Denna artikel handlar om Universal Analytics. Om du använder nästa generation av Google Analytics kan du läsa mer i avsnittet för Google Analytics 4-egendomar i detta hjälpcenter.

Om reguljära uttryck (regex)

Du kan använda reguljära uttryck i Analytics, vilket innebär att du kan skapa mer flexibla definitioner av sådant som vyfilter, mål, segment, målgrupper, innehållsgrupper och kanalgrupperingar.

I Analytics avser reguljära uttryck specifika teckenserier som matchar mönster i din Analytics-data brett eller snävt.

Anta till exempel att du vill skapa ett vyfilter och utesluta webbplatsdata som genereras av dina egna anställda. Då kan du använda ett reguljärt uttryck som utesluter all data från medarbetarnas IP-adresser. Säg att IP-adresserna ingår i intervallet 198.51.100.1–198.51.100.25. I stället för att ange 25 olika IP-adresser kan du skapa ett reguljärt uttryck som 198\.51\.100\.\d* som matchar hela adressintervallet.

Om du vill skapa ett vyfilter som bara tar med kampanjdata från två orter kan du skapa ett reguljärt uttryck som Stockholm|Göteborg (Stockholm eller Göteborg).

Metatecken i reguljära uttryck

Jokertecken

, matchar alla enstaka tecken (bokstäver, siffror och specialtecken) 1. matchar
10, 1A

1.1 matchar
111, 1A1

Exempel
? matchar det föregående tecknet noll eller en gång 10? matchar
1, 10

Exempel
+ matchar det föregående tecknet en eller flera gånger 10+ matchar
10, 100

Exempel
* matchar det föregående tecknet noll eller flera gånger 1* matchar
1, 10

Exempel
| skapar en ELLER-matchning

använd inte i slutet av ett uttryck
1|10 matchar
1, 10

Exempel

Ankare

^ matchar de angränsande tecknen i början av en sträng ^10 matchar
10, 100, 10x

^10 matchar inte
110, 110x

Exempel
$ matchar de angränsande tecknen i slutet av en sträng 10$ matchar
110, 1010

10$ matchar inte
100, 10x

Exempel

Grupper

( ) matchar de ingående tecknen i exakt ordning var som helst i en sträng


används även för att gruppera andra uttryck
(10) matchar
10, 101, 1011

([0-9]|[a-z]) matchar
vilken siffra eller liten bokstav som helst

Exempel
[ ] matchar de ingående tecknen i godtycklig ordning var som helst i en sträng [10] matchar
012, 120, 210

Exempel
- skapar ett intervall med tecken inom hakparenteser som ska matchas var som helst i en sträng [0-9] matchar vilken siffra som helst mellan 0 och 9

Exempel

Escape

\ anger att det angränsande tecknet ska tolkas bokstavligt snarare än som ett metatecken i ett reguljärt uttryck \. anger att den efterföljande punkten ska tolkas som en punkt eller på annat bokstavligt sätt snarare än som ett jokertecken.

216\.239\.32\.34 matchar
216.239.32.34

Exempel

 

Tips

Håll de reguljära uttrycken enkla. Enkla uttryck är lättare för användarna att tolka och modifiera.

Använd ett omvänt snedstreck (\) om du vill citera metatecken som ska tolkas bokstavligt. Om du till exempel använder punkter som avgränsare i en IP-adress kan du citera dem med ett omvänt snedstreck (\.) så att de inte tolkas som jokertecken.

Reguljära uttryck behöver inte innehålla metatecken. Du kan till exempel skapa ett segment för all data från Indien med följande filterdefinition: Land matchar reguljärt uttryck Indien.

Reguljära uttryck är giriga av naturen. Om du inte säger åt dem att låta bli, matchar de allt du anger plus alla eventuella angränsande tecken. Till exempel matchar ”glad” strängarna ”gladlynt”, ”gladeligen”, ”glada”, ”reglad”, ”beseglad” – alla strängar som innehåller ”glad”. Om du behöver göra en specifik matchning skapar du ett reguljärt uttryck därefter. Om du till exempel enbart vill matcha strängen ”glad” måste du konstruera uttrycket så att ”glad” utgör både början och slutet av strängen: ^glad$.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false