Správa a konfigurácia služby Analytics

Spravujte a konfigurujte účty, vlastníctva a zobrazenia.

Kliknutím na položku Správca môžete spravovať a konfigurovať svoje účty, vlastníctva a zobrazenia.

Účet je najvyššia úroveň organizácie a v službe Analytics môžete mať viac ako jeden účet. Účet obsahuje jedno alebo viacero vlastníctiev. Každé vlastníctvo zvyčajne predstavuje konkrétny web alebo mobilnú aplikáciu. Vlastníctva obsahujú zobrazenia, ktoré sú podmnožinami údajov prehľadov pre vlastníctvo.

K dispozícii máte tri stĺpce: ÚČET, VLASTNÍCTVO a ZOBRAZENIE. Použite výberový prvok rozbaľovacej ponuky v hornej časti každého stĺpca na:

  • výber požadovaného účtu, vlastníctva a zobrazenia;
  • vytvorenie nového účtu, vlastníctva a zobrazenia.

Pomocou odkazov v každom stĺpci môžete nastaviť vybraný účet, vlastníctvo alebo zobrazenie.

Ak chcete napríklad pridať používateľov do vybraného účtu, kliknite na položku Správa používateľov v stĺpci ÚČET. Ak chcete pridať používateľov do vlastníctva, kliknite na položku Správa používateľov v stĺpci VLASTNÍCTVO. Ak chcete pridať ciele do zobrazenia, kliknite na položku Ciele v stĺpci ZOBRAZENIE.

Prečítajte si ďalšie informácie o účtoch, vlastníctvach a zobrazeniach.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?