Tworzenie filtrów widoku i zarządzanie nimi

Filtry można tworzyć na poziomie konta, a później stosować je do wielu widoków.

Możesz tworzyć filtry na poziomie widoku, które będą miały zastosowanie tylko do tego widoku, oraz zarządzać filtrami na poziomie konta zastosowanymi do tego widoku.

Tematy w tym artykule:

Uprawnienia

Użytkownicy z uprawnieniami do edycji na poziomie konta mogą:

 • tworzyć/edytować filtry na poziomie konta,
 • tworzyć/edytować filtry na poziomie widoku,
 • stosować filtry w dowolnym widoku na koncie.

Użytkownicy z uprawnieniami do edycji na poziomie widoku mogą:

 • stosować istniejące filtry lub usuwać je z tego widoku danych, ale nie mogą tworzyć nowych filtrów ani edytować już istniejących.

Tworzenie filtru na poziomie konta

Aby utworzyć filtr na poziomie konta:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i przejdź do konta, na którym chcesz utworzyć filtr.
 3. W kolumnie KONTO kliknij Wszystkie filtry.
 4. Kliknij + Nowy filtr. Jeśli nie widzisz tego przycisku, nie masz odpowiedniego uprawnienia.
 5. Wybierz Utwórz nowy filtr.
 6. Wpisz nazwę filtru.
 7. Wybierz opcję Predefiniowany, aby wybrać filtr z listy typów predefiniowanych filtrów.
 8. Wybierz Niestandardowe, aby utworzyć niestandardowy filtr z dostępnych opcji. Podczas tworzenia filtru niestandardowego zapoznaj się z naszymi definicjami pól filtrów.
 9. W obszarze Dostępne widoki wybierz widoki, do których chcesz zastosować ten filtr, a następnie kliknij Dodaj.
 10. Kliknij Zapisz.

Domyślnie filtry widoku są stosowane do danych w takiej kolejności, w jakiej zostały dodane. Dlatego nowy filtr będzie stosowany po wszystkich filtrach występujących już w danym widoku. Aby zmienić kolejność filtrów w widoku, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

Tworzenie filtru na poziomie widoku

Aby utworzyć filtr na poziomie widoku:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i przejdź do widoku danych, w którym chcesz utworzyć filtr.
 3. W kolumnie WIDOK DANYCH kliknij Filtry.
 4. Kliknij + Nowy filtr. Jeśli nie widzisz tego przycisku, nie masz odpowiedniego uprawnienia.
 5. Wybierz Utwórz nowy filtr.
 6. Wpisz nazwę filtru.
 7. Wybierz opcję Predefiniowany, aby wybrać filtr z listy typów predefiniowanych filtrów.
 8. Wybierz Niestandardowe, aby utworzyć niestandardowy filtr z dostępnych opcji. Podczas tworzenia filtru niestandardowego zapoznaj się z naszymi definicjami pól filtrów.
 9. W obszarze Dostępne widoki wybierz widoki, do których chcesz zastosować ten filtr, a następnie kliknij Dodaj.
 10. Kliknij Zapisz.

Zmiana kolejności filtrów w widoku danych

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij kartę Administracja i przejdź do widoku danych, w którym chcesz utworzyć filtr.
 3. W kolumnie WIDOK DANYCH kliknij Filtry.
 4. Kliknij Przypisz kolejność filtrów, wybierz filtr, który chcesz przesunąć, i kliknij Przesuń w górę lub Przesuń w dół. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
 5. Jeśli chcesz usunąć filtr z widoku danych, kliknij usuń w wierszu danego filtru.

Dodawanie istniejących już filtrów do widoku danych lub ich usuwanie

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i przejdź do widoku danych, w którym chcesz dodać lub usunąć filtry.
 3. W kolumnie WIDOK DANYCH kliknij Filtry.
 4. Kliknij + Nowy filtr.
 5. Wybierz Zastosuj istniejący filtr.
 6. Dodaj lub usuń filtry.
 7. Kliknij Zapisz.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?