[GA4] Informe de camins de conversió

Consultar els camins de conversió amb mèrit d'atribució

Utilitzeu l'informe Camins de conversió per entendre els camins que segueixen els vostres clients fins que fan una conversió i la manera com distribueixen els diferents models d'atribució el mèrit entre aquests camins.

Contingut d'aquest article:

Informació general

L'informe de camins de conversió té dues seccions: la visualització de dades i la taula de dades. La visualització de dades us ajuda a veure ràpidament quins canals inicien, assisteixen i tanquen les conversions. La taula de dades mostra els camins que segueixen els usuaris per completar les conversions, així com les mètriques següents: Conversions, Ingressos de compres, Dies fins a la conversió i Punts de contacte fins a la conversió.

Com es pot utilitzar l'informe

Accedir a l'informe

  1. A Google Analytics, feu clic a Publicitat, a l'esquerra.
  2. Aneu a Atribució > Camins de conversió.

Seleccionar un interval de dates i esdeveniments de conversió

Per començar, seleccioneu un interval de dates al menú desplegable del selector de dates que hi ha a la part superior dreta. Tot seguit, seleccioneu un o diversos esdeveniments de conversió al menú desplegable de la part superior esquerra de l'informe. De manera predeterminada, se seleccionen tots els esdeveniments de conversió, els quals s'agreguen conjuntament a l'informe.

Nota: els informes d'atribució inclouen dades del 14 de juny de 2021 en endavant.

Afegir un filtre (opcional)

L'informe mostra dades de tots els usuaris. Per veure les dades d'un conjunt específic d'usuaris, feu clic a Afegeix un filtre, a la part superior esquerra.

Exemple
Si només voleu veure les dades dels usuaris de Chrome, afegiu un filtre Inclou (opció predeterminada), seleccioneu la dimensió Navegador (a Dispositiu), trieu Chrome com a valor de la dimensió i feu clic a D'acord.

Seleccionar la dimensió per a la qual es vol generar un informe

Tant el gràfic com la taula de dades mostren les dades desglossades per la dimensió Grup de canals predeterminat. Utilitzeu els menús desplegables de la part superior del gràfic i de la taula de dades a fi de veure les dades desglossades per les dimensions Font, Mitjà o Campanya.

Seleccionar el model d'atribució de la visualització de dades

Nota: els models d'atribució Primer clic, Lineal, Decaïment temporal i Basat en la posició ja no estan disponibles des de novembre de 2023. Obteniu més informació sobre els models obsolets.

La visualització de dades de la part superior de l'informe mostra les dades tal com les calcula el model d'atribució de darrer clic dels canals orgànics i de pagament. Utilitzeu el menú desplegable de models d'atribució perquè es mostri la visualització de dades amb un altre model.

Personalitzar l'informe

Feu clic a Edita les comparacions, a la part superior dreta, per canviar el que es mostra a l'informe. Al tauler Personalitza l'informe, podeu canviar la configuració de Filtres i de Longitud del camí.

Filtres

L'informe mostra dades de tots els usuaris. Feu clic al nom del filtre per editar-lo o bé afegiu filtres.

Longitud del camí

L'informe mostra tots els camins amb una longitud màxima de 20 punts de contacte. Feu servir aquesta secció per filtrar la longitud del camí:

  1. Seleccioneu un operador (és igual a, no és igual a, és superior a, és superior o igual a, és inferior a, és inferior o igual a).
  2. Introduïu una xifra al costat de Punts de contacte.
  3. Feu clic a Aplica.

Compartir, baixar o exportar l'informe

Feu clic a Comparteix aquest informe , a la part superior dreta, per compartir, baixar o exportar les dades que es mostren actualment a l'informe.

Entendre les dades

Visualització de dades

A la part superior de la visualització de dades es mostra el mèrit de conversió que rep cada segment del camí de conversió amb el model d'atribució seleccionat. Els segments es defineixen de la manera següent:

  • Punts de contacte inicials: és el primer 25% dels punts de contacte del camí, arrodonit al nombre enter més proper. Si el camí només té un punt de contacte, aquest segment estarà buit.
  • Punts de contacte intermedis: és el 50% central dels punts de contacte del camí. Si el camí té menys de tres punts de contacte, aquest segment estarà buit.
  • Punts de contacte finals: és l'últim 25% dels punts de contacte del camí, arrodonit al nombre enter més proper. Si el camí només té un punt de contacte, aquest segment obtindrà tot el mèrit de la conversió.

Els gràfics de barres que hi ha a sota de cada segment mostren el mèrit de conversió que cada dimensió concreta (Canal, Font, Mitjà o Campanya) rep en aquesta part del camí de conversió.

Passeu el cursor per sobre dels elements de la visualització de dades per obtenir informació més específica.

Taula de dades

La fila superior de la taula de dades proporciona informació general sobre el rendiment dels tipus de conversió que heu seleccionat. Mostra xifres totals per a Conversions, Ingressos de compres, Dies fins a la conversió i Punts de contacte fins a la conversió.

De manera predeterminada, l'informe s'ordena pels camins amb el nombre més alt de conversions. Feu clic a la fletxa avall que hi ha al costat de qualsevol de les altres mètriques a fi d'ordenar-lo per aquesta mètrica.

El mèrit que es mostra en cada fila és una mitjana dels camins individuals que conté la fila.

Passeu el cursor per sobre dels punts de contacte individuals del camí de conversió per veure el mèrit de la conversió i el nombre de conversions.

Dimensions no atribuïbles

En alguns casos, Analytics no pot mostrar els valors de les dimensions perquè no hi són presents o no estan disponibles. A fi que els totals de les mètriques siguin precisos, és possible que l'informe mostri un o diversos dels valors següents:

Valor Definició
(not set) El valor (not set) (no definit) és el nom d'un espai reservat que Analytics utilitza quan no ha rebut informació sobre la dimensió que heu seleccionat. Per exemple, pot ser que als URL etiquetats manualment els falti un paràmetre, com ara el de campanya, font o mitjà.
Unassigned

Unassigned (sense assignar) és el valor que Analytics utilitza quan no hi ha cap altra regla de canal que coincideixi amb les dades d'esdeveniment.

Direct

Direct (directe) és el valor que Analytics utilitza quan no hi ha dades de camí per a les quals es pugui atribuir el mèrit de conversió (per exemple, en el cas de la importació de dades).

Unattributable No es pot assignar el mèrit per a la dimensió que heu seleccionat.
(Other) (Other) (altres) és el valor que Analytics utilitza per a una fila agregada a causa dels límits de cardinalitat. Més informació

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
2772340706049875088
true
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
true
69256