ניהול והגדרה של Analytics

ניהול והגדרה של חשבונות, נכסים ותצוגות מפורטות

כדי לנהל ולהגדיר את החשבונות, הנכסים והתצוגות המפורטות שלכם יש ללחוץ על ניהול .

חשבון הוא רמת הארגון הגבוהה ביותר, וניתן לנהל חשבון אחד או יותר ב-Analytics. כל חשבון מכיל נכס אחד או יותר. כל נכס בדרך כלל מייצג אתר ספציפי או אפליקציה ספציפית לנייד. נכסים מכילים תצוגות מפורטות, שהן קבוצות משנה של נתוני דיווח של הנכס.

קיימות שלוש עמודות: חשבון, נכס ותצוגה מפורטת. הבוחר הנפתח שבחלק העליון של כל עמודה משמש כדי:

  • לבחור חשבון, נכס ותצוגה מפורטת קיימים, או
  • ליצור חשבון, נכס, או תצוגה מפורטת חדשים.

הקישורים שבכל עמודה משמשים להגדרת החשבון, הנכס או התצוגה המפורטת שאותה בוחרים.

לדוגמה,לוחצים על User Management בעמודה חשבון כדי להוסיף משתמשים לחשבון שבחרתם. כדי להוסיף משתמשים לנכס, לוחצים על User Management בעמודה נכס. כדי להוסיף יעדים לתצוגה מפורטת, לוחצים על יעדים בעמודה תצוגה מפורטת.

למידע נוסף על חשבונות, נכסים ותצוגות מפורטות

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?