Denna artikel handlar om Universal Analytics. Om du använder nästa generation av Google Analytics kan du läsa mer i avsnittet för Google Analytics 4-egendomar i detta hjälpcenter.

Ställa in spårning över flera domäner (analytics.js)

Med spårning över flera domäner kan Analytics betrakta sessioner på två relaterade webbplatser (till exempel en e-handelswebbplats och en separat webbplats för kundvagnen) som samma session. Detta kallas i bland platslänkning.

Om du vill konfigurera spårning på flera domäner måste du veta hur det går till att redigera HTML och koda i JavaScript. Ta annars hjälp av en erfaren webbutvecklare.

Läs mer om hur du konfigurerar grundläggande spårningskod.

I den här artikeln:

Översikt av spårning över flera domäner

Analytics samlar in ett Client-ID-värde i varje träff för att spåra sessioner. Client-ID-värden lagras i cookies. Cookies lagras domän för domän, och webbplatser på en domän kommer inte åt cookies som gäller en annan domän. När sessioner spåras över flera domäner måste Client-ID-värdet överföras från en domän till den andra. För att detta ska vara möjligt har Analytics-spårningskoden en kopplingsfunktion som gör att källdomänen kan placera Client-ID:t i en länks URL-parametrar. Där kan måldomänen komma åt det.

Ställa in spårning över flera domäner med Google Taggstyrning

Följ anvisningarna i Spårning över flera domäner om du hanterar Analytics-spårning med Google Taggstyrning.

Ställa in spårning över flera domäner genom att ändra spårningskoden

Om du vill ställa in spårning över flera domäner för flera toppdomäner måste du ändra Analytics-spårningskoden på varje domän. Du bör ha grundläggande kunskaper om HTML och Javascript eller anlita en utvecklare när du vill ställa in spårning över flera domäner. I de här exemplen används spårningskodavsnittet för Universal Analytics (analytics.js).

 1. Skapa en egendom i ditt Analytics-konto.
  När du vill införa spårning över flera domäner ska du skapa en egendom i ditt Analytics-konto. Använd samma spårningskodavsnitt och spårnings-id från egendomen på alla dina domäner.

  Du måste redigera spårningskodavsnittet för att spårningsfunktionen ska fungera. Om du inte redan har infogat kodavsnittet på alla dina webbsidor kan du kopiera och klistra in koden i ett textredigeringsprogram, innan du fortsätter med anvisningarna här. På så sätt behöver du bara införa ändringarna en enda gång innan du infogar det ändrade kodavsnittet på alla dina webbsidor.

 2. Redigera spårningskoden för den primära domänen.
  Leta reda på raden create i kodavsnittet. För exempelwebbplatsen example-1.com ser den ut så här:

   

    ga('create', 'UA-XXXXXXX-Y', 'example-1.com');

  Gör följande ändringar i kodavsnittet (visas med fetstilt röd text):

    ga('create', 'UA-XXXXXXX-Y', 'auto', {'allowLinker': true});
    ga('require', 'linker');
    ga('linker:autoLink', ['example-2.com'] );

  Kom ihåg att byta ut exemplets spårnings-id (UA-XXXXXX-Y) mot ditt eget spårnings-id och att byta ut exemplets sekundära domän (example-2.com) mot namnet på din egen sekundära domän.  De här ändringarna måste göras i spårningskodavsnittet på alla sidor där det förekommer på den primära domänen.

   

  För tre eller fler domäner

  Följ exemplet ovan, men lägg till de övriga domänerna i plugin-programmet autoLink. Missa inte det extra kommatecknet:

  ga('linker:autoLink', ['example-2.com', 'example-3.com'] );
  Se ett exempel på det fullständiga kodavsnittet

  Spårningskodavsnittet på den primära domänen ska se ut så här:

  <script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-XXXXXXX-Y', 'auto', {'allowLinker': true});
  ga('require', 'linker');
  ga('linker:autoLink', ['example-2.com'] );

  ga('send', 'pageview');

  </script>
 3. Redigera spårningskoden på den sekundära domänen.

  Leta reda på raden create i kodavsnittet. Gör följande ändringar i kodavsnittet (visas med fetstilt röd text):

    ga('create', 'UA-XXXXXXX-Y', 'auto', {'allowLinker': true});
    ga('require', 'linker');
    ga('linker:autoLink', ['example-1.com'] );

  Kom ihåg att byta ut exemplets spårnings-id (UA-XXXXXX-Y) mot ditt eget spårnings-id och att byta ut exemplets primära domän (example-1.com)mot namnet på din egen primära domän.

  De här ändringarna måste göras i spårningskodavsnittet på alla sidor där det förekommer på den sekundära domänen.

  För tre eller fler domäner

  Följ exemplet ovan, men lägg till de övriga domänerna i plugin-programmet autoLink. Missa inte det extra kommatecknet:

  ga('linker:autoLink', ['example-1.com', 'example-3.com'] );
  Se ett exempel på det fullständiga kodavsnittet

  Spårningskodavsnittet på de sekundära domänerna ska se ut så här:

  <script>:

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-XXXXXXX-Y', 'auto', {'allowLinker': true});
  ga('require', 'linker');
  ga('linker:autoLink', ['example-1.com'] );

  ga('send', 'pageview');

  </script>

Ställa in rapportvyer och lägga till filter

Som standard visas bara sidans sökväg och namn, inte domännamnet, i rapporterna i Analytics. Sidorna kan till exempel visas så här i rapporten Webbplatsinnehåll:

 • /about/contactUs.html
 • /about/contactUs.html
 • /products/buy.html

Eftersom domännamnen inte anges kan det vara svårt att veta vilken domän varje sida tillhör.

Om du vill se domännamnen i dina rapporter måste du göra två saker: skapa en kopia av rapportvyerna som innehåller data från alla domäner och lägga till ett avancerat filter i den nya vyn. Filtret medför att domännamnen visas i Analytics-rapporterna.

Följ det här exemplet när du vill skapa ett vyfilter som visar domännamnen i rapporterna när du använder spårning över flera domäner. För vissa fält måste du välja ett objekt på en rullgardinsmeny. För andra måste du skriva värdet här:

 • Filtertyp: Anpassat filter > Avancerat
 • Fält A --> Utdrag A: Värdnamn = (.*)
 • Fält B --> Utdrag B: Begärd URI = (.*)
 • Utdata till --> Konstruktör: Begärd URI = $A1$B1

Klicka på Spara så att filtret skapas.

Du kan kontrollera att filtren fungerar som förväntat med hjälp av Google Tag Assistant-inspelningar. Tag Assistant-inspelningar kan visa exakt hur filtren förändrar trafiken.

Lägga till domäner i listan med hänvisningsundantag

När en användare går från din första domän till din andra tolkar Analytics det som att användaren hänvisades till den andra domänen av den första, och en ny session skapas. Om du vill kunna spåra en session över flera domäner måste du lägga till dina domäner i listan med hänvisningsundantag.

Kontrollera att spårning över flera domäner fungerar

Det bästa sättet att kontrollera att spårningen över flera domäner har konfigurerats på rätt sätt är att använda Google Tag Assistant-inspelningar. När du skapar en session som korsar flera domäner meddelar de direkt om det fungerar eller inte.

Här är ett exempel på en Tag Assistant-inspelningsrapport där du kan se hur det ser ut när spårning över flera domäner inte har konfigurerats på rätt sätt.

Relaterade resurser

analytics.js

gtag.js

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false