Tworzenie filtrów widoku i zarządzanie nimi

Filtry można tworzyć na poziomie konta, a później stosować je do wielu widoków.

Możesz tworzyć filtry na poziomie widoku, które będą miały zastosowanie tylko do tego widoku, oraz zarządzać filtrami na poziomie konta zastosowanymi do tego widoku.

Tematy w tym artykule:

Uprawnienia

Użytkownicy z uprawnieniami do edycji na poziomie konta mogą:

 • tworzyć/edytować filtry na poziomie konta,
 • tworzyć/edytować filtry na poziomie widoku,
 • stosować filtry w dowolnym widoku danych na koncie.

Użytkownicy z uprawnieniami do edycji na poziomie widoku mogą:

 • stosować istniejące filtry lub usuwać je z tego widoku danych, ale nie mogą tworzyć nowych filtrów ani edytować już istniejących.

Tworzenie filtru na poziomie konta

Aby utworzyć filtr na poziomie konta:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i wejdź na konto, na którym chcesz utworzyć filtr.
 3. W kolumnie KONTO kliknij Wszystkie filtry.
 4. Kliknij + Dodaj filtr. Jeśli nie widzisz tego przycisku, nie masz wystarczających uprawnień.
 5. Wpisz nazwę filtru.
 6. Kliknij Predefiniowany, by wybrać filtr z listy wstępnie zdefiniowanych typów filtrów.
 7. Kliknij Niestandardowy, by utworzyć filtr niestandardowy z dostępnych opcji. Przy tworzeniu filtru niestandardowego korzystaj z naszych definicji pól filtrów.
 8. Na liście Dostępne widoki danych wybierz widoki danych, do których chcesz zastosować ten filtr, a potem kliknij Dodaj.
 9. Kliknij Zapisz.

Domyślnie filtry widoku danych są stosowane do danych w takiej kolejności, w jakiej zostały dodane. Dlatego nowy filtr będzie stosowany po wszystkich filtrach występujących już w danym widoku. Aby zmienić kolejność filtrów w widoku, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

Tworzenie filtru na poziomie widoku

Aby utworzyć filtr na poziomie widoku danych:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i otwórz widok danych, w którym chcesz utworzyć filtr.
 3. W kolumnie WIDOK DANYCH kliknij Filtry.
 4. Kliknij + Dodaj filtr. Jeśli nie widzisz tego przycisku, nie masz wystarczających uprawnień.
 5. Wybierz Utwórz nowy filtr.
 6. Wpisz nazwę filtru.
 7. Kliknij Predefiniowany, by wybrać filtr z listy wstępnie zdefiniowanych typów filtrów.
 8. Kliknij Niestandardowy, by utworzyć filtr niestandardowy z dostępnych opcji. Przy tworzeniu filtru niestandardowego korzystaj z naszych definicji pól filtrów.
 9. Na liście Dostępne widoki danych wybierz widoki danych, do których chcesz zastosować ten filtr, a potem kliknij Dodaj.
 10. Kliknij Zapisz.

Zmiana kolejności filtrów w widoku danych

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij kartę Administracja i otwórz widok danych, w którym chcesz utworzyć filtr.
 3. W kolumnie WIDOK kliknij Filtry.
 4. Kliknij Przypisz kolejność filtrów, wybierz filtr, który chcesz przesunąć, i kliknij Przesuń w górę lub Przesuń w dół. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
 5. Jeśli chcesz usunąć filtr z widoku danych, kliknij usuń w wierszu danego filtru.

Dodawanie istniejących już filtrów do widoku danych lub ich usuwanie

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i otwórz widok danych, w którym chcesz dodać lub usunąć filtry.
 3. W kolumnie WIDOK DANYCH kliknij Filtry.
 4. Kliknij + Dodaj filtr.
 5. Kliknij Zastosuj istniejący filtr.
 6. Dodaj lub usuń filtry zależnie od potrzeb.
 7. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?