Over dashboards

Een overzicht van de belangrijkste rapporten in één oogopslag.

Een dashboard is een verzameling widgets en biedt u een overzicht van de rapporten en statistieken die u het belangrijkst vindt. Via een dashboard kunt u veel statistieken tegelijk bijhouden en snel controleren hoe uw accounts presteren of de correlatie zien tussen rapporten. Dashboards kunnen eenvoudig worden gemaakt, aangepast en gedeeld.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Uw dashboards weergeven

U opent uw dashboards als volgt:

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Ga naar uw weergave.
 3. Open Rapporten.
 4. Klik op AANGEPAST RAPPORT > Dashboards.

Dashboardwidgets

Een widget is een minirapport waarin uw gegevens op verschillende manieren kunnen worden gepresenteerd, waaronder eenvoudige numerieke statistieken, tabellen en grafieken. U kunt de widgets in het dashboard zelf definiëren. Widgets kunnen ook momentopnamen van en links naar aangepaste of standaardrapporten bevatten.

Klik op de titel van een widget om het onderliggende rapport te openen.

In het artikel Dashboards maken wordt beschreven welke widgets en opties beschikbaar zijn.

Dashboards gebruiken

Een dashboard gebruikt u op een vergelijkbare manier als rapporten in Analytics. U kunt de grafische elementen in een widget bekijken door de muisaanwijzer op het element te plaatsen. In de onderstaande afbeelding kunt u zien wat u nog meer met dashboards kunt doen:  

 • step 1 De naam van een dashboard wijzigen door op de titel van het dashboard te klikken.
 • step 2 De datumkiezer gebruiken om de periode aan te passen of twee perioden te vergelijken.
 •  Widgets toevoegen of het dashboard delen, aanpassen of verwijderen met de actiebalk.
 •  Segmenten toevoegen of verwijderen.
 • Widgets opnieuw indelen op de pagina door ze via de titelbalk naar nieuwe locaties te slepen. Widgets bewerken of verwijderen met de besturingselementen die worden weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op de titelbalk van de widget plaatst.
 •  Een gekoppeld rapport openen door op de titel van de widget te klikken. (Dit werkt alleen voor gelinkte rapportwidgets, niet voor widgets die u in het dashboard zelf maakt.)
 • De gegevens in het dashboard vernieuwen door in de rechterbenedenhoek van de pagina (niet zichtbaar in het screenshot) op de link Dashboard vernieuwen te klikken.
Dashboard user interface map.
Afbeelding 2: Algemene dashboardelementen

Dashboards delen

Alle dashboards die u maakt, zijn aanvankelijk privé. Dit betekent dat ze alleen door uzelf kunnen worden bekeken. Via het menu Delen kunt u dashboards delen met andere gebruikers. U kunt de dashboards ook via e-mail delen of ze via de menu-opties Exporteren en E-mail exporteren naar pdf.

Share dashboard menu with 3 options: share object, share template, share in Solutions Gallery.
Afbeelding 3: Het menu voor het delen van dashboards

Volgende stappen

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?