Όρια δεδομένων

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Όρια συλλογής δεδομένων

Κάθε αλληλεπίδραση του χρήστη μπορεί να σταλεί ως μεμονωμένη επίσκεψη στο Analytics, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) κάθε προβολής σελίδας, προβολής οθόνης, συμβάντος και συναλλαγής ηλεκτρονικού εμπορίου. Ως αποτέλεσμα, από μία περίοδο σύνδεσης μπορούν να προκύψουν πολλές επισκέψεις. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μεθόδους αποστολής επισκέψεων από την παρακολούθηση ιστότοπων, ανατρέξτε στην Αναφορά μεθόδων analytics.js στην τεκμηρίωση για προγραμματιστές. Για την παρακολούθηση εφαρμογών για κινητές συσκευές, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το Google Analytics για Firebase για δωρεάν και απεριόριστη λύση ανάλυσης με απεριόριστες αναφορές.

Αν μια ιδιοκτησία στείλει παραπάνω επισκέψεις τον μήνα στο Analytics από ό,τι επιτρέπουν οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Analytics, δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι επιπλέον επισκέψεις θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Αν ο όγκος επισκέψεων της ιδιοκτησίας υπερβεί αυτό το όριο, ενδέχεται να εμφανιστεί μια προειδοποίηση στη διεπαφή χρήστη, καθώς και να παρεμποδιστεί η πρόσβασή σας σε αναφορές.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Σημείωση: Η προσθήκη φίλτρων αναλυτικής προβολής δεν μειώνει τον αριθμό των επισκέψεων που αποστέλλετε στο Google. Τα φίλτρα χρησιμοποιούνται σε δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για μείωση των επιπέδων επισκεψιμότητας.
  • Κάντε αναβάθμιση στο Google Analytics 360. Το Google Analytics 360 είναι μια υπηρεσία επί πληρωμή η οποία περιλαμβάνει μια συμφωνία επιπέδου παροχής υπηρεσιών (SLA), τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη εφαρμογής, καθώς και υποστήριξη μεγαλύτερου όγκου επισκέψεων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Google Analytics 360.
  • Αποστολή λιγότερων επισκέψεων. Αυτό μπορεί να γίνει με αρκετούς τρόπους. Μπορείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε ένα ποσοστό δείγματος για τη συλλογή των δεδομένων σας ή να αφαιρέσετε τυχόν επιπλέον κλήσεις παρακολούθησης, όπως η παρακολούθηση συμβάντων, που έχετε προσθέσει στη βασική εφαρμογή σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για προγραμματιστές, για να μάθετε πώς να ορίζετε ένα ποσοστό δείγματος ή να καταργείτε τις επιπλέον κλήσεις παρακολούθησης από τη βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείτε.
  • Αναβαθμίστε την παρακολούθηση εφαρμογών στο Google Analytics για Firebase. Το Google Analytics για Firebase είναι μια δωρεάν και απεριόριστη λύση αναλυτικών στοιχείων με απεριόριστες αναφορές για έως 500 ξεχωριστά συμβάντα που μπορείτε να ορίσετε χρησιμοποιώντας το Firebase SDK. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για προγραμματιστές (Android ή iOS), για να μάθετε πώς μπορείτε να αντικαταστήσετε τα SDK για κινητές συσκευές του Analytics με το Google Analytics για Firebase.

Υπάρχουν πρόσθετα όρια για συγκεκριμένες βιβλιοθήκες εφαρμογών πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Όρια συλλογής και περιορισμοί, στην τεκμηρίωση για προγραμματιστές.

Λανθάνων χρόνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο λανθάνων χρόνος επεξεργασίας δεδομένων είναι 24-48 ώρες. Η αποστολή από τυπικούς λογαριασμούς στο Analytics περισσότερων από 200.000 περιόδων σύνδεσης ανά ημέρα θα έχει ως αποτέλεσμα την ανανέωση των αναφορών μόνο μία φορά την ημέρα. Αυτό μπορεί να καθυστερήσει τις ενημερώσεις σε αναφορές και μετρήσεις για χρονικό διάστημα έως και δύο ημερών. Για να αποκαταστήσετε το ρυθμό επεξεργασίας εντός της ημέρας, μειώστε τον αριθμό των περιόδων σύνδεσης που αποστέλλει ο λογαριασμός σας σε λιγότερες από 200.000 ανά ημέρα.

Για τους λογαριασμούς Analytics 360, αυτό το όριο επεκτείνεται σε 2 δισεκατομμύρια επισκέψεις ανά μήνα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Συμβόλαιο διασφάλισης επιπέδου ποιότητας (SLA) επεξεργασίας δεδομένων του Analytics 360.

Όταν είναι διαθέσιμα ενδοημερήσια δεδομένα, ενδέχεται να μην περιέχεται κάθε συμβάν, καθώς ορισμένες επισκέψεις μπορεί να έχουν καθυστερήσει λόγω περιορισμών υλοποίησης ή δικτύου.

Σχετικοί πόροι

google-developers-svg
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;