Wyrażenia regularne

Analytics obsługuje wyrażenia regularne, więc możesz tworzyć elastyczniejsze definicje takich elementów, jak filtry widoku, cele, segmenty, odbiorcy, grupy treścigrupowania kanałów.

W kontekście Analytics wyrażenia regularne to specjalne ciągi znaków, które wskazują ogólniejsze lub ściślejsze dopasowanie do wzorców występujących w Twoich danych Analytics.

Jeśli chcesz np. utworzyć filtr widoku, by wykluczać dane o witrynie generowane przez pracowników Twojej firmy, możesz użyć odpowiedniego wyrażenia regularnego. Będzie ono wykluczać wszystkie dane z całego zakresu adresów IP, z których korzystają Twoi pracownicy. Załóżmy, że te adresy IP zawierają się w przedziale od 198.51.100.1 do 198.51.100.25. Zamiast wpisywać 25 adresów IP, możesz utworzyć wyrażenie regularne w rodzaju 198\.51\.100\.\d*, które wskazuje dopasowanie do całego zakresu adresów.

A jeśli chcesz np. utworzyć filtr widoku, który obejmuje tylko dane kampanii z dwóch miast, możesz zastosować wyrażenie regularne typu Wrocław|Poznań (czyli Wrocław lub Poznań).

Metaznaki w wyrażeniach regularnych

Symbole wieloznaczne

. Odpowiada dowolnemu pojedynczemu znakowi (literze, cyfrze lub symbolowi) 1. wskazuje dopasowanie do
10, 1A

1.1 wskazuje dopasowanie do
111, 1A1

Przykłady
? Wskazuje dopasowanie do poprzedzającego znaku 0 razy lub 1 raz 10? wskazuje dopasowanie do
1, 10

Przykłady
+ Wskazuje dopasowanie do poprzedzającego znaku 1 lub większą liczbę razy 10+ wskazuje dopasowanie do
10, 100

Przykłady
* Wskazuje dopasowanie do poprzedzającego znaku 0 lub większą liczbę razy 1* wskazuje dopasowanie do
1, 10

Przykłady
| Odpowiada relacji LUB

Nie używaj na końcu wyrażenia
1|10 wskazuje dopasowanie do
1, 10

Przykłady

Znaki zakotwiczenia

^ Wskazuje dopasowanie do następujących po nim, przyległych znaków na początku ciągu ^10 wskazuje dopasowanie do
10, 100, 10x

^10 nie wskazuje dopasowania do
110, 110x

Przykłady
$ Wskazuje dopasowanie do poprzedzających, przyległych znaków na końcu ciągu 10$ wskazuje dopasowanie do
110, 1010

10$ nie wskazuje dopasowania do
100, 10x

Przykłady

Grupy

( ) Wskazuje dopasowanie do znaków w nawiasach okrągłych w dokładnie podanej kolejności w dowolnym miejscu ciągu


Służy też do grupowania innych wyrażeń
(10) wskazuje dopasowanie do
10, 101, 1011

([0-9]|[a-z]) wskazuje dopasowanie do
dowolnej cyfry lub małej litery

Przykłady
[ ] Wskazuje dopasowanie do znaków w nawiasach kwadratowych w dowolnej kolejności w dowolnym miejscu ciągu [10] wskazuje dopasowanie do
012, 120, 210

Przykłady
- Służy do utworzenia w obrębie nawiasów zakresu znaków wskazujących dopasowanie w dowolnym miejscu ciągu [0-9] wskazuje dopasowanie do dowolnej cyfry z zakresu od 0 do 9

Przykłady

Znak zmiany znaczenia

\ Oznacza, że następujący po nim znak powinien być interpretowany dosłownie, a nie jako metaznak wyrażenia regularnego Zapis \. oznacza, że kropka następująca po ukośniku powinna być interpretowana jako zwykła kropka, a nie symbol wieloznaczny.

216\.239\.32\.34 wskazuje dopasowanie do
216.239.32.34

Przykłady

 

Wskazówki

Nie komplikuj nadmiernie wyrażeń regularnych. Proste wyrażenia regularne są łatwiejsze do interpretowania i modyfikowania przez innych użytkowników.

Używaj lewego ukośnika (\), by wskazywać zmianę znaczenia metaznaków wyrażeń regularnych, gdy powinny być interpretowane dosłownie. Jeśli np. używasz kropki jako separatora w adresie IP, oznacz zmianę jej znaczenia za pomocą lewego ukośnika (\.), by nie była interpretowana jako symbol wieloznaczny.

Wyrażenia regularne nie muszą zawierać metaznaków wyrażeń regularnych. Możesz np. utworzyć segment dla wszystkich danych pochodzących z Europy, stosując taką definicję filtru: Kraj pasuje do wyrażenia regularnego Europa

Wyrażenia regularne mają bardzo ekspansywny charakter: jeśli ich odpowiednio nie ograniczysz, będą wskazywać dopasowanie do określonych przez Ciebie znaków plus wszystkich przylegających do nich. Na przykład wyrażenia słona wskazuje dopasowanie do ciągów odsłona, zasłona, przysłona, słonawy – dowolnych zawierających słowo „słona”. Jeśli potrzebujesz konkretnego dopasowania, zbuduj odpowiednie wyrażenie regularne. Jeśli chcesz np. uzyskać dopasowanie tylko do ciągu „słona”, zastosuj wyrażenie regularne, w którym słowo „słona” stanowi zarówno początek, jak i koniec ciągu: ^słona$.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne