Εξαγωγή και κοινή χρήση αναφορών

Εξαγωγή αναφοράς

Για να εξαγάγετε μια αναφορά:

 1. Ανοίξτε την αναφορά που θέλετε να εξαγάγετε. Το Analytics εξάγει την αναφορά με τη μορφή που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή στην οθόνη σας. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει το εύρος ημερομηνιών και τις ρυθμίσεις αναφοράς που θέλετε.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή (απέναντι από τον τίτλο της αναφοράς).
 3. Επιλέξτε μία από τις μορφές εξαγωγής:
  • CSV
  • TSV
  • TSV για Excel
  • Excel (XLSX)
  • Υπολογιστικά φύλλα Google
  • PDF

Το αρχείο σας δημιουργείται αυτόματα και είναι διαθέσιμο στον κατάλογο λήψεων, στον υπολογιστή σας.

Το τελικό γράφημα γραμμών που δημιουργείται όταν εκτελείτε ένα γράφημα κίνησης δεν εξάγεται.

Κοινή χρήση αναφοράς

Ισχύει όριο προγραμματισμένης αποστολής 400 αναφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά χρήστη, ανά αναλυτική προβολή.

Για να μοιραστείτε μια αναφορά:

 1. Ανοίξτε την αναφορά που θέλετε να μοιραστείτε.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση (απέναντι από τον τίτλο της αναφοράς).
 3. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε για τη σύνδεση εμφανίζεται στο πεδίο Από.
 4. Στο πεδίο Προς, καταχωρίστε μια λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαχωρισμένων με κόμμα.
 5. Καταχωρίστε ένα θέμα και επιλέξτε τη μορφή του συνημμένου και τη συχνότητα.
 6. Αν στο προηγούμενο βήμα επιλέξατε μια συχνότητα διαφορετική από τη συχνότητα Μία φορά, κάντε κλικ στο στοιχείο ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ και επιλέξτε μια περίοδο Ενεργή για. Για παράδειγμα, αν έχετε επιλέξει Καθημερινά στο προηγούμενο βήμα και μια περίοδο Ενεργή για "1 μήνα", το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστέλλεται καθημερινά για περίοδο ενός μήνα.
 7. Χρησιμοποιήστε το πεδίο κειμένου, για να καταχωρίσετε το κυρίως σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

Η ζώνη ώρας που επιλέγετε στις ρυθμίσεις αναλυτικής προβολής καθορίζει τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται κάποια στιγμή μετά τα μεσάνυχτα της επιλεγμένης ζώνης ώρας, ωστόσο δεν παρέχεται εγγύηση ακριβούς χρόνου παράδοσης.

Η συχνότητα που επιλέγετε για την αναφορά καθορίζει επίσης τα δεδομένα τα οποία βρίσκονται στην έκθεση. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε Καθημερινά, τότε η αναφορά περιλαμβάνει στοιχεία για την προηγούμενη ημέρα. Αν επιλέξετε Εβδομαδιαία, τότε η αναφορά περιλαμβάνει στοιχεία για την προηγούμενη εβδομάδα.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;