Δημιουργία και διαχείριση φίλτρων αναλυτικής προβολής

Μπορείτε να δημιουργήσετε φίλτρα σε επίπεδο λογαριασμού και μετά να τα εφαρμόσετε σε μία ή περισσότερες αναλυτικές προβολές.

Μπορείτε να δημιουργήσετε φίλτρα σε επίπεδο αναλυτικής προβολής που ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη αναλυτική προβολή και να διαχειριστείτε φίλτρα σε επίπεδο λογαριασμού που έχουν εφαρμοστεί στην αναλυτική προβολή.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Άδειες

Οι χρήστες που διαθέτουν άδεια επεξεργασίας σε επίπεδο λογαριασμού μπορούν να πραγματοποιήσουν τις εξής ενέργειες:

 • Δημιουργία/επεξεργασία φίλτρων στο επίπεδο λογαριασμού
 • Δημιουργία/επεξεργασία φίλτρων στο επίπεδο αναλυτικής προβολής
 • Εφαρμογή φίλτρων σε οποιαδήποτε αναλυτική προβολή στο λογαριασμό

Οι χρήστες που διαθέτουν άδεια επεξεργασίας σε επίπεδο αναλυτικής προβολής μπορούν να πραγματοποιήσουν τις εξής ενέργειες:

 • Εφαρμογή υπαρχόντων φίλτρων στη συγκεκριμένη αναλυτική προβολή ή κατάργησή τους από αυτήν, χωρίς όμως δυνατότητα δημιουργίας νέων φίλτρων ή επεξεργασίας υπαρχόντων φίλτρων

Δημιουργία φίλτρου σε επίπεδο λογαριασμού

Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο σε επίπεδο λογαριασμού:

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics..
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στον λογαριασμό στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το φίλτρο.
 3. Στη στήλη ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα φίλτρα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή + Προσθήκη φίλτρου. (Αν αυτό το κουμπί δεν είναι ορατό, δεν έχετε την απαραίτητη άδεια.)
 5. Εισαγάγετε ένα όνομα για το φίλτρο.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προκαθορισμένο, για να επιλέξετε έναν από τους προκαθορισμένους τύπους φίλτρων.
 7. Επιλέξτε Προσαρμογή, για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο χρησιμοποιώντας τις επιλογές που παρέχουμε. Αν δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο, συμβουλευτείτε τους ορισμούς των πεδίων φίλτρων.
 8. Από τη λίστα Διαθέσιμες αναλυτικές προβολές, επιλέξτε τις αναλυτικές προβολές στις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε το φίλτρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Από προεπιλογή, τα φίλτρα προβολής εφαρμόζονται στα δεδομένα με τη σειρά με την οποία προστέθηκαν τα φίλτρα. Επομένως, αν υπάρχουν ήδη φίλτρα για μια αναλυτική προβολή, το νέο σας φίλτρο θα εφαρμοστεί μετά από αυτά. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να αλλάξετε τη σειρά φίλτρων για μια αναλυτική προβολή.

Δημιουργία φίλτρου σε επίπεδο αναλυτικής προβολής

Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο σε επίπεδο αναλυτικής προβολής:

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics..
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην αναλυτική προβολή στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε το φίλτρο.
 3. Στη στήλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή + Προσθήκη φίλτρου. (Αν αυτό το κουμπί δεν είναι ορατό, δεν έχετε την απαραίτητη άδεια.)
 5. Επιλέξτε Δημιουργία νέου φίλτρου.
 6. Εισαγάγετε ένα όνομα για το φίλτρο.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προκαθορισμένο, για να επιλέξετε έναν από τους προκαθορισμένους τύπους φίλτρων.
 8. Επιλέξτε Προσαρμογή, για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο χρησιμοποιώντας τις επιλογές που παρέχουμε. Αν δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο, συμβουλευτείτε τους ορισμούς των πεδίων φίλτρων.
 9. Από τη λίστα Διαθέσιμες αναλυτικές προβολές, επιλέξτε τις αναλυτικές προβολές στις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε το φίλτρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αλλαγή της σειράς φίλτρων για μια αναλυτική προβολή

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics..
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Διαχειριστής και μεταβείτε στην αναλυτική προβολή στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε το φίλτρο.
 3. Στη στήλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρα.
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσδιορισμός σειράς φίλτρων, επιλέξτε το φίλτρο που θέλετε να μετακινήσετε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα πάνω ή Μετακίνηση προς τα κάτω. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 5. Αν θέλετε να καταργήσετε ένα φίλτρο από την αναλυτική προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή κατάργηση, στη σειρά για το συγκεκριμένο φίλτρο.

Προσθήκη υπαρχόντων φίλτρων σε μια αναλυτική προβολή ή κατάργησή τους από αυτήν

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics..
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην αναλυτική προβολή στην οποία θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε φίλτρα.
 3. Στη στήλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή + Προσθήκη φίλτρου.
 5. Επιλέξτε Εφαρμογή υπάρχοντος φίλτρου.
 6. Προσθέστε ή καταργήστε φίλτρα ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;