[GA4] Rapporten Konverteringsstier

Se konverteringsstier med tilskrivningskredit.

Brug rapporten Konverteringsstier til at forstå dine kunders konverteringsstier, og hvordan forskellige tilskrivningsmodeller distribuerer kredit på disse stier.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Oversigt

Rapporten Konverteringsstier er inddelt i to sektioner: Datavisualiseringen og datatabellen. Datavisualiseringen giver dig mulighed for hurtigt at se, hvilke kanaler der indleder, assisterer og lukker konverteringer. Datatabellen viser de stier, som brugerne følger for at gennemføre konverteringer, samt følgende metrics: Konverteringer, Købsomsætning, Dage til konvertering og Berøringspunkter på vejen mod en konvertering.

Sådan bruger du rapporten

Sådan får du adgang til rapporten

  1. Klik på Annoncering til venstre i Google Analytics.
  2. Gå til Tilskrivning > Konverteringsstier.

Vælg datointerval og konverteringshændelser

Start med at vælge et datointerval på datovælgerens rullemenu øvers til højre. Vælg derefter en eller flere konverteringshændelser på rullemenuen øverst til venstre i rapporten. Alle konverteringshændelser er valgt som standard, og de er samlet i rapporten.

Bemærk! Tilskrivningsrapporterne omfatter data fra den 14. juni 2021 og fremefter.

Tilføj et filter (valgfrit)

Rapporten viser data fra alle brugere. Hvis du vil se data for et bestemt sæt brugere, skal du klikke på Tilføj filter øverst til venstre.

Eksempel
Hvis du kun vil se data for Chrome-brugere, skal du tilføje filteret Inkluder filter (standard), vælge dimensionen Browser (under Enhed), vælge Chrome som dimensionsværdi og klikke på OK.

Vælg den dimension, der skal rapporteres for

Både diagrammet og datatabellen viser dine data opdelt efter dimensionen Standardkanalgruppe. Brug rullemenuerne øverst i datatabellen for at få vist data efter dimensionen Kilde, Medium eller Kampagne.

Vælg tilskrivningsmodel for datavisualiseringen

Bemærk! Fra og med november 2023 er tilskrivningsmodellerne "Første klik", "Lineær", "Forældelse" og "Positionsbaseret" ikke længere tilgængelige. Få flere oplysninger om de udfasede modeller.

I datavisualiseringen øverst i rapporten vises der data, som er beregnet ved brug af tilskrivningsmodellen Betalingskanaler og organiske kanaler – sidste klik. Brug rullemenuen til valg af tilskrivningsmodel for at få vist datavisualiseringen ved brug af en anden tilskrivningsmodel.

Tilpas rapport

Klik på Rediger sammenligninger øverst til højre for at ændre det, der vises i rapporten. I panelet Tilpas rapport kan du ændre indstillingerne Filtre og Stilængde.

Filtre

Rapporten viser data fra alle brugere. Klik på filternavnet for at redigere eller tilføje filtre.

Stilængde

I rapporten vises alle stier med op til 20 berøringspunkter. Brug denne sektion til at filtrere stilængden:

  1. Vælg en operator (lig med, ikke lig med, større end, større end eller lig med, mindre end eller mindre end eller lig med)
  2. Angiv et tal ud for berøringspunkter.
  3. Klik på Anvend.

Del, download eller eksportér rapport

Klik på Del denne rapport øverst til højre for at dele, downloade eller eksportere de data, der aktuelt vises i rapporten.

Få indsigt via data

Datavisualisering

Den øverste del af datavisualiseringen viser, hvor meget konverteringskredit hvert segment af konverteringsstien modtager ved hjælp af den valgte tilskrivningsmodel. Segmenterne defineres som følger:

  • Tidlige berøringspunkter: De første 25 % af berøringspunkterne i stien afrundet til det nærmeste heltal. Dette segment er tomt, hvis stien kun har ét berøringspunkt.
  • Mellemste berøringspunkter: De mellemste 50 % af berøringspunkterne i stien. Segmentet er tomt, hvis stien har under 3 berøringspunkter.
  • Sene berøringspunkter: De sidste 25 % af berøringspunkterne i stien afrundet til det nærmeste heltal. Hvis stien kun består af ét berøringspunkt, får dette segment al konverteringskreditten.

Søjlediagrammerne under hvert segment viser, hvor meget konverteringskredit en bestemt dimension (Kanal, Kilde, Medium, Kampagne) modtager i den pågældende del af konverteringsstien.

Hold markøren over datavisualiseringselementerne for at få vist mere specifikke oplysninger.

Datatabel

Den øverste række i datatabellen giver et overblik over de valgte konverteringstypers effektivitet. Den viser Konverteringer, Købsomsætning, Dage til konvertering og Berøringspunkter på vejen mod en konvertering i alt.

Rapporten er som standard sorteret efter de stier med det højeste antal konverteringer. Klik på menupil ud for en af andre metrics for at sortere efter denne metric.

Den kredit, der vises i hver række, er et gennemsnit af de enkelte stier, der er inkluderet i den pågældende række.

Hold markøren over individuelle berøringspunkter på stier for at se konverteringskreditten og antallet af konverteringer.

Dimensioner, der ikke kan tilskrives

I nogle tilfælde kan Analytics ikke vise dimensionsværdier, fordi de mangler eller er utilgængelige på anden vis. Rapporten kan vise en eller flere af følgende værdier for sørge for, at metrics i alt er nøjagtige:

Værdi Definition
(ikke angivet) (ikke angivet) er et pladsholdernavn, som Analytics bruger, når der ikke er modtaget oplysninger om den dimension, du har valgt. Manuelt taggede webadresser kan f.eks. mangle en parameter, f.eks. kampagne, kilde eller medium
Ikke tildelt

Ikke tildelt er den værdi, Analytics bruger, når der ikke er nogen andre kanalregler, der matcher hændelsesdataene 

Direkte

Direkte er den værdi, Analytics bruger, når der ikke er nogen stidata, som konverteringen kan krediteres til, f.eks. dataimport

Kan ikke tilskrives Det er ikke muligt at tildele kredit for den dimension, du har valgt   
(Andet) (Andet) er den værdi, Analytics bruger til en samlet række på grund af kardinalitetsbegrænsninger. Få flere oplysninger

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
7513793404392258398
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
69256