[GA4] Konversioreitit-raportti

Tutustu konversioreitteihin ja attribuutiokrediitteihin.

Konversioreitit-raportista saat tietoa asiakkaiden konversioreiteistä sekä siitä, miten eri attribuutiomallit jakavat krediitin näillä reiteillä.

Sisällys:

Yleiskatsaus

Konversioreitit-raportissa on kaksi osiota: datan visualisointi ja datataulukko. Datan visualisoinnista näet nopeasti, mistä kanavista konversiot alkavat, mitkä kanavat auttavat konversioiden tuottamisessa ja mitkä kanavat tuottavat konversioita. Datataulukosta näet asiakkaiden konversioihin johtaneet reitit sekä seuraavat mittarit: Konversiot, Ostotulot, Päivää konversioon ja Kontaktipisteitä ennen konversiota.

Raportin käyttäminen

Raportin avaaminen

  1. Klikkaa Google Analyticsissa vasemmalta Mainonta.
  2. Siirry kohtaan Attribuutio > Konversioreitit.

Ajanjakson ja konversiotapahtumien valitseminen

Aloita valitsemalla ajanjakso oikeassa yläkulmassa olevasta päivämäärävalitsimesta. Valitse sitten vähintään yksi konversiotapahtuma vasemmassa yläkulmassa olevasta avattavasta valikosta. Kaikki konversiotapahtumat on valittu oletuksena, ja niitä koskeva data on koottu raporttiin.

Huom. Attribuutioraporteissa näkyy 14.6.2021 alkaen kerätty data.

Suodattimen lisääminen (valinnainen)

Raportissa näkyy kaikkien käyttäjien data. Jos haluat nähdä tiettyä käyttäjäjoukkoa koskevan datan, valitse vasemmasta yläkulmasta Lisää suodatin.

Esimerkki
Jos haluat nähdä vain Chrome-käyttäjien datan, lisää Sisällytä-suodatin (oletus), valitse Laite-kohdasta Selain-ulottuvuus, valitse ulottuvuuden arvoksi Chrome ja klikkaa OK.

Raportoitavan ulottuvuuden valitseminen

Datasi näkyy sekä kaaviossa että datataulukossa Kanavien oletusarvoinen ryhmittely ‑ulottuvuuden mukaan eriteltynä. Valitse kaavion ja datataulukon yläosassa olevista avattavista valikoista, näkyykö data Liikenteen lähde-, Tulotapa- vai Kampanja-ulottuvuuden mukaan.

Attribuutiomallin valitseminen datan visualisointiin

Raportin yläosassa oleva datan visualisointi perustuu laskelmiin, joissa on käytetty Minkä tahansa kanavan kautta tullut viimeinen klikkaus ‑attribuutiomallia. Jos haluat nähdä eri attribuutiomalliin perustuvan datan visualisoinnin, valitse avattavasta valikosta haluamasi malli.

Raportin muokkaaminen

Jos haluat muuttaa raportissa näkyvää dataa, klikkaa oikeasta yläkulmasta Muokkaa vertailuja. Muokkaa raporttia ‑paneelista voit muuttaa Suodattimet- ja Reitin pituus ‑asetuksia.

Suodattimet

Raportissa näkyy kaikkien käyttäjien data. Jos haluat muokata tai lisätä suodattimia, klikkaa suodattimen nimeä.

Reitin pituus

Kaikkien raportissa näkyvien reittien enimmäispituus on 50 kontaktipistettä. Tämän osion avulla voit suodattaa reitin pituuden:

  1. Valitse operaattori (yhtä suuri kuin, erisuuri kuin, suurempi kuin, suurempi tai yhtä suuri kuin, pienempi kuin taikka pienempi tai yhtä suuri kuin).
  2. Lisää kontaktipisteet-kohdan viereen numero.
  3. Klikkaa Käytä.

Raportin jakaminen, lataaminen ja eksportoiminen

Klikkaa oikeasta yläkulmasta Jaa tämä raportti , niin voit jakaa, ladata tai eksportoida raportissa näkyvän datan.

Datan tulkitseminen

Datan visualisointi

Datan visualisoinnin yläosasta näet, kuinka paljon konversiokrediittiä kukin konversioreitin segmentti saa valittua attribuutiomallia käytettäessä. Segmenttien määritelmät ovat seuraavat:

  • Kontaktipisteet alussa: Ensimmäiset 25 % reitin kontaktipisteistä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Jos reitillä on vain yksi kontaktipiste, tämä segmentti on tyhjä.
  • Kontaktipisteet keskivaiheilla: Keskimmäiset 50 % reitin kontaktipisteistä. Jos reitillä on alle kolme kontaktipistettä, tämä segmentti on tyhjä.
  • Kontaktipisteet lopussa: Viimeiset 25 % reitin kontaktipisteistä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Jos reitillä on vain yksi kontaktipiste, tämä segmentti saa kaiken konversiokrediitin.

Jokaisen segmentin alla on pylväskaavio, josta näkyy, kuinka paljon konversiokrediittiä tietty ulottuvuus (Kanava, Liikenteen lähde, Tulotapa, Kampanja) saa tässä konversioreitin osassa.

Jos haluat nähdä tarkempia tietoja, vie hiiri datan visualisoinnin elementtien päälle.

Datataulukko

Datataulukon ylimmältä riviltä näet yhteenvedon siitä, millaisia tuloksia valitut konversiotyypit ovat tuottaneet. Näet seuraavien kokonaismäärät: Konversiot, Ostotulot, Päivää konversioon ja Kontaktipisteitä ennen konversiota.

Raportti lajitellaan oletuksena niiden reittien mukaan, joilla on eniten konversioita. Jos haluat lajitella raportin jonkin toisen mittarin mukaan, klikkaa haluamasi mittarin vieressä olevaa alanuolta.

Kullakin rivillä näkyvä krediitti on kyseiseen riviin sisältyvien reittien keskiarvo.

Voit viedä hiiren reiteillä olevien yksittäisten kontaktipisteiden päälle nähdäksesi niiden konversiokrediitin ja konversiomäärän.

Ulottuvuudet, joille ei voida kirjata arvoja

Joissain tapauksissa Analyticsissa ei näy ulottuvuuksien arvoja, koska ne puuttuvat tai eivät ole muusta syystä saatavilla. Jotta yhteenlasketut mittarit pysyvät täsmällisinä, raportissa saattaa näkyä yksi tai useampia seuraavista arvoista:

Arvo Määritelmä
(not set) (not set) on paikkamerkki, jota Analytics käyttää, jos se ei ole saanut valitsemaasi ulottuvuutta koskevia tietoja. Esimerkiksi manuaalisesti tagatuista URL-osoitteista voi puuttua parametri, kuten kampanja, liikenteen lähde tai tulotapa.
Unassigned

Unassigned on arvo, jota Analytics käyttää, kun tapahtumadataa vastaavia kanavasääntöjä ei ole.

Direct

Direct on arvo, jota Analytics käyttää, kun konversion kirjaamiseen ei ole saatavilla reittidataa. Näin on esimerkiksi silloin, kun data on importoitu.

Unattributable Valitsemallesi ulottuvuudelle ei voida kirjata krediittiä.
(Other) (Other) on arvo, jota Analytics käyttää kardinaliteettirajojen vuoksi lisätylle koontiriville. Lue lisää
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false
false