Reklama i atrybucja

[Google Analytics 4] Raport Ścieżki konwersji

Sprawdzanie ścieżek konwersji z ich wartościami atrybucji

Z raportu Ścieżki konwersji możesz się dowiedzieć, jakimi ścieżkami klienci docierają do konwersji i jak różne modele atrybucji rozdzielają udział w konwersji na tych ścieżkach.

Tematy w tym artykule:

Omówienie

Raport Ścieżki konwersji składa się z 2 sekcji: wizualizacji danych i tabeli danych. Dzięki wizualizacji danych możesz szybko sprawdzić, które kanały mają udział w inicjowaniu, wspomaganiu i finalizowaniu konwersji. Tabela danych zawiera informacje o ścieżkach, którymi użytkownicy docierają do konwersji, oraz takie dane: Konwersje, Przychody z zakupów, Liczba dni przed konwersjąPunkty styczności z klientem prowadzące do konwersji.

Jak korzystać z raportu

Otwieranie raportu

  1. W Google Analytics kliknij po lewej stronie opcję Reklamy.
  2. Kliknij Atrybucja > Ścieżki konwersji.

Wybieranie zakresu dat i zdarzeń konwersji

Zacznij od wybrania zakresu dat w odpowiednim menu w prawym górnym rogu. Następnie w menu w lewym górnym rogu raportu wybierz co najmniej jedno zdarzenie konwersji. Domyślnie wybrane są wszystkie zdarzenia konwersji. Są one zagregowane w raporcie.

Uwaga: raporty atrybucji obejmują dane zarejestrowane od 14 czerwca 2021 r.

Dodawanie filtra (opcjonalne)

Raport zawiera dane o wszystkich użytkownikach. Aby wyświetlić dane określonej grupy użytkowników, w lewym górnym rogu kliknij Dodaj filtr.

Przykład
Jeśli chcesz zobaczyć tylko dane o użytkownikach Chrome, dodaj filtr Uwzględnij (domyślny), wybierz wymiar Przeglądarka (w sekcji Urządzenie), jako wartość wymiaru wybierz Chrome, a na koniec kliknij OK.

Wybieranie wymiaru, który zostanie objęty raportem

Zarówno wykres, jak i tabela danych prezentują Twoje dane z podziałem według wymiaru Domyślna grupa kanałów. Korzystając z menu nad wykresem i w tabeli danych, możesz wyświetlać dane według wymiaru Źródło, Medium lub Kampania.

Wybieranie modelu atrybucji na potrzeby wizualizacji danych

Uwaga: od listopada 2023 r. modele atrybucji „Pierwsze kliknięcie”, „Liniowy”, „Spadek udziału z upływem czasu” i „Uwzględnienie pozycji” nie są już dostępne. Dowiedz się więcej o wycofanych modelach.

Wizualizacja danych u góry raportu zawiera dane obliczone według modelu atrybucji ostatnie kliknięcie w kanałach płatnych i bezpłatnych. Aby zobaczyć wizualizację danych wygenerowaną za pomocą innego modelu atrybucji, wybierz go w menu modeli.

Dostosowywanie raportu

Aby zmienić zawartość raportu, w prawym górnym rogu kliknij Edytuj porównania. W panelu Dostosowywanie raportu możesz zmienić ustawienia FiltryDługość ścieżki.

Filtry

Raport zawiera dane o wszystkich użytkownikach. Aby edytować lub dodać filtry, kliknij nazwę danego filtra.

Długość ścieżki

Raport zawiera wszystkie ścieżki o długości do 20 punktów styczności z klientem. W tej sekcji możesz filtrować dane według długości ścieżki:

  1. Wybierz operator („równe”, „inne niż”, „większe niż”, „jest większe lub równe”, „mniejsze niż” albo „jest mniejsze lub równe”).
  2. Wpisz liczbę punktów styku.
  3. Kliknij Zastosuj.

Udostępnianie, pobieranie i eksportowanie raportu

Aby udostępnić, pobrać lub wyeksportować dane widoczne aktualnie w raporcie, w prawym górnym rogu kliknij Udostępnij raport .

Interpretowanie danych

Wizualizacja danych

W górnej części wizualizacji danych widać, jaki udział w konwersji według wybranego modelu atrybucji otrzymują poszczególne segmenty ścieżki konwersji. Segmenty są określone w taki sposób:

  • Punkty styczności z klientem na początku: pierwsze 25% punktów styczności z klientem na ścieżce w zaokrągleniu do liczby całkowitej. Jeśli ścieżka ma tylko jeden punkt styczności z klientem, ten segment jest pusty.
  • Punkty styczności z klientem w połowie: środkowe 50% punktów styczności z klientem na ścieżce. Jeśli ścieżka ma mniej niż 3 punkty styczności z klientem, ten segment jest pusty.
  • Punkty styczności z klientem na końcu: ostatnie 25% punktów styczności z klientem na ścieżce w zaokrągleniu do liczby całkowitej. Jeśli ścieżka składa się tylko z jednego punktu styczności z klientem, ten segment uzyskuje cały udział w konwersji.

Wykresy słupkowe pod każdym segmentem pokazują, jaka część udziału w konwersji jest przypisywana danemu wymiarowi (Kanał, Źródło, MediumKampania) w tej części ścieżki konwersji.

Aby poznać bardziej szczegółowe informacje, najeżdżaj kursorem na elementy wizualizacji danych.

Tabela danych

Górny wiersz tabeli danych zawiera przegląd skuteczności wybranych typów konwersji. Podaje łączne wartości danych Konwersje, Przychody z zakupów, Liczba dni przed konwersjąPunkty styczności z klientem prowadzące do konwersji.

Domyślnie raport jest sortowany według ścieżek o największej liczbie konwersji. Kliknij strzałkę w dół obok jednego z pozostałych rodzajów danych, aby posortować raport według niego.

Udział w konwersji wyświetlany w każdym wierszu jest średnią z zawartych w nim ścieżek.

Najeżdżaj kursorem na poszczególne punkty styczności z klientem na ścieżkach, aby zobaczyć ich udział w konwersji i liczbę konwersji.

Niepowiązane wymiary

W niektórych przypadkach Analytics nie może wyświetlić wartości wymiarów, ponieważ ich brak lub są niedostępne z innych względów. Aby łączne wartości danych były dokładne, raport może zawierać co najmniej jedną z tych wartości:

Wartość Definicja
(not set) Analytics stosuje wartość (not set) [nie ustawiono], gdy nie otrzyma żadnych danych z wybranego wymiaru. Na przykład w przypadku adresów URL ręcznie oznaczonych tagami może brakować jakiegoś parametru, takiego jak „campaign” (kampania), „source” (źródło) czy „medium”.
Nieprzypisane

Nieprzypisane to wartość, której Analytics używa, gdy nie ma żadnych reguł dotyczących kanałów, które pasowałyby do danych zdarzenia.

Bezpośrednie

Bezpośrednie to wartość, której Analytics używa, gdy nie ma danych o ścieżce, którym można by przypisać udział w konwersji. np. zaimportowanych danych.

Niepowiązany Nie można przypisać udziału w konwersji wybranemu wymiarowi.
(Inne) (Inne) to wartość, której Analytics używa w wierszu danych zbiorczych ze względu na ograniczenia związane z mocą zbioru. Więcej informacji

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne