Διαχείριση και διαμόρφωση του Analytics

Διαχείριση και διαμόρφωση λογαριασμών, ιδιοτήτων και αναλυτικών προβολών

Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής, για να διαχειριστείτε και να διαμορφώσετε τους λογαριασμούς, τις ιδιοκτησίες και τις αναλυτικές προβολές σας.

Ο λογαριασμός είναι το υψηλότερο επίπεδο οργανισμού και μπορείτε να έχετε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς στο Analytics. Ένας λογαριασμός περιέχει μία ή περισσότερες ιδιοκτησίες. Κάθε ιδιοκτησία αντιπροσωπεύει συνήθως έναν συγκεκριμένο ιστότοπο ή μια συγκεκριμένη εφαρμογή για κινητές συσκευές. Οι ιδιοκτησίες περιέχουν αναλυτικές προβολές, οι οποίες αποτελούν υποσύνολα δεδομένων αναφοράς της ιδιοκτησίας.

Υπάρχουν τρεις στήλες: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. Χρησιμοποιήστε τον αναπτυσσόμενο επιλογέα στο επάνω μέρος κάθε στήλης, για να κάνετε τα εξής:

  • να επιλέξετε το λογαριασμό, την ιδιοκτησία και την αναλυτική προβολή που θέλετε ή
  • να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό, ιδιοκτησία ή αναλυτική προβολή.

Η διαμόρφωση του επιλεγμένου λογαριασμού, ιδιοκτησίας ή αναλυτικής προβολής γίνεται μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν σε κάθε στήλη.

Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών στη στήλη ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, για να προσθέσετε χρήστες στον επιλεγμένο λογαριασμό. Για να προσθέσετε χρήστες σε μια ιδιοκτησία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών στη στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Για να προσθέσετε στόχους σε μια αναλυτική προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Στόχοι στη στήλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς, τις ιδιοκτησίες και τις αναλυτικές προβολές

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;