Inzerce a atribuce

[GA4] Přehled konverzních tras

Zobrazení konverzních tras spolu s přiřazeným kreditem.

Přehled konverzních tras vám umožní pochopit konverzní trasy zákazníků a porozumět tomu, jak na těchto trasách různé atribuční modely přiřazují kredit.

Obsah tohoto článku:

Přehled

Přehled konverzních tras má dvě části: vizualizaci dat a tabulku dat. Vizualizace dat pomáhá rychle zjistit, které kanály konverzi zahájily, které při ní asistovaly a které ji zaznamenaly. Tabulka dat vám ukazuje trasy, kterými se uživatelé dostávají ke konverzím, a také následující metriky: Konverze, Tržby z nákupu, Počet dnů do konverzePočet kontaktních bodů do konverze.

Použití přehledu

Přístup k přehledu

  1. V Google Analytics vlevo klikněte na Reklamy.
  2. Přejděte do části Atribuce > Konverzní trasy.

Výběr období a konverzních událostí

Začněte tím, že v rozbalovací nabídce pro výběr data vpravo nahoře vyberete období. Pak v rozbalovací nabídce v levé horní části přehledu vyberte jednu nebo několik konverzních událostí. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny konverzní události a v přehledu jsou agregovány.

Poznámka: Přehledy atribuce zahrnují data od 14. června 2021 dále.

Přidání filtru (nepovinné)

Přehled obsahuje data od všech uživatelů. Pokud se chcete podívat jen na určitou skupinu uživatelů, klikněte vlevo nahoře na Přidat filtr.

Příklad
Pokud chcete zobrazit jenom údaje pro uživatele prohlížeče Chrome, přidejte filtr Zahrnout (výchozí), vyberte dimenzi Prohlížeč (pod dimenzí Zařízení), jako hodnotu dimenze vyberte Chrome a klikněte na OK.

Volba dimenze, pro kterou chcete vytvořit přehled

V grafu i v tabulce dat se zobrazují vaše data rozepsaná podle dimenze Výchozí seskupení kanálů. Pomocí rozbalovacích nabídek v horní části grafu a tabulky dat můžete zobrazit data podle dimenzí Zdroj, Médium nebo Kampaň.

Výběr atribučního modelu pro vizualizaci dat

Poznámka: Atribuční modely První kliknutí, Lineární, Nárůst v čase a Podle pozice nejsou od listopadu 2023 k dispozici. Další informace o zrušených modelech

Vizualizace dat v horní části přehledu zobrazuje data vypočítaná podle atribučního modelu Placené a neplacené (organické) kanály – poslední kliknutí. Pokud si chcete zobrazit vizualizaci dat s použitím jiného atribučního modelu, použijte rozbalovací nabídku atribučních modelů.

Personalizace přehledu

Pokud chcete změnit, co je v přehledu zobrazeno, klikněte vpravo nahoře na možnost Upravit porovnání. Na panelu Přizpůsobit přehled můžete změnit nastavení FiltryDélka trasy.

Filtry

Přehled obsahuje data od všech uživatelů. Pokud chcete upravit nebo přidat filtry, klikněte na název filtru.

Délka trasy

V přehledu se zobrazují všechny trasy až do délky 20 kontaktních bodů. V této sekci můžete pro délku trasy nastavit filtr:

  1. Vyberte operátor (je rovno, není rovno, větší než, větší nebo rovno, menší než, menší nebo rovno).
  2. Zadejte číselnou hodnotu u kontaktních bodů.
  3. Klikněte na Použít.

Sdílení, stahování a exportování přehledů

Pokud chcete sdílet, stáhnout nebo exportovat aktuální data v přehledu, klikněte vpravo nahoře na Sdílet tento přehled .

Jak datům rozumět

Vizualizace dat

V horní části vizualizace dat je vidět, kolik kreditu za konverzi obdrží jednotlivé segmenty konverzní trasy v rámci zvoleného atribučního modelu. Segmenty se definují takto:

  • Kontaktní body úvodní fáze atribuce: Prvních 25 % kontaktních bodů na trase, zaokrouhleno na nejbližší celé číslo. Když má trasa jen jeden kontaktní bod, je tento segment prázdný.
  • Kontaktní body střední fáze atribuce: Středních 50 % kontaktních bodů na trase. Když má trasa méně než 3 kontaktní body, je tento segment prázdný.
  • Kontaktní body závěrečné fáze atribuce: Posledních 25 % kontaktních bodů na trase, zaokrouhleno na nejbližší celé číslo. Pokud trasa obsahuje jenom jeden kontaktní bod, bude tomuto segmentu připsán veškerý kredit za konverzi.

Pruhové grafy pod jednotlivými segmenty ukazují, kolik kreditu za konverzi dostává konkrétní dimenze (Kanál, Zdroj, Médium, Kampaň) v dané části konverzní trasy.

Specifické informace můžete získat najetím myši na prvky vizualizace dat.

Tabulka dat

První řádek tabulky dat poskytuje přehled výkonu vybraných typů konverzí. Zobrazuje celkové Konverze, Tržby z nákupu, Počet dnů do konverzePočet kontaktních bodů do konverze.

Ve výchozím nastavení je přehled seřazen podle počtu konverzí jednotlivých tras. Pokud ho chcete seřadit podle jiné metriky, klikněte na šipku dolů vedle dané metriky.

Kredit v jednotlivých řádcích představuje vždy průměr pro příslušnou trasu, která je v daném řádku uvedena.

Umístěním ukazatele myši na jednotlivé kontaktní body na trasách můžete zobrazit kredit za konverzi a počet konverzí.

Nepřiřaditelné dimenze

V některých případech nedokáže Analytics zobrazit hodnoty dimenzí, protože chybějí nebo jsou jinak nedostupné. Kvůli přesnosti celkových metrik může přehled uvádět jednu nebo více následujících hodnot:

Hodnota Definice
(not set) Hodnota (not set) je zástupný název, který služba Analytics používá, když o vybrané dimenzi neobdrží žádné informace. Například v ručně značkovaných adresách URL může chybět parametr, jako je kampaň, zdroj nebo médium.
Nepřiřazeno

Nepřiřazeno je hodnota, kterou Analytics použije, když datům o události neodpovídají žádná další pravidla kanálů

Přímý

Přímý je hodnota, kterou Analytics použije, když nejsou k dispozici žádné údaje o trase, kterým by šlo konverzi přiřadit, například import údajů.

Nepřiřaditelné Pro vybranou dimenzi nelze přiřadit kredit.
(Jiné) (Jiné) je hodnota, kterou Analytics používá pro řádek součtu kvůli omezení mohutnosti. Další informace

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
569524460532714135
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true