Eksport og sending av rapporter via e-post

Eksport av rapporter

Du kan eksportere alle rapportene i følgende format i Google Analytics:

 • PDF (Portable Document Format). Du trenger gratisversjonen av Adobe Reader for å se slike filer.
 • CSV (kommadelte verdier)
 • TSV (tabulatordelte verdier)

Slik eksporterer du en rapport:
 1. Åpne rapporten du ønsker å eksportere. Rapporten eksporteres slik den blir vist der og da på skjermen, så pass på at du har valgt datoperioden og innstillingene du ønsker.

 2. Klikk på Eksportér ovenfor rapportnavnet.

 3. Velg et av disse formatene:
  • PDF
  • CSV
  • CSV for Excel
  • TSV

Filen din genereres automatisk og er tilgjengelig i nedlastingskatalogen på datamaskinen din.

Slik eksporterer du mer enn 500 datarader:

For øyeblikket kan bare opptil 500 rader med Analytics-tabelldata eksporteres til CSV-format om gangen. Hvis du må eksportere større datasett, for eksempel eksportere alle søkeordene som har sendt trafikk til nettstedet ditt, kan du eksportere flere ganger dersom hvert parti inneholder maksimalt 500 rader.

Hvis du har tusenvis av rader som krever flere eksporter, kan du bruke den praktiske løsningen nedenfor for å eksportere mer enn 500 rader.

 1. Angi 500 for Vis rader i rapporten du ønsker å eksportere.
  Rapportnettadressen blir oppdatert med denne informasjonen på slutten: explorer-table.rowCount%3D500 , hvor 500 på slutten av strengen angir antall rader som vises i rapporten.
 2. Endre verdien for parameteren explorer-table.rowCount
 3. til antallet rader du ønsker å eksportere.
  Eksempel: explorer-table.rowCount%3D1000
 4. Trykk på Enter -tasten for å laste inn denne nettadressen i nettleseren.
 5. Bekreft visuelt at den nye parameteren nå er lagt til i rapporten.
  Selv om det ikke kommer til å være noen synlige forskjeller i brukergrensesnittet, fører eksporten til at det opprettes flere rader.
 6. Velg Eksport-fanen, og klikk på CSV -alternativet (dette er det eneste formatalternativet som fungerer).
  De eksporterte dataene skal inneholde alle radene du har angitt i nettadressen.

Merk: Innlasting av så mange rader med data om gangen med denne typen løsning, kan forårsake tidsforsinkelser og tidsavbrudd ved innlasting av rapporten. Juster antallet eksporterte rader på bakgrunn av dette. Du kan oppnå bedre respons ved å bruke programmeringsgrensesnittet for dataeksport for Google Analytics. Hvis du trenger dataene dine i CSV-format, finner du informasjon i denne artikkelen om hvordan du får til dette ved hjelp av programmeringsgrensesnittet for dataeksport og Java-klientbibliotekene.

Sending av rapporter via e-post

Du kan sende rapporter via e-post i et av disse formatene:

 • PDF
 • CSV
 • CSV for Excel
 • TSV

Du kan også planlegge at en rapport skal sendes via e-post i henhold til en av disse tidsplanene:

 • én gang
 • daglig (sendes hver morgen)
 • ukentlig (sendes på den valgte ukedagen)
 • månedlig (sendes på den valgte dagen i måneden)
 • kvartalsvis (sendes den første dagen i hvert kvartal)

Når du har angitt en tidsplan for en rapport, kan du legge til andre rapporter i den samme tidsplanen. Rapporter du legger til i en tidsplan, sendes til den samme listen med adresser og med den samme konfigurasjonen som den opprinnelige rapporten.

E-postene sendes i 12 måneder. Hvis du vil fortsette å sende den samme e-posten etter utløpsperioden, behøver du bare å endre Effektiv dato under Administrasjon > Datautvalg > Aktuelt datautvalg > Ressurser > Planlagte e-postmeldinger .

Slik sender du en rapport via e-post:
 1. Åpne rapporten du ønsker å sende i henhold til en tidsplan.

 2. Klikk på E-post over rapportnavnet.

 3. E-postadressen du brukte ved pålogging, er oppført i Fra -feltet.

 4. Angi en kommadelt liste med e-postadresser i Til -feltet.

 5. Angi et emne og velg vedleggsformat og frekvens.

 6. Klikk på AVANSERTE ALTERNATIVER for å velge hvor lenge Analytics skal sende meldingen med denne rapporten vedlagt.

 7. Skriv inn e-postteksten i tekstfeltet.

 8. Klikk på Send .
Merk: Hvilke data som tas med i e-posten, blir avgjort ut fra hvilken tidssone du har valgt under Innstillinger for datautvalg . Selve e-posten blir sendt en gang etter midnatt i den valgte tidssonen. Vi kan imidlertid ikke garantere noen nøyaktig leveringstid.
Slik legger du til rapporter i en eksisterende tidsplan:
 1. Åpne rapporten du ønsker å legge til i en eksisterende tidsplan.
 2. Klikk på E-post (ovenfor rapportnavnet).
 3. Klikk på Legg til i eksisterende e-post -fanen.
 4. Velg en av de eksisterende planlagte meldingene.
  Rapporten din blir sendt med konfigurasjonen for meldingen du velger.
 5. Klikk på Lagre .
Administrer planlagte e-poster

Du administrerer eksisterende planlagte e-poster under visningsressursene. Finn ut mer

Alle alternativene for eksport og sending av e-post er ikke tilgjengelige i alle rapportene.
Var denne artikkelen nyttig?