Usuwanie usługi

Ważne: usługa wraz ze wszystkimi zawartymi w niej widokami raportów zostanie trwale usunięta po 35 dniach od przeniesienia jej do kosza. Usunięta usługa przepada bezpowrotnie i nie ma możliwości odzyskania historycznych danych ani przywrócenia raportów.

Do przeniesienia usługi do kosza potrzebne są uprawnienia do edycji. Przeniesienie usługi do kosza powoduje również przeniesienie do kosza wszystkich zawartych w niej widoków. Aby przenieść usługę do kosza:

  1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
  2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz usunąć.
  3. W kolumnie USŁUGA kliknij Ustawienia usługi.
  4. Kliknij Przenieś do kosza.
  5. Na ekranie potwierdzenia ponownie kliknij Przenieś usługę do kosza.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?