skonfiguruj zalecane lub niestandardowe zdarzenia.

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować zdarzenie w witrynie lub aplikacji, aby dodawać informacje, które będą przydatne dla Twojej firmy w Google Analytics. Jeśli chcesz zmodyfikować istniejące zdarzenie, przeczytaj artykuł Modyfikowanie i tworzenie zdarzeń w interfejsie.

Konfigurowanie wydarzenia

Konfigurując zdarzenia niestandardowe, pamiętaj, że w nazwach zdarzeń jest rozróżniana wielkość liter – 2 zdarzenia, których nazwy różnią się tylko wielkością liter, będą traktowane jako 2 różne zdarzenia.

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować zdarzenie, użyj tych menu:

Globalny tag witryny (witryny)

Informacje o strukturze zdarzeń

Gdy dodasz globalny tag witryny do swojej witryny, Google przetworzy zdarzenia z kodu tej witryny. Wszystkie zdarzenia globalnego tagu witryny mają taką strukturę. Więcej informacji znajdziesz w Dokumentacji API dotyczącej globalnego tagu witryny:

gtag('event', 'screen_view', {
  <event_params>
});

Zdarzenie składa się z następujących elementów:

  • <event_name> to nazwa zalecanego lub niestandardowego zdarzenia
  • <event_params> to pary parametr-wartość oddzielone przecinkami

Na przykład to zdarzenie screen_view zawiera 2 parametry:

gtag('event', 'screen_view', {
  'app_name': 'myAppName',
  'screen_name': 'Home'
});

Gdzie umieścić zdarzenia w witrynie

Wszystkie zdarzenia globalnego tagu witryny są wysyłane jako kod JavaScript. Jeśli masz standardową witrynę HTML, możesz dodawać zdarzenia w tagach <script>.

Jeśli Twoja witryna HTML wygląda np. tak, możesz dodać tag <script> w tym miejscu i dodać zdarzenie w tagu <script>:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Tutaj dodaj tag -->
    
    <title>Tytuł strony</title>
</head>
<body>
    <!-- Część witryny wyświetlana użytkownikom -->
    <script>
        <!-- Tutaj możesz umieścić zdarzenia e-commerce -->
    </script>
</body>
</html>

Zmiana czasu wysyłania zdarzeń

Wszystkie zdarzenia są napisane w języku JavaScript, więc możesz zastosować do nich dodatkowy kod JavaScript, aby zmienić czas i sposób ich wysyłania. Jeśli na przykład chcesz wysłać zdarzenie, gdy ktoś kliknie przycisk „Dodaj do koszyka”, możesz wykonać te czynności:

Krok 1. Dodaj przycisk z identyfikatorem.

Możesz na przykład dodać identyfikator addToCart, który będzie wysyłać zdarzenie po kliknięciu przycisku.

<button id="addToCart">Dodaj do koszyka</button>

Krok 2. Dodaj zdarzenie w module obsługi zdarzeń.

Ten kod identyfikuje przycisk, analizując jego identyfikator, a następnie uruchamia funkcję, gdy użytkownik kliknie przycisk. Jeśli umieścisz zdarzenie w ramach funkcji, będzie ono uruchamiane tylko po kliknięciu przycisku. Jeśli używasz tych samych identyfikatorów przycisku i metody getElementById(), możesz powtórzyć te kroki dla każdego przycisku w swojej witrynie.

document.getElementById("addToCart").addEventListener("click", function () {

  gtag("event", "add_to_cart", {
    currency: "USD",
    value: 7.77,
    items: [
      {
        item_id: "SKU_12345",
        item_name: "Stan and Friends Tee",
      }
    ]
  });

});

Uwaga: aby mierzyć aktywność polegającą na przewijaniu i wykraczającą poza zakres pomiaru zaawansowanego, użyj reguły głębokości przewijania w Menedżerze tagów Google. Nie zalecamy używania globalnego tagu witryny do pisania skryptu niestandardowego.

Menedżer tagów Google (witryny)

Po dodaniu do witryny fragmentu kodu Menedżera tagów i utworzeniu tagu konfiguracji Google Analytics 4 utwórz tag zdarzenia Google Analytics 4 dla swojego zdarzenia.

Aby utworzyć tag zdarzenia Google Analytics 4:

  1. W Menedżerze tagów Google kliknij Tagi > Nowy.
  2. Kliknij Konfiguracja tagu > Google Analytics: zdarzenie usługi GA4.
  3. W sekcji Tag konfiguracji wybierz tag konfiguracji Google Analytics 4.
  4. W polu Nazwa zdarzenia wpisz nazwę zdarzenia (np. view_item_list).
  5. W sekcji Parametry zdarzenia dodaj wiersz dla każdego parametru na poziomie zdarzenia.

    Parametry na poziomie zdarzenia to parametry dodane do zdarzenia poza tablicą items, takie jak parametry item_list_id i item_list_name w zdarzeniu view_item_list.

  6. Zapisz i opublikuj kontener.

Jeśli chcesz uruchamiać zdarzenie warunkowo (np. gdy ktoś kliknie przycisk), utwórz regułę, a następnie dodaj ją do tagu zdarzenia Google Analytics 4.

Google Analytics dla Firebase (aplikacje mobilne)

Po zainstalowaniu pakietu SDK Google Analytics dla Firebase zapoznaj się z dokumentacją Firebase, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować zdarzenia dla aplikacji mobilnej.
Jeśli masz zainstalowany pakiet SDK Google Analytics dla Firebase, możesz też dodać Menedżera tagów do aplikacji, aby zdalnie konfigurować zdarzenia i parametry w Menedżerze tagów.

Weryfikowanie konfiguracji w czasie rzeczywistym

Uzupełnienie raportów i eksploracji Twoimi danymi e-commerce może zająć do 24 godzin. Wcześniej możesz sprawdzić, czy wydarzenia zostały skonfigurowane prawidłowo, włączając tryb debugowania. Po włączeniu trybu debugowania możesz korzystać z raportu DebugView, aby wyświetlać dane w czasie rzeczywistym.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false