[GA4] รายงานเส้นทาง Conversion

ดูเส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion ที่มีเครดิตการระบุแหล่งที่มา

ใช้รายงานเส้นทาง Conversion เพื่อทำความเข้าใจเส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion ของลูกค้า และวิธีที่รูปแบบการระบุแหล่งที่มาที่ต่างกันกระจายเครดิตบนเส้นทางเหล่านั้น

บทความนี้ประกอบด้วย

ภาพรวม

รายงานเส้นทาง Conversion ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ภาพข้อมูลและตารางข้อมูล ภาพข้อมูลจะช่วยให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าแชแนลใดที่เริ่มต้น สนับสนุน และปิด Conversion ส่วนตารางข้อมูลจะแสดงเส้นทางที่ผู้ใช้ใช้ในการทำ Conversion ให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงเมตริกต่างๆ อันได้แก่ Conversion, รายได้จากการซื้อ, จำนวนวันที่ใช้ในการทำ Conversion และทัชพอยต์ก่อนเกิด Conversion

วิธีใช้รายงาน

การเข้าถึงรายงาน

  1. ใน Google Analytics คลิกการโฆษณาทางด้านซ้าย
  2. ไปที่การระบุแหล่งที่มา > เส้นทาง Conversion

เลือกช่วงวันที่และเหตุการณ์ Conversion

เริ่มต้นด้วยการเลือกช่วงวันที่จากเมนูแบบเลื่อนลงของเครื่องมือเลือกวันที่ทางด้านขวาบน จากนั้นเลือกเหตุการณ์ Conversion อย่างน้อย 1 รายการจากเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านซ้ายบนของรายงาน ซึ่งระบบจะเลือกเหตุการณ์ Conversion ทั้งหมดและรวมเข้าไว้ด้วยกันในรายงานโดยค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: รายงานการระบุแหล่งที่มาประกอบด้วยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2021 เป็นต้นไป

เพิ่มตัวกรอง (ไม่บังคับ)

รายงานจะแสดงข้อมูลจากผู้ใช้ทุกคน หากต้องการดูข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ ให้คลิกเพิ่มตัวกรองที่ด้านซ้ายบน

ตัวอย่าง
หากคุณต้องการดูเฉพาะข้อมูลสําหรับผู้ใช้ Chrome ให้เพิ่มตัวกรองรวม (ค่าเริ่มต้น) เลือกมิติข้อมูลเบราว์เซอร์ (ในส่วนอุปกรณ์) เลือกค่ามิติข้อมูลเป็น Chrome แล้วคลิกตกลง

เลือกมิติข้อมูลที่จะรายงาน

ทั้งแผนภูมิและตารางข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่แบ่งย่อยตามมิติข้อมูลกลุ่มแชแนลเริ่มต้น ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนของแผนภูมิและตารางข้อมูลเพื่อดูข้อมูลตามมิติข้อมูลแหล่งที่มา สื่อ หรือแคมเปญ

เลือกรูปแบบการระบุแหล่งที่มาสําหรับภาพข้อมูล

หมายเหตุ: รูปแบบการระบุแหล่งที่มาแบบคลิกแรก เชิงเส้น ลดลงตามเวลา และตามตำแหน่งจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่เลิกใช้งาน

ภาพข้อมูลที่ด้านบนของรายงานจะแสดงข้อมูลที่คํานวณตามรูปแบบการระบุแหล่งที่มาของคลิกสุดท้ายจากแชแนลแบบชำระเงินและแบบทั่วไป ใช้รายการแบบเลื่อนลงของรูปแบบการระบุแหล่งที่มาเพื่อดูภาพข้อมูลโดยใช้รูปแบบการระบุแหล่งที่มาอื่น

ปรับแต่งรายงาน

คลิกแก้ไขการเปรียบเทียบที่ด้านขวาบนเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่แสดงในรายงาน ในแผงปรับแต่งรายงาน คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรองและความยาวเส้นทางได้

ตัวกรอง

รายงานจะแสดงข้อมูลจากผู้ใช้ทุกคน คลิกชื่อตัวกรองเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มตัวกรอง

ความยาวเส้นทาง

รายงานจะแสดงเส้นทางทั้งหมดยาวไม่เกิน 20 ทัชพอยต์ ใช้ส่วนนี้เพื่อกรองความยาวเส้นทาง ดังนี้

  1. เลือกโอเปอเรเตอร์ (เท่ากับ, ไม่เท่ากับ, มากกว่า, มากกว่าหรือเท่ากับ, น้อยกว่า หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ)
  2. ป้อนตัวเลขถัดจากช่องทางติดต่อลูกค้า
  3. คลิกใช้

แชร์ ดาวน์โหลด หรือส่งออกรายงาน

คลิกแชร์รายงานนี้ ที่ด้านขวาบนเพื่อแชร์ ดาวน์โหลด หรือส่งออกข้อมูลที่แสดงในรายงานในปัจจุบัน

ทำความเข้าใจข้อมูล

ภาพข้อมูล

ที่ด้านบนของภาพข้อมูลจะแสดงจำนวนเครดิต Conversion ที่แต่ละกลุ่มในเส้นทาง Conversion ได้รับโดยใช้รูปแบบการระบุแหล่งที่มาที่เลือก โดยกลุ่มจะได้รับการกําหนดดังต่อไปนี้

  • ทัชพอยต์ในช่วงแรก: ระบบจะปัด 25% แรกของทัชพอยต์ในเส้นทางให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด กลุ่มนี้จะว่าง หากเส้นทางมีทัชพอยต์เดียวเท่านั้น
  • ทัชพอยต์ในช่วงกึ่งกลาง: 50% ของช่วงกึ่งกลางทัชพอยต์ในเส้นทาง กลุ่มนี้จะว่างหากเส้นทางมีน้อยกว่า 3 ทัชพอยต์
  • ทัชพอยต์ในช่วงปลาย: ระบบจะปัด 25% สุดท้ายของทัชพอยต์ในเส้นทางให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด หากเส้นทางมีทัชพอยต์เดียวเท่านั้น กลุ่มนี้ก็จะได้รับเครดิต Conversion ทั้งหมด

แผนภูมิแท่งภายในแต่ละกลุ่มจะแสดงจำนวนเครดิต Conversion ที่มิติข้อมูลหนึ่งๆ (แชแนล แหล่งที่มา สื่อ แคมเปญ) ได้รับขณะอยู่ในส่วนของเส้นทาง Conversion นั้น

วางเมาส์เหนือองค์ประกอบภาพข้อมูลสำหรับข้อมูลที่เจาะจงมากขึ้น

ตารางข้อมูล

แถวบนสุดของตารางข้อมูลจะให้ภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานของประเภท Conversion ที่เลือก โดยจะแสดงผลรวมของ Conversion, รายได้จากการซื้อ, จำนวนวันที่ใช้ในการทำ Conversion และทัชพอยต์ก่อนเกิด Conversion

โดยค่าเริ่มต้น รายงานจะถูกจัดเรียงตามเส้นทางที่มีจำนวน Conversion สูงสุด คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากหนึ่งในเมตริกอื่นๆ เพื่อจัดเรียงตามเมตริกนั้น

เครดิตที่แสดงในแต่ละแถวคือค่าเฉลี่ยของแต่ละเส้นทางที่อยู่ในแถวนั้นๆ

วางเมาส์เหนือแต่ละทัชพอยต์ในเส้นทางเพื่อดูเครดิต Conversion และจํานวน Conversion

มิติข้อมูลที่ระบุแหล่งที่มาไม่ได้

ในบางกรณี Analytics จะไม่สามารถแสดงค่ามิติข้อมูลได้เนื่องจากค่าขาดหายไปหรือไม่พร้อมใช้งาน รายงานอาจแสดงค่าต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ค่า เพื่อรักษาผลรวมที่ถูกต้องของเมตริก

ค่า คำจำกัดความ
(not set) (not set) เป็นชื่อตัวยึดตำแหน่งที่ Analytics ใช้เมื่อไม่ได้รับข้อมูลสำหรับมิติข้อมูลที่คุณเลือกไว้ ตัวอย่างเช่น URL ที่ติดแท็กด้วยตนเองอาจไม่มีพารามิเตอร์ เช่น แคมเปญ แหล่งที่มา หรือสื่อ
Unassigned

Unassigned คือค่าที่ Analytics ใช้เมื่อไม่มีกฎแชแนล อื่นๆ ที่ตรงกับข้อมูลเหตุการณ์ 

Direct

Direct คือค่าที่ Analytics ใช้เมื่อไม่มีข้อมูลเส้นทางที่ให้เครดิตกับ Conversion ตัวอย่างเช่น การนําเข้าข้อมูล

Unattributable ไม่สามารถให้เครดิตสําหรับมิติข้อมูลที่คุณเลือก   
(Other) (Other) คือค่าที่ Analytics ใช้กับแถวรวมเนื่องจากขีดจํากัดเกี่ยวกับจํานวนรวมของค่าเฉพาะสำหรับมิติข้อมูลหนึ่งๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
16986628982036553335
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
69256