Filtry zaawansowane

Filtr zaawansowany umożliwia tworzenie Pól do raportowania z jednego lub dwóch istniejących Pól. Użyj wyrażeń regularnych POSIX i odpowiadających im zmiennych, aby wykorzystać wszystkie Pola lub ich części i połączyć wynik w pożądanej kolejności. Ogólne informacje na temat filtrowania znajdują się w sekcji Informacje o filtrach.

Aby utworzyć Pole danych wyjściowych w Filtrze zaawansowanym potrzebne są maksymalnie dwa pola – Pole A i Pole B. Wyrażenie Wyodrębnij A jest stosowane do Pola A, a Wyodrębnij B do Pola B. Te wyrażenia mogą wykorzystywać pełne lub częściowe dopasowania tekstu i zawierać symbole wieloznaczne. Poniżej znajduje się lista najczęściej używanych symboli wieloznacznych i ich znaczeń. Wyrażenia te są zgodne z wyrażeniami regularnymi POSIX.

Symbol wieloznaczny Znaczenie
. dopasuj dowolny pojedynczy znak
* dopasuj zero lub większą liczbę poprzednich elementów
+ dopasuj co najmniej jeden z poprzednich elementów
? dopasuj zero lub jeden poprzedni element
() zapamiętaj treść zawartą w nawiasach jako element
[] dopasuj jeden element z tej listy
- utwórz zakres na liście
| lub
^ dopasuj do początku pola
$ dopasuj do końca pola
\ zrezygnuj z dowolnej zmiany powyżej

Użyj nawiasów (), aby wyszukać część Pól. Mogą one zostać umieszczone w Konstruktorze za pomocą etykiet $A1, $A2, $B1, $B2. Etykieta $A lub $B odnosi się do Pola, a liczba do nawiasu, który ma być złapany. W powyższym przykładzie całe Pole A i Pole B są zapisane i złożone jako nowe pola. Pole Dane wyjściowe do może być osobnym polem lub tym samym polem co Pole A lub Pole B.

Kontrola

Opcja Zastąp pole danych wyjściowych pozwala zdecydować, co zrobić, gdy Pole Dane wyjściowe do już istnieje. Opcja Wymagane pole x pozwala zdecydować, co zrobić, gdy jedno z wyrażeń nie zostanie dopasowane. Opcja Z uwzględnieniem wielkości liter wskazuje natomiast, że dane muszą pasować do ciągów znaków o identycznej pisowni wielkich i małych liter.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?