Geavanceerde filters

Met het geavanceerde filter kunt u velden voor rapportage samenstellen op basis van één of twee bestaande velden. Met POSIX-conforme reguliere expressies en de bijbehorende variabelen kunt u alle velden of selecties daaruit vastleggen en de resultaten combineren in elke gewenste volgorde. Voor algemene informatie over hoe filters werken, kunt u Over filters lezen.

Een geavanceerd filter bevat twee velden, Veld A en Veld B om het Uitvoerveld op te bouwen. De expressie A extraheren wordt toegepast op Veld A en de expressie B extraheren wordt toegepast op Veld B. Deze expressies kunnen gebruikmaken van volledige of gedeeltelijke tekstovereenkomst en kunnen jokertekens bevatten. Hieronder ziet u een lijst van de meest voorkomende jokertekens en hun betekenissen. De expressies zijn POSIX-conforme reguliere expressies.

Jokerteken Betekenis
. Komt overeen met één specifiek teken
* Komt overeen met nul of meer van het vorige item
+ Komt overeen met een of meer van het vorige item
? Komt overeen met geen of één van het vorige item
() Inhoud tussen haakjes wordt herinnerd als item
[] Komt overeen met één item in deze lijst
- Maakt een bereik in een lijst
| Of
^ Komt overeen met het begin van het veld
$ Komt overeen met het einde van het veld
\ Alle bovenstaande jokertekens escapen

Met de haakjes () kunt u gedeelten van de velden vastleggen. Hiernaar kan worden verwezen in Samenstellen met de notatie $A1, $A2, $B1, $B2. De variabelen $A, &$B enzovoort verwijzen naar het veld en het cijfer naar welke tekenreeks tussen haakjes moet worden gebruikt. In het bovenstaande voorbeeld worden het hele Veld A en het hele Veld B vastgelegd en samengesteld in een nieuw veld. Het veld Uitvoer naar kan een afzonderlijk veld zijn of hetzelfde veld als Veld A of Veld B.

Besturingselementen

Met het veld Uitvoerveld overschrijven kunt u besluiten wat u moet doen als het veld Uitvoer naar al bestaat. Met de optie Veld x is vereist kunt u besluiten wat u moet doen als een van de expressies niet overeenkomt. Tot slot bepaalt Hoofdlettergevoelig of de gegevens met exact identiek hoofdlettergebruik moeten overeenkomen met de tekenreeksen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?