Panely

Nejdůležitější přehledy můžete zkontrolovat jediným pohledem.

Panely tvoří seskupení widgetů. Poskytují vám souhrn přehledů a metrik, které vás nejvíce zajímají. Panely vám dávají možnost sledovat současně mnoho metrik, takže můžete rychle zkontrolovat stav svých účtů nebo zjišťovat vzájemné závislosti mezi různými přehledy. Panely lze snadno vytvářet, přizpůsobovat i sdílet.

Obsah tohoto článku:

Jak se k panelům dostanete

Postup pro přístup k panelům:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Přejděte k požadovanému výběru dat.
 3. Otevřete Přehledy.
 4. Klikněte na nabídku PŘIZPŮSOBENÍ > Panely.

Widgety panelů

Widget je jakýsi miniaturní přehled, který umí údaje prezentovat v celé řadě stylů, včetně jednoduchých numerických metrik, tabulek a grafů. Widgety můžete definovat v samotném panelu. Kromě toho můžete do panelu přidat snímky stavu standardních nebo vlastních přehledů a odkazy na tyto přehledy.

Kliknutím na název widgetu otevřete příslušný přehled.

V článku Vytváření panelů jsou popsány widgety a možnosti, které máte k dispozici.

Použití panelů

Použití panelu se velice podobá použití libovolného přehledu ve službě Analytics. Podrobnosti o určitém prvku grafu ve widgetu zobrazíte, když na daný prvek najedete myší. Některé další věci, které lze v panelech dělat, jsou patrné z níže uvedeného obrázku. Můžete třeba:  

 • step 1 změnit název panelu po kliknutí na jeho nadpis,
 • step 2 upravit období, případně porovnat dvě období pomocí ovládacího prvku pro výběr data,
 •  přidat widgety, sdílet, přizpůsobit nebo odstranit panel pomocí panelu akcí,
 •  přidat nebo odstranit segmenty,
 •  změnit uspořádání widgetů na stránce uchopením za nadpis a přetažením na jiné místo a upravit nebo odstranit widgety pomocí ovládacích prvků, které se objeví při umístění ukazatele myši na nadpis widgetu,
 •  otevřít propojený přehled kliknutím na nadpis widgetu (jen u widgetů s propojenými přehledy, ne u widgetů vytvořených v samotném panelu),
 • aktualizovat údaje v panelu kliknutím na odkaz Obnovit panel v pravém dolním rohu stránky (na obrázku není vidět).
Dashboard user interface map.
Obrázek 2: Běžné prvky panelů

Sdílení panelů

Každý panel, který vytvoříte, je zpočátku soukromý, čili ho vidíte jen vy. Panely můžete sdílet s ostatními uživateli pomocí nabídky Sdílet. Kromě toho je můžete sdílet také e-mailem nebo exportem do souboru PDF pomocí možností nabídky E-mail, resp. Exportovat.

Share dashboard menu with 3 options: share object, share template, share in Solutions Gallery.
Obrázek 3: Nabídka Sdílení panelů

Další postup

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?