Dimensions and metrics

[GA4] Zaangażowanie użytkowników

W Google Analytics możesz sprawdzić, jak długo użytkownik korzysta z Twojej witryny lub aplikacji

Zaangażowanie użytkowników to czas, który użytkownik spędza na Twojej stronie internetowej lub ekranie aplikacji działającej na pierwszym planie. Dzięki temu możesz mierzyć, kiedy użytkownicy aktywnie korzystają z Twojej witryny lub aplikacji.

Jak to działa

Gdy użytkownik rozpoczyna nową sesję, Google Analytics zaczyna rejestrować jej czas (w milisekundach). Ilość czasu jest wysyłana do Analytics, gdy:

  • użytkownik przenosi ekran aplikacji na drugi plan;
  • użytkownik przestaje się skupiać na stronie internetowej;
  • użytkownik opuszcza ekran aplikacji lub stronę internetową (np. zamyka kartę, okno lub aplikację i przechodzi na inną stronę lub inny ekran);
  • strona lub aplikacja się zawiesza.

Ilość czasu jest wysyłana w parametrze engagement_time_msec i dodawana do następnego zapisywanego zdarzenia.

Google Analytics pomija parametr engagement_time_msec, gdy nie zanotowano czasu zaangażowania od poprzedniego zdarzenia w sesji.

Przykład

Użytkownik trafia na stronę główną Twojej witryny, przewija ją w dół po 8 sekundach, a następnie przechodzi na inną stronę Twojej witryny po upływie 11 sekund. Na drugiej stronie użytkownik przewija stronę w dół po 6 sekundach, a po kolejnych 7 sekundach opuszcza witrynę.

W takim przypadku w Google Analytics zobaczysz:
 

Użytkownik… Nazwa zdarzenia engagement_time_msec
trafia na stronę główną first_visit, page_view, session_start Nie dotyczy
przewija stronę w dół scroll 8781
przechodzi do następnej strony user_engagement 11 856
otwiera drugą stronę page_view Nie dotyczy
przewija stronę w dół scroll 6677
opuszcza witrynę user_engagement 7711
 

Gdy użytkownik przechodzi do następnej strony, zdarzenie user_engagement podsumowuje pozostały czas zaangażowania do momentu wysłania ostatniego zdarzenia przed wczytaniem następnej strony. Zdarzenia page_view, first_visit i session_start nie mają parametru engagement_time_msec, ponieważ od poprzedniego zdarzenia w sesji nie wystąpiło zaangażowanie. Zdarzenie user_engagement nie jest obsługiwane jako konwersja, więc może nie być widoczne w sekcji Administracja > Wyświetlanie danych > Zdarzenia.

Ocena zaangażowania użytkowników

Google Analytics uwzględnia te informacje we wskaźnikach zaangażowania, takich jak zaangażowanie użytkowników i średni czas zaangażowania.

Niektóre raporty standardowe, takie jak „Strony i ekrany” czy „Zdarzenia”, domyślnie zawierają wskaźniki zaangażowania. Możesz też dostosować raport i utworzyć eksplorację, aby uwzględnić wskaźniki zaangażowania.

Na koniec możesz użyć listy odbiorców lub segmentu „Ostatnio aktywni użytkownicy”, aby utworzyć listę odbiorców (lub segment), która (który) będzie korzystać z danych o zaangażowaniu na potrzeby dalszych analiz i marketingu.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
5067255176296560615
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true