Eksporter og del rapporter

Eksportér rapporter

Slik eksporterer du rapporter:

 1. Åpne rapporten du vil eksportere. Analytics eksporterer rapporten slik den for øyeblikket vises på skjermen, så sørg for at du har angitt ønsket datoperiode og rapportinnstillinger.
 2. Klikk på Eksportér under tittelen på rapporten.
 3. Velg ett av disse formatene:
  • CSV
  • TSV
  • TSV for Excel
  • Excel (XLSX)
  • Google Regneark
  • PDF

Filen din genereres automatisk og er tilgjengelig i nedlastingskatalogen på datamaskinen din.

Det siste linjediagrammet som genereres når du kjører et bevegelig diagram, blir ikke eksportert.

Del rapporter

Grensen for antall planlagte rapporter via e-post er 400 per bruker per datautvalg.

Slik deler du en rapport:

 1. Åpne rapporten du vil dele.
 2. Klikk på Del under tittelen på rapporten.
 3. E-postadressen du brukte ved pålogging, er oppført i Fra-feltet.
 4. Angi en kommadelt liste med e-postadresser i Til-feltet.
 5. Angi et emne og velg vedleggsformat og frekvens.
 6. Hvis du valgte en annen frekvens enn Én gang i forrige trinn, klikker du på AVANSERTE ALTERNATIVER og velger en Aktiv i-periode. Hvis du f.eks. valgte Daglig i forrige trinn og en Aktiv i-periode på «1 måned», sendes e-posten daglig i en periode på én måned.
 7. Skriv inn e-postteksten i tekstfeltet.
 8. Klikk på Send.

Hvilke data som tas med i e-posten, avhenger av tidssonen du velger i innstillingene for datautvalg. Selve e-posten blir sendt en gang etter midnatt i den aktuelle tidssonen. Vi kan imidlertid ikke garantere noe nøyaktig klokkeslett.

Hvilke data som vises i rapporten, avhenger av rapportfrekvensen du angir. Hvis du for eksempel velger å få tilsendt rapporten daglig, inneholder rapporten data for den foregående dagen. Hvis du derimot velger å få den tilsendt ukentlig, inneholder den data for den foregående uken.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?