[GA4] Prehľad konverzných ciest

Pozrite si cesty ku konverzii s pripísaním kreditu.

Pomocou prehľadu Konverzné cesty môžete pochopiť cesty zákazníkov ku konverzii a tiež to, ako rôzne atribučné modely rozdeľujú kredit na týchto cestách.

Obsah tohto článku:

Prehľad

Report Konverzné cesty obsahuje dve sekcie: vizualizáciu údajov a tabuľku s údajmi. Vizualizácia údajov vám pomáha rýchlo zistiť, ktoré kanály iniciujú a uzatvárajú konverzie, prípadne pri nich asistujú. Tabuľka s údajmi obsahuje cesty, ktorými používatelia prechádzajú ku konverzii, ako aj nasledujúce metriky: Konverzie, Výnosy z nákupov, Počet dní do konverzieBody kontaktu do konverzie.

Používanie prehľadu

Prístup k reportu

  1. V službe Google Analytics kliknite vľavo na možnosť Reklama.
  2. Prejdite na položku Atribúcia > Konverzné cesty.

Výber obdobia a konverzných udalostí

Začnite výberom obdobia v rozbaľovacej ponuke výberu dátumu vpravo hore. Potom v rozbaľovacej ponuke vľavo hore v reporte vyberte aspoň jednu konverznú udalosť. Predvolene sú vybrané všetky konverzné udalosti a sú agregované v reporte.

Poznámka: Prehľady atribúcie obsahujú údaje od 14. júna 2021.

Pridanie filtra (nepovinné)

V prehľade sa zobrazujú údaje od všetkých používateľov. Ak si chcete pozrieť údaje pre konkrétnu skupinu používateľov, kliknite vľavo hore na Pridať filter.

Príklad
Ak chcete zobraziť iba údaje pre používateľov prehliadača Chrome, musíte pridať filter Zahrnúť (je predvolený), vybrať dimenziu Prehliadač (v sekcii Zariadenie), vybrať Chrome ako hodnotu dimenzie a kliknúť na OK.

Výber dimenzie, pre ktorú sa má vytvoriť report

Graf aj tabuľka s údajmi zobrazujú údaje rozdelené podľa dimenzie Predvolená skupina kanálov. Pomocou rozbaľovacích ponúk v hornej časti tabuľky s údajmi môžete zobraziť údaje podľa dimenzií Zdroj, Médium alebo Kampaň.

Výber atribučného modelu na vizualizáciu údajov

Vizualizácia údajov v hornej časti reportu zobrazuje údaje vypočítané podľa atribučného modelu Posledné kliknutie naprieč kanálmi. Pomocou rozbaľovacej ponuky atribučného modelu môžete zobraziť vizualizáciu údajov s použitím iného atribučného modelu.

Prispôsobenie prehľadu

Kliknutím na Upraviť porovnania vpravo hore môžete zmeniť obsah zobrazovaný v prehľade. Na paneli Prispôsobenie reportu môžete zmeniť nastavenia FiltreDĺžka cesty.

Filtre

V prehľade sa zobrazujú údaje od všetkých používateľov. Ak chcete upraviť alebo pridať filtre, kliknite na názov filtra.

Dĺžka cesty

V prehľade sa zobrazujú všetky cesty s dĺžkou do 50 bodov kontaktu. Pomocou tejto sekcie môžete filtrovať dĺžku cesty:

  1. Vyberte operátor (rovná sa, nerovná sa, je väčšie ako, je väčšie alebo rovné, je menšie ako alebo je menšie alebo rovné).
  2. Zadajte číslicu vedľa položky body kontaktu.
  3. Kliknite na Použiť.

Zdieľanie, stiahnutie alebo export prehľadu

Ak chcete zdieľať, stiahnuť alebo exportovať údaje, ktoré sa momentálne zobrazujú v prehľade, kliknite na Zdieľať tento prehľad  vpravo hore.

Pochopenie údajov

Vizualizácia údajov

V hornej časti vizualizácie údajov sa zobrazuje, aký kredit za konverziu sa pripisuje jednotlivým segmentom konverznej cesty na základe vybraného atribučného modelu. Segmenty sú definované takto:

  • Skoré body kontaktu: prvých 25 % bodov kontaktu v ceste a zaokrúhlených na najbližšie celé číslo. Ak cesta má len jeden bod kontaktu, tento segment je prázdny.
  • Stredné body kontaktu: stredných 50 % bodov kontaktu v ceste. Ak cesta má menej ako tri body kontaktu, tento segment je prázdny.
  • Neskoré body kontaktu: posledných 25 % bodov kontaktu v ceste a zaokrúhlených na najbližšie celé číslo. Ak cesta pozostáva iba z jedného bodu kontaktu, tento segment získa všetok kredit za konverziu.

Pruhové grafy pod každým segmentom informujú o tom, aký kredit za konverziu získa príslušná dimenzia (Kanál, Zdroj, Médium, Kampaň) v danej časti konverznej cesty.

Umiestnením kurzora myši nad prvky vizualizácie údajov získate konkrétnejšie informácie.

Tabuľka s údajmi

Horný riadok tabuľky s údajmi poskytuje prehľad o výkonnosti vybratých typov konverzií. Zobrazuje celkový počet konverzií, výnosov z nákupov, dní do konverziebodov kontaktu do konverzie.

Prehľad je predvolene zoradený podľa ciest s najvyšším počtom konverzií. Kliknutím na šípku nadol vedľa niektorej z ostatných metrík môžete zoradiť údaje podľa tejto metriky.

Kredit zobrazený v jednotlivých riadkoch predstavuje priemer v rámci jednotlivých ciest uvedených v danom riadku.

Ak chcete zobraziť kredit za konverziu a počet konverzií, umiestnite kurzor myši nad jednotlivé body kontaktu na cestách.

Nepripísateľné dimenzie

Analytics v niektorých prípadoch nemôže zobraziť hodnoty dimenzií, pretože chýbajú alebo sú inak nedostupné. V záujme zaistenia presnosti celkových hodnôt metrík sa v prehľade môže zobrazovať minimálne jedna z nasledujúcich hodnôt:

Hodnota Definícia
(nenastavené) Hodnota (nenastavené) je názov zástupného symbolu, ktorý Analytics použije, ak o vybratej dimenzii nezíska žiadne informácie. V manuálne označených webových adresách môže napríklad chýbať parameter ako kampaň, zdroj alebo médium.
Nepridelené

Nepridelené je hodnota, ktorú Analytics používa, ak sa s údajmi udalostí nezhodujú žiadne ďalšie pravidlá kanála 

Priame

Priame je hodnota, ktorú Analytics používa, keď nie sú k dispozícii žiadne údaje o cestách, za ktoré chcete pripísať konverziu, napríklad import údajov

Atribúcia nie je možná Nie je možné priradiť kredit pre vybratú dimenziu   
(Iné) (Iné) je hodnota, ktorú Analytics používa pre súhrnný riadok z dôvodu obmedzení počtu prvkov. Ďalšie informácie
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
69256
false
false