[GA4] Báo cáo lộ trình chuyển đổi

Tìm hiểu các lộ trình chuyển đổi được phân bổ giá trị đóng góp.

Bạn có thể sử dụng báo cáo Lộ trình chuyển đổi để tìm hiểu lộ trình chuyển đổi của khách hàng và cách các mô hình phân bổ chỉ định giá trị đóng góp cho các lộ trình đó.

Nội dung trong bài viết này:

Tổng quan

Báo cáo Lộ trình chuyển đổi có hai phần: hình ảnh dữ liệu và bảng dữ liệu. Hình ảnh dữ liệu giúp bạn nhanh chóng biết được những kênh bắt đầu, hỗ trợ và hoàn tất lượt chuyển đổi. Bảng dữ liệu thể hiện những lộ trình mà người dùng thực hiện để hoàn tất lượt chuyển đổi, cũng như những chỉ số sau: Số lượt chuyển đổi, Doanh thu từ giao dịch mua hàng, Số ngày dẫn đến lượt chuyển đổiSố điểm tiếp xúc dẫn đến lượt chuyển đổi.

Cách sử dụng báo cáo

Truy cập vào báo cáo

  1. Trong Google Analytics, hãy nhấp vào Quảng cáo ở bên trái.
  2. Chuyển đến Phân bổ > Lộ trình chuyển đổi.

Chọn phạm vi ngày và sự kiện chuyển đổi

Bắt đầu bằng cách chọn một phạm vi ngày từ trình đơn thả xuống "bộ chọn ngày" ở phía trên cùng bên phải. Sau đó, hãy chọn một hoặc nhiều sự kiện chuyển đổi từ trình đơn thả xuống ở phía trên cùng bên trái của báo cáo. Theo mặc định, hệ thống sẽ chọn và tổng hợp tất cả sự kiện chuyển đổi vào trong báo cáo.

Lưu ý: Báo cáo phân bổ chứa dữ liệu từ ngày 14 tháng 6 năm 2021 trở đi.

Thêm bộ lọc (không bắt buộc)

Báo cáo trình bày dữ liệu về tất cả người dùng. Để xem dữ liệu về một nhóm người dùng cụ thể, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc ở phía trên cùng bên trái.

Ví dụ:
Nếu chỉ muốn xem dữ liệu về người dùng Chrome, bạn nên thêm bộ lọc Bao gồm (mặc định), chọn phương diện Trình duyệt (trong mục Thiết bị), sau đó chọn Chrome làm giá trị phương diện, rồi nhấp vào OK.

Chọn phương diện để báo cáo

Cả biểu đồ và bảng dữ liệu đều trình bày dữ liệu được chia nhỏ theo phương diện Nhóm kênh mặc định. Hãy sử dụng trình đơn thả xuống ở đầu biểu đồ và bảng dữ liệu để xem dữ liệu theo các phương diện Nguồn, Phương tiện hoặc Chiến dịch.

Chọn mô hình phân bổ cho hình ảnh dữ liệu

Lưu ý: Kể từ tháng 11 năm 2023, mô hình phân bổ theo lượt nhấp đầu tiên, mô hình phân bổ tuyến tính, mô hình phân bổ mức giảm dựa trên thời gian và mô hình phân bổ dựa trên vị trí sẽ không còn hoạt động nữa. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về các mô hình không dùng nữa.

Hình ảnh dữ liệu ở đầu báo cáo hiển thị dữ liệu theo tính toán của Mô hình phân bổ theo lượt nhấp cuối cùng trên kênh có tính phí và kênh tự nhiên. Hãy sử dụng trình đơn thả xuống về mô hình phân bổ để xem hình ảnh dữ liệu theo một mô hình phân bổ khác.

Tùy chỉnh báo cáo

Nhấp vào Chỉnh sửa phần so sánh ở trên cùng bên phải để thay đổi dữ liệu hiển thị trong báo cáo. Trong bảng điều khiển Tuỳ chỉnh báo cáo, bạn có thể thay đổi các chế độ cài đặt Bộ lọcĐộ dài lộ trình.

Bộ lọc

Báo cáo trình bày dữ liệu về tất cả người dùng. Hãy nhấp vào tên bộ lọc để chỉnh sửa hoặc thêm bộ lọc.

Độ dài lộ trình

Báo cáo trình bày tất cả lộ trình có độ dài tối đa là 20 điểm tiếp xúc. Hãy sử dụng mục này để lọc độ dài lộ trình:

  1. Chọn một toán tử (bằng, không bằng, lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn, nhỏ hơn hoặc bằng)
  2. Nhập một chữ số bên cạnh (các) điểm tiếp xúc.
  3. Nhấp vào Áp dụng.

Chia sẻ, tải xuống hoặc xuất báo cáo

Nhấp vào biểu tượng Chia sẻ báo cáo này ở phía trên cùng bên phải để chia sẻ, tải xuống hoặc xuất dữ liệu hiện có trong báo cáo.

Tìm hiểu dữ liệu

Hình ảnh dữ liệu

Ở đầu hình ảnh dữ liệu, bạn sẽ thấy giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi mà mỗi phân đoạn của lộ trình chuyển đổi nhận được theo mô hình phân bổ đã chọn. Các phân đoạn được xác định như sau:

  • Những điểm tiếp xúc đầu tiên: 25% số điểm tiếp xúc đầu tiên trong lộ trình được làm tròn thành số nguyên gần nhất. Phân đoạn này sẽ trống nếu lộ trình chỉ có 1 điểm tiếp xúc.
  • Những điểm tiếp xúc ở giữa: 50% số điểm tiếp xúc ở giữa trong lộ trình. Nếu lộ trình có ít hơn 3 điểm tiếp xúc, phân đoạn này sẽ trống.
  • Những điểm tiếp xúc ở cuối: 25% số điểm tiếp xúc cuối cùng trong lộ trình được làm tròn thành số nguyên gần nhất. Nếu lộ trình chỉ chứa một điểm tiếp xúc, thì phân đoạn này sẽ nhận được toàn bộ giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi.

Các biểu đồ thanh trong mỗi phân đoạn cho biết giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi mà một phương diện cụ thể (Kênh, Nguồn, Phương tiện, Chiến dịch) nhận được khi đang ở phân đoạn đó trong lộ trình chuyển đổi.

Hãy di chuột qua các thành phần của hình ảnh dữ liệu để biết thông tin cụ thể hơn.

Bảng dữ liệu

Hàng trên cùng của bảng dữ liệu cung cấp thông tin tổng quan về hiệu quả hoạt động của các loại chuyển đổi đã chọn. Hàng này cho biết tổng Số lượt chuyển đổi, Doanh thu từ giao dịch mua hàng, Số ngày dẫn đến lượt chuyển đổiSố điểm tiếp xúc dẫn đến lượt chuyển đổi.

Theo mặc định, hệ thống sắp xếp báo cáo theo lộ trình có số lượt chuyển đổi cao nhất. Hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh một trong những chỉ số khác để sắp xếp theo chỉ số đó.

Giá trị đóng góp được hiển thị trong mỗi hàng là giá trị trung bình trên từng lộ trình riêng lẻ có trong hàng đó.

Hãy di chuột lên từng điểm tiếp xúc riêng lẻ trên các lộ trình để xem giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi và số lượt chuyển đổi.

Phương diện không thể phân bổ

Trong một số trường hợp, Analytics không thể hiển thị các giá trị phương diện do các phương diện đó bị thiếu hoặc không thể phân bổ. Để giá trị tổng của chỉ số được báo cáo chính xác, báo cáo có thể sẽ hiển thị một hoặc nhiều giá trị sau:

Giá trị Định nghĩa
(not set) (not set) là tên phần giữ chỗ mà Analytics sử dụng khi chưa nhận được thông tin nào về phương diện mà bạn đã chọn. Ví dụ: URL được gắn thẻ theo cách thủ công có thể thiếu một thông số như chiến dịch, nguồn hoặc phương tiện
Chưa chỉ định

Chưa chỉ định là giá trị mà Analytics sử dụng khi không có quy tắc kênh nào khác khớp với dữ liệu sự kiện 

Trực tiếp

Trực tiếp là giá trị mà Analytics sử dụng khi không có dữ liệu về lộ trình để phân bổ giá trị đóng góp cho lượt chuyển đổi (chẳng hạn như khi nhập dữ liệu)

Không thể phân bổ Không thể chỉ định giá trị đóng góp cho phương diện mà bạn đã chọn   
(Khác) (Khác) là giá trị mà Analytics sử dụng cho một hàng tổng hợp do các giới hạn về lượng số. Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính