Dimensions and metrics

[GA4] Zapojení uživatelů

Zjistěte v Google Analytics, jak dlouho někdo interaguje s vaším webem nebo aplikací

Za interakci (zapojení) uživatele se považuje doba, kterou uživatel stráví tím, že v popředí pracuje s webovou stránkou nebo obrazovkou aplikace. Vy díky tomu můžete měřit, kdy uživatelé web nebo aplikaci aktivně používají.

Jak to funguje

Když uživatel zahájí novou relaci, Google Analytics začne zaznamenávat její trvání (v milisekundách). Délka relace se do Analytics odešle pokaždé, když nastane některá z následujících situací:

  • Uživatel přesune obrazovku aplikace na pozadí.
  • Uživatel přestane používat nebo aktivně sledovat webovou stránku.
  • Uživatel opustí obrazovku aplikace nebo webovou stránku (zavře kartu, okno nebo aplikaci, přejde na jinou obrazovku nebo stránku apod.).
  • Web nebo aplikace selže.

Délka relace se odesílá prostřednictvím parametru engagement_time_msec a je přidána k příští shromažďované události.

Google Analytics vynechá parametr engagement_time_msec, pokud od předchozí události v rámci relace nedošlo k žádné interakci.

Příklad

Uživatel navštíví domovskou stránku na vašem webu, po 8 sekundách posune zobrazení dolů a po dalších 11 sekundách přejde na druhou stránku. Na druhé stránce přesune po 6 sekundách zobrazení dolů a po dalších 7 sekundách web opustí.

V tomto scénáři bude Google Analytics uvádět následující údaje:
 

Uživatel… Název události engagement_time_msec
přejde na domovskou stránku first_visit, page_view, session_start Není k dispozici
posune stránku dolů scroll 8781
přejde na další stránku user_engagement 11856
přejde na druhou stránku page_view Není k dispozici
posune stránku dolů scroll 6677
opustí web user_engagement 7711
 

Když uživatel přejde na další stránku, událost user_engagement sumarizuje veškerou zbývající dobu zapojení až po odeslání poslední události a do načtení další stránky. Události page_view, first_visit a session_start nemají parametr engagement_time_msec, protože od předchozí události v relaci k žádné interakci nedošlo. Atribut user_engagement není totiž podporován jako konverze, takže událost nemusí být v sekci Administrátor > Zobrazení dat > Události uvedena.

Vyhodnocení interakcí uživatelů

Google Analytics používá tyto informace k vyplňování metrik zapojení, jako jsou interakce uživatelů nebo průměrná doba zapojení.

Některé standardní přehledy, například Stránky a obrazovky nebo Události, uvádějí metriky zapojení ve výchozím nastavení. Jiné přehledy si můžete přizpůsobit a vytvořit průzkumy, které budou metriky zapojení zahrnovat.

Nakonec můžete pomocí publika nebo segmentu „Uživatelé aktivní v poslední době“ vytvořit publikum nebo segment, které využívají data o zapojení k další analýze a marketingu.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka