Reports

[GA4] Firebase'e genel bakış raporu

Uygulamanızı Firebase için Google Analytics SDK'sı üzerinden Firebase'e bağladığınızda Firebase'e genel bakış raporu, Google Analytics'teki sol gezinme panelinizde bulunan uygulama geliştirici koleksiyonunda gösterilir. Aynı rapor, soldaki "Kontrol Paneli"ni tıkladığınızda Firebase konsolunuzda da gösterilir.

Rapor; etkileşimi izlemenize, ne kadar gelir elde ettiğinizi görmenize ve uygulama sürümlerinizin başarısını değerlendirmenize yardımcı olmak için bağlı mobil uygulamalarınızla ilgili önemli verileri özetleyen önceden hazırlanmış bir genel bakış raporudur.

Raporu görüntüleme

 1. Sol menüden RaporlarRaporlar seçin.
 2. Sol tarafta, uygulama geliştirici koleksiyonundaki Firebase'i tıklayın. Uygulama geliştirici koleksiyonu, yalnızca uygulamanızı Firebase'e başarıyla bağladıysanız kullanılabilir.

Hazır özet kartları

Firebase'e genel bakış raporu, varsayılan olarak aşağıdaki özet kartlarını içerir. Yöneticiler ve düzenleyiciler bu kartları değiştirerek farklı kartlar görmenizi sağlayabilir.

Zaman içinde kullanıcı etkinliği

Zaman içinde kullanıcı etkinliği, uygulamanızı son 30 gün, 7 gün ve 1 gün içinde kullanan kişilerin sayısını gösterir. Bu kartı, daha kısa bir zaman diliminde etkinliklerde gerçekleşen değişiklikleri, daha uzun bir zaman dilimindeki değişikliklerle kıyaslayarak görmek için kullanabilirsiniz. Kart, yalnızca cihaz ön planında uygulamanızla etkileşimde bulunmuş kullanıcıları içerir.

Örneğin, aşağıdaki grafikte son 30 gün içinde 72 bin, son 1 gün içinde 3.500 kullanıcınızın olduğu gösterilmektedir. Son 1 gün içindeki kullanıcı sayısı düşüş eğilimi göstermeye başlamışsa yakın gelecekte son 7 ve 30 gün içindeki kullanıcı sayısının daha az olmasını bekleyebilirsiniz.

Son 30 dakika içindeki kullanıcıların sayısı

Son 30 dakika içindeki kullanıcıların sayısı, gerçek zamanlı rapordaki verileri kullanarak etkinliği gerçekleştiği sırada gösterir. Kartın ilk yarısında, son 30 dakika içindeki toplam kullanıcı sayısı ve son 30 dakika içindeki dakika başına kullanıcı sayısı yer alır.

Kartın ikinci yarısında, ilgili boyuta ait gerçek zamanlı etkinlikler bulunur. Örneğin, Etkileşime genel bakış raporu kullanıcıların şu anda en çok ziyaret ettiği sayfaları ve ekranları gösterirken, Kullanıcı özelliklerine genel bakış raporu şu anda en çok hangi ülkelerden kullanıcıların sitenizi veya uygulamanızı ziyaret ettiğini gösterebilir.

Uygulama sürümüne göre kullanıcı sayısı

Uygulama sürümüne göre kullanıcı sayısı, uygulamanızın her bir sürümüyle etkileşim kuran kullanıcıların sayısını gösterir. Bu sayı, belirtilen tarih aralığında en çok etkileşim kurulan 5 uygulamayı da kapsar. Her bir uygulama sürümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için Teknoloji ayrıntıları raporunu açmak üzere "Uygulama sürümlerini görüntüle"yi tıklayabilirsiniz.

En son uygulama sürümüne genel bakış

En son uygulama sürümüne genel bakış, uygulamanızın her versiyonu için (ör. Android, iOS) en son sürümünün durumunu gösterir. Uygulamayla ilgili analizleri görebileceğiniz aşağıdaki kontrol panelini açmak için bir sürüm seçebilirsiniz. Rapor hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uygulama kararlılığına genel bakış

Uygulama kararlılığına genel bakış, her bir uygulama için kilitlenme sorunu yaşanmayan oturum deneyimi yaşayan kullanıcıların yüzdesini ve önceki zaman aralığına göre değişimi gösterir.

Firebase Crash Reporting'in rapor API'si kullanılarak Android'de kaydedilen istisnalar kilitlenme durumu olarak sayılır. Kilitlenme raporunda daha yüksek doğruluk elde etmek için Firebase Crashlytics'e güncelleme yapın.

Ortalama etkileşim süresi

Ortalama etkileşim süresi, bir kullanıcının tarayıcısında web sitenizin odakta olduğu veya cihazında mobil uygulamanızın ön planda olduğu ortalama süreyi gösterir. Google Analytics, ortalama etkileşim süresini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanır:
Ortalama etkileşim süresi = (Tüm oturumlarda web sitenizin odakta olduğu veya uygulamanızın ön planda olduğu toplam süre) / (Toplam etkin kullanıcı sayısı)
Ortalama etkileşim süresi, Google Analytics ile ayarlanan web sayfalarından ve uygulama ekranlarından alınan verilerle otomatik olarak hesaplanır.
Grafiği yorumlama
Sekmedeki ortalama etkileşim süresi, grafikteki bağımsız ortalama etkileşim sürelerinden daha uzun olabilir.
Bunun nedeni, sekmedeki ortalama etkileşim süresinin; kullanıcı başına etkileşim süresi toplamının, tüm dönemdeki kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen değeri göstermesidir. Grafikteki her nokta; kullanıcı başına etkileşim süresinin, o güne ait kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen değeri gösterir.
Örnek
Temmuz ayında iki kullanıcı web sitenizi ziyaret etti.
 • 2 Temmuz'da 1. kullanıcı 3 dakikalığına ziyaret etti.
 • 3 Temmuz'da 2. kullanıcı 4 dakikalığına ziyaret etti.
 • 4 Temmuz'da 1. kullanıcı 5 dakikalık, 2. kullanıcı ise 6 dakikalık bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu örnekte, sekmedeki ortalama etkileşim süresi 9 dk. 0 sn. olur. Bunun nedeni, Temmuz ayında 1. kullanıcının toplam 8 dakikalık, 2. kullanıcının ise toplam 10 dakikalık ziyaret gerçekleştirmesidir. Bu iki etkileşim süresinin ortalaması 9 dakikadır.

Grafikteki ortalama etkileşim süresi şöyle görünür:

 • 2 Temmuz: 3 dk. 0 sn.
 • 3 Temmuz: 4 dk. 0 sn.
 • 4 Temmuz: 5 dk. 30 sn.
Bu örnekte, sekmedeki ortalama etkileşim süresi her bir güne ait ortalama etkileşim süresinden daha uzundur.

Kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısı

Kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısı, kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturumların sayısını gösterir. Etkileşim sağlanan oturumlar; en az 10 saniye süren, en az 1 dönüşüm etkinliği içeren veya en az 2 sayfanın ya da ekranın görüntülendiği oturumlardır. Google Analytics, kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanır:
Kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısı = (En az 10 saniye süren, en az 1 dönüşüm etkinliği içeren veya en az 2 sayfanın ya da ekranın görüntülendiği oturumların sayısı) / (Toplam kullanıcı sayısı)
Kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısı, Google Analytics ile ayarlanan web sayfalarından ve uygulama ekranlarından alınan verilerle otomatik olarak hesaplanır.
Grafiği yorumlama
Sekmedeki kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısı, grafikteki bağımsız kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısından daha fazla olabilir.
Bunun nedeni, sekmedeki kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısının; kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısı toplamının, tüm dönemdeki kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen değeri göstermesidir. Grafikteki her nokta; kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısının, o güne ait kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen değeri gösterir.
Örnek
Temmuz ayında iki kullanıcı web sitenizi ziyaret etti.
 • 2 Temmuz'da 1. kullanıcı 1 etkileşim sağlanan oturum gerçekleştirdi.
 • 3 Temmuz'da 2. kullanıcı 2 etkileşim sağlanan oturum gerçekleştirdi.
 • 4 Temmuz'da 1. kullanıcı 3 etkileşim sağlanan oturum, 2. kullanıcı ise 2 etkileşim sağlanan oturum gerçekleştirdi.

Bu örnekte, sekmedeki kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısı 4 olur. Bunun nedeni, Temmuz ayında hem 1. kullanıcının hem de 2. kullanıcının toplam 4'er adet etkileşim sağlanan oturum gerçekleştirmesidir. Bu iki etkileşim süresinin ortalaması, 4 etkileşim sağlanan oturum olur.

Grafikteki kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısı şöyle görünür:

 • 2 Temmuz: 1 etkileşim sağlanan oturum
 • 3 Temmuz: 2 etkileşim sağlanan oturum
 • 4 Temmuz: 2,5 etkileşim sağlanan oturum
Bu örnekte, sekmedeki kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısı, her güne ait kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısından daha fazla olur.

Oturum başına ortalama etkileşim süresi

Oturum başına ortalama etkileşim süresi, oturum başına web siteniz veya uygulamanız ile etkileşim kurarak harcanan süreyi gösterir. Google Analytics, oturum başına ortalama etkileşim süresini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanır:
Oturum başına ortalama etkileşim süresi = (Bir kullanıcının tarayıcısında web sitenizin odakta olduğu veya cihazında uygulamanızın ön planda olduğu ortalama süre) / (Toplam oturum sayısı)
Oturum başına ortalama etkileşim süresi, Google Analytics ile ayarlanan web sayfalarından ve uygulama ekranlarından alınan verilerle otomatik olarak hesaplanır.
Grafiği yorumlama
Sekmedeki oturum başına ortalama etkileşim süresi, grafikteki bağımsız oturum başına ortalama etkileşim süresinden daha uzun olabilir.
Bunun nedeni, sekmedeki oturum başına ortalama etkileşim süresinin; oturum başına etkileşim sağlanan oturumların toplamının, tüm dönemdeki oturum sayısına bölünmesiyle elde edilen değeri göstermesidir. Grafikteki her nokta; oturum başına ortalama etkileşim süresinin, o güne ait oturum sayısına bölünmesiyle elde edilen değeri gösterir.
Örnek
Temmuz ayında iki kullanıcı web sitenizi ziyaret etti.
 • 2 Temmuz'da 1. kullanıcı 3 dakikalık bir etkileşim sağlanan oturum gerçekleştirdi.
 • 3 Temmuz'da 2. kullanıcı 3,5 dakikalık ve 4,5 dakikalık iki etkileşim sağlanan oturum gerçekleştirdi.
 • 4 Temmuz'da 1. kullanıcı 4 dakikalık, 2. kullanıcı ise 6 dakikalık bir etkileşim sağlanan oturum gerçekleştirdi.

Bu örnekte, sekmedeki oturum başına ortalama etkileşim süresi 10 dk. 30 sn. olur. Bunun nedeni, Temmuz ayında 1. kullanıcının toplam etkileşim süresinin 7 dakika, 2. kullanıcının toplam etkileşim süresinin ise 14 dakika olmasıdır. Bu iki etkileşim süresinin ortalaması, 10,5 dakikalık bir etkileşim süresine karşılık gelir.

Grafikteki oturum başına ortalama etkileşim süresi şöyle görünür:

 • 2 Temmuz: 3 dakikalık etkileşim süresi
 • 3 Temmuz: 4 dakikalık etkileşim süresi
 • 4 Temmuz: 5 dakikalık etkileşim süresi
Bu örnekte, sekmedeki kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısı, her güne ait kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısından daha fazla olur.

Kullanıcıları elde tutma

Kullanıcıları elde tutma grafiği, ilk 42 gün içinde her gün geri gelen kullanıcıların yüzdesini gösterir. Grafikte, ilk kez ziyaret eden tüm kullanıcılar için kullanıcıları elde tutma oranı %100'den başlayarak gösterilir. Kullanıcılar geri gelmedikçe bu oran ilk günden itibaren azalır.

Gruba göre kullanıcı etkinliği

Gruba göre kullanıcı etkinliği, belli bir tarihte edindiğiniz kullanıcıların geri gelme oranının başka bir tarihte edindiğiniz kullanıcıların geri gelme oranından daha yüksek olup olmadığını gösterir. Her satır bir grubu temsil eder. En alttaki satır en son kohort, en üstteki satır ise en eski kohorttur. Daha koyu renk, kohortta daha yüksek bir kullanıcı yüzdesinin geri geldiğini gösterir. Geri gelen kullanıcı sayısı azaldıkça renk de açılır. Grafikte, elde tutmaya genel bakış raporuna yönlenen bir bağlantı yer alır.

Sayfa başlığı ve ekran sınıfına göre görüntüleme sayısı

Sayfa başlığı ve ekran sınıfına göre görüntüleme sayısı, belirtilen zaman aralığında kullanıcıların her bir sayfa veya ekranı kaç kez görüntülediğini gösterir. Veriler, en sık görüntülenen sayfa ve ekranlara göre sıralanır.

Örneğin, aşağıdaki tabloda Home (Ana Sayfa) ve Shopping Cart (Alışveriş Sepeti) sayfaları en sık görüntülenen sayfalardır. Sayfalar ve ekranlar raporunu açmak için "Sayfalar ve ekranları görüntüle"yi tıklayabilirsiniz.

Etkinlik adına göre etkinlik sayısı

Etkinlik adına göre etkinlik sayısı, belirtilen zaman aralığında kullanıcıların her bir etkinliği kaç kez tetiklediğini gösterir. Veriler, en sık tetiklenen etkinliğe göre sıralanır.

Örneğin aşağıdaki tabloda en sık tetiklenen etkinlikler screen_view ve user_engagement etkinlikleridir. Tablodaki herhangi bir etkinliği (ör. "screen_view") tıklayarak etkinlikle ilgili raporu, "Etkinlikleri görüntüle"yi tıklayarak da Etkinlikler raporunu açabilirsiniz.

Etkinlik adına göre dönüşüm sayısı

Etkinlik adına göre dönüşüm sayısı, kullanıcıların her bir dönüşüm etkinliğini kaç kez tetiklediğini gösterir. Analytics bazı etkinlikleri otomatik olarak dönüşüm sayar ancak dilerseniz tüm etkinlikleri dönüşüm etkinliği olarak işaretleyebilirsiniz.

Toplam gelir

Toplam gelir; e-ticaret satın alma işlemleri, uygulama içi satın alma işlemleri, abonelikler ve reklamlardan elde edilen toplam gelirden, yapılan geri ödemelerin çıkarılmasıyla elde edilen tutarı gösterir.
Toplam gelir sekmesi, ilgili dönemde elde edilen toplam geliri gösterir. Grafikte günlük toplam gelir gösterilir. Örneğin, toplam geliriniz 2 Temmuz'da 153,98 TL ve 3 Temmuz'da 739,28 TL ise sekmede 893,26 TL gösterilir.

Satın alma geliri

Satın alma geliri, e-ticaret ve uygulama içi satın alma işlemlerinden elde edilen toplam gelir tutarını gösterir.
Satın alma geliri sekmesi, ilgili dönemde elde edilen satın alma gelirini gösterir. Grafikte günlük satın alma geliri gösterilir. Örneğin, satın alma geliriniz 2 Temmuz'da 39,15 TL ve 3 Temmuz'da 91,35 TL ise sekmede 130,50 TL gösterilir.

Toplam reklam geliri

Toplam reklam geliri, mobil uygulamanızdaki kullanıcılarınızdan elde edilen reklamcılık gelirinin toplamını gösterir. Toplam reklam geliri Google AdMob'dan, Google Ad Manager'dan veya (veriler bir üçüncü taraf entegrasyonundan elde edildiğinde) ad_impression etkinliğinden gelir.
Toplam reklam geliri sekmesi, ilgili dönemde elde edilen toplam reklam gelirini gösterir. Grafikte günlük toplam reklam geliri gösterilir. Örneğin, toplam reklam geliriniz 2 Temmuz'da 7,25 TL ve 3 Temmuz'da 1,45 TL ise sekmede 8,70 TL gösterilir.

Kullanıcı başına ortalama satın alma geliri

Kullanıcı başına ortalama satın alma geliri; uygulama içi satın alma işlemlerinden (in_app_purchase etkinliğini tetiklendiğinde) ve satın alma işlemlerinden (purchase etkinliği tetiklendiğinde) elde edilen satın alma gelirinin, kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen değeri gösterir.

Reklam birimine göre yayıncı reklam gösterimi sayısı

Reklam birimine göre yayıncı reklam gösterimi sayısı, belirtilen tarih aralığındaki reklam birimi başına reklam gösterimlerinin sayısını ve önceki tarih aralığındaki yüzdelik değişimi gösterir. Yayıncı reklamları raporunu açmak için "Yayıncı reklamlarını göster"i tıklayabilirsiniz.

Ülkeye göre kullanıcı sayısı

Ülkeye göre kullanıcı sayısı, kullanıcıların uygulamanıza hangi ülkelerden eriştiğini gösterir. Veriler, en çok kullanıcının bulunduğu ülkelere göre sıralanır. Kartta bulunan dünya haritasında, daha fazla kullanıcının bulunduğu ülkeler koyu mavi tonlarıyla temsil edilir.

Bir ülkedeki kullanıcı sayısını görmek için farenizle söz konusu ülkenin üzerine gelebilir veya her bir ülkedeki kullanıcılarla ilgili daha fazla bilgi edinmek için "Ülkeleri göster"i tıklayarak Demografik grup ayrıntıları raporunu açabilirsiniz.

Cihaz modeline göre kullanıcı sayısı

Cihaz modeline göre kullanıcı sayısı, kullanıcıların uygulamanıza erişirken kullandığı cihaz modellerini gösterir. Veriler, en çok kullanıcı tarafından kullanılan cihaz modellerine göre sıralanır. Her bir cihaz modelinin kullanıcıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Teknoloji ayrıntıları raporunu açmak üzere "Cihaz modellerini göster"i tıklayabilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü