Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Recente wijzigingen in de gebruikersinterface van Analytics kunnen van invloed zijn op de instructies in dit Help-artikel. Lees deze blogpost voor meer informatie. Binnenkort volgen updates van het Helpcentrum.

Over dashboards

Bekijk in één oogopslag een overzicht van de belangrijkste rapporten.

Een dashboard is een verzameling widgets en biedt u een overzicht van de rapporten en statistieken die u het belangrijkst vindt. Via een dashboard kunt u veel statistieken tegelijk bijhouden en snel controleren hoe uw accounts presteren of de correlatie zien tussen rapporten. Dashboards kunnen eenvoudig worden gemaakt, aangepast en gedeeld.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Uw dashboards weergeven

Als u uw dashboards wilt weergeven, navigeert u naar uw dataweergave en gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer het tabblad Rapportage.
  2. Selecteer Dashboards.
Screenshot showing Reporting view selected, Dashboard panel expanded
Afbeelding 1: Navigeren naar 'Mijn dashboard'

Het standaarddashboard

Elke dataweergave in uw Analytics-account toont een standaarddashboard ('Mijn dashboard' genoemd) dat al een paar widgets bevat met informatie over het verkeer voor uw site zoals gemeten aan de hand van bepaalde statistieken en dimensies: een tijdlijn voor het aantal gebruikers, een geografische kaart van de sessies, een tabel met de sessies per browser, tijdlijnen voor het bouncepercentage en doelconversies, enzovoort. Mogelijk heeft u genoeg aan het standaarddashboard, maar als dat niet het geval is, kunt u het dashboard aanpassen door widgets toe te voegen of te verplaatsen, rapporten aan het dashboard toe te voegen, ongewenste widgets te verwijderen of door de gegevens te filteren die worden weergegeven. U kunt ook aanvullende dashboards maken die zijn toegespitst op verschillende aspecten van uw siteverkeer.

Meer informatie over widgets

Een widget is een minirapport waarin uw gegevens op verschillende manieren kunnen worden gepresenteerd, waaronder eenvoudige numerieke statistieken, tabellen en grafieken. U kunt de widgets in het dashboard zelf definiëren. Widgets kunnen ook momentopnamen van en links naar aangepaste of standaardrapporten bevatten.

Klik op de titel van een widget om het onderliggende rapport te openen.

In het artikel Dashboards maken wordt beschreven welke widgets en opties beschikbaar zijn.

Dashboards gebruiken

Het gebruik van een dashboard is vergelijkbaar met dat van rapporten in Analytics. U kunt de grafische elementen in een widget bekijken door de muisaanwijzer op het element te plaatsen. In de onderstaande afbeelding kunt u zien wat u nog meer met dashboards kunt doen:  

  • step 1 De naam van een dashboard wijzigen door op de titel van het dashboard te klikken.
  • step 2 De datumkiezer gebruiken om de periode aan te passen of twee perioden te vergelijken.
  •  Widgets toevoegen of het dashboard delen, aanpassen of verwijderen met de actiebalk.
  •  Segmenten toevoegen of verwijderen.
  • Widgets opnieuw indelen op de pagina door ze via de titelbalk naar nieuwe locaties te slepen. Widgets bewerken of verwijderen met de besturingselementen die worden weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op de titelbalk van de widget plaatst.
  •  Een gekoppeld rapport openen door op de titel van de widget te klikken. (Dit werkt alleen voor gekoppelde rapportwidgets, niet voor widgets die u in het dashboard zelf maakt.)
  • De gegevens in het dashboard vernieuwen door in de rechterbenedenhoek van de pagina (niet zichtbaar in het screenshot) op de link Dashboard vernieuwen te klikken.
Dashboard user interface map.
Afbeelding 2: Algemene dashboardelementen

Dashboards delen

Alle dashboards die u maakt, zijn aanvankelijk privé. Dit betekent dat ze alleen door uzelf kunnen worden bekeken. Via het menu Delen kunt u dashboards delen met andere gebruikers. U kunt de dashboards ook via e-mail delen of ze via de menu-opties Exporteren en E-mail exporteren naar pdf.

Share dashboard menu with 3 options: share object, share template, share in Solutions Gallery.
Afbeelding 3: Het menu voor het delen van dashboards

Volgende stappen

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?