Datagränser

Innehåll i artikeln:

Gräns för datainsamling

Varje användarinteraktion, till exempel en sidvisning, skärmvisning, händelse eller e-handelstransaktion, kan skickas som en enskild träff till Analytics. Det innebär att en enda session kan leda till många träffar. Mer information om metoderna som skickar träffar från webbplatsspårning finns i metodbeskrivningen för analytics.js i utvecklardokumentationen. Om du vill spåra appar rekommenderar vi att du använder Google Analytics för Firebase som är en kostnadsfri, obegränsad analyslösning med obegränsade rapporteringsfunktioner.

Om en egendom skickar fler träffar per månad till Analytics än vad Analytics användarvillkor tillåter finns det ingen garanti för att överskottsträffarna behandlas. Om egendomens träffvolym överskrider den här gränsen kan en varning visas i användargränssnittet och det kan hända att du nekas åtkomst till rapporterna.

Du kan välja mellan följande alternativ:

Obs! Om du lägger till vyfilter minskas inte antalet träffar du skickar till Google. Filter tillämpas på data som redan har samlats in och kan inte användas för att reducera trafiknivåerna.
  • Uppgradera till Google Analytics 360. Google Analytics 360 är en betaltjänst som inbegriper ett servicenivåavtal, teknisk support och implementeringsstöd samt stöd för större träffvolymer. Läs mer om Google Analytics 360.
  • Skicka färre träffar. Detta kan du göra på olika sätt. Du kan till exempel ange en urvalsfrekvens för datainsamlingen, eller ta bort överflödiga spårningsanrop, som händelsespårning, som du har lagt till i basimplementationen. I utvecklardokumentationen kan du läsa om hur du anger samplingsfrekvens och tar bort överflödiga spårningsanrop från det aktuella biblioteket.
  • Uppgradera appspårning till Google Analytics för Firebase. Google Analytics för Firebase är en kostnadsfri analyslösning med obegränsad rapportering för upp till 500 olika händelser som du kan definiera med Firebase SDK. Se utvecklardokumentationen (Android eller iOS) för mer information om hur du ersätter Analytics Mobile SDK:er med Google Analytics för Firebase.

Det finns ytterligare gränser för olika klientbibliotek. Mer information finns i avsnittet med gränser och kvoter för datainsamling i utvecklardokumentationen.

Fördröjd databearbetning

Fördröjningen av databearbetningen är 24–48 timmar. För standardkonton som skickar fler än 200 000 sessioner per dag till Analytics uppdateras rapporterna en gång om dagen. Detta kan medföra att uppdateringen av rapporter och mätvärden fördröjs i upp till två dagar. Om du vill att bearbetningen ska ske samma dag kan du minska det antal sessioner som skickas till högst 200 000 per dag.

För Analytics 360-konton är motsvarande gräns två miljarder träffar per månad. Läs mer om servicenivåavtalet för databehandlingen i Analytics 360.

När det finns data under en dag kanske de inte innehåller alla händelser, eftersom vissa träffar kan försenas på grund av implementerings- eller nätverksbegränsningar.

Relaterade resurser

google-developers-svg
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?