A szabályos kifejezésekről

Az Analytics támogatja a szabályos kifejezések használatát, hogy rugalmasabb definíciókat tudjon létrehozni például a nézetszűrőkhöz, a célokhoz, a szegmensekhez, a közönségekhez, a tartalmi csoportokhoz, valamint a csatornacsoportokhoz.

Az Analytics környezetben a szabályos kifejezések olyan karakterszekvenciák, amelyek általánosan vagy konkrétan illeszkednek az Analytics-adatai mintájába.

Ha például egy új nézetszűrűt szeretne létrehozni a saját alkalmazottjai által generált webhelyadatok kizárására, egy szabályos kifejezés segítségével az alkalmazottjait kiszolgáló összes IP-címről származó adatot kizárhatja. Tegyük fel, hogy az adott IP-címek az 198.51.100.1 és az 198.51.100.25 közötti tartományban vannak. Ahelyett hogy 25 különböző IP-címet adna meg, létrehozhat egy szabályos kifejezést, például: 198\.51\.100\.\d*, amely az egész címtartományt lefedi.

Vagy ha olyan nézetszűrőt szeretne létrehozni, amely kizárólag két adott városból származó kampányadatokat tartalmaz, létrehozhat egy ehhez hasonló szabályos kifejezést: Budapest|Debrecen (Budapest vagy Debrecen).

A szabályos kifejezések metakarakterei

Helyettesítő karakterek

. Bármely egyedi karakterrel (betűvel, számmal vagy szimbólummal) egyezést ad 1. egyezik
10, 1A

1.1 egyezik
111, 1A1

Példák
? A megelőző karakter nullaszor vagy egyszer való előfordulását jelzi 10? egyezik
1, 10

Példák
+ A megelőző karakter egyszer vagy többször való előfordulását jelzi 10+ egyezés
10, 100

Példák
* A megelőző karakter nullaszor vagy többször való előfordulását jelzi 1* egyezik
1, 10

Példák
| VAGY egyezést hoz létre

Ne használja kifejezés végén
1|10 egyezik
1, 10

Példák

Hivatkozási pontok

^ Az egymást követő karakterekkel való egyezést jelöli a karakterlánc elején ^10 egyezik
10, 100, 10x

^10 nem egyezik
110, 110x

Példák
Ft Az egymást követő karakterekkel való egyezést jelöli a karakterlánc végén 10$ egyezik
110, 1010

10$ nem egyezik
100, 10x

Példák

Csoportok

( ) A zárójelben lévő karakterek egyezését jelöli bárhol a karakterláncban, pontosan ebben a sorrendben


Más kifejezések csoportosítására is használható
(10) egyezik
10, 101, 1011

([0-9]|[a-z]) egyezik
bármilyen szám vagy kisbetű

Példák
[ ] A zárójelben lévő karakterek egyezését jelöli bárhol a karakterláncban, bármilyen sorrendben [10] egyezik
012, 123, 202, 120, 210

Példák
-- Zárójelbe tett karakterskálát hoz létre, amely a karakterláncon belül bárhol jelöli az egyezését [0-9] egyezik 0 és 9 között bármelyik számmal

Példák

Esc

\ Azt jelzi, hogy a mellette álló karaktert szó szerint kell értelmezni, nem pedig a szabályos kifejezés metakaratereként \. azt jelzi, hogy a mellette álló pontot szó szerint kell értelmezni, nem pedig a szabályos kifejezés helyettesítő karatereként

216\.239\.32\.34 egyezik
216.239.32.34

Példák

 

Tippek

Törekedjen minél egyszerűbb szabályos kifejezés megalkotására. Minél egyszerűbb a szabályos kifejezés, annál könnyebben tudja a többi felhasználó értelmezni és módosítani.

A fordított törtjellel (\) feloldhatja egy karakter szabályos kifejezések helyettesítő karaktereként való használatát, amikor azt szeretné, hogy az adott karaktert szó szerint értelmezzék. Ha például a pontot az IP-címek számjegyeinek a tagolására használja, oldja fel fordított törtjellel (\.), hogy nehogy helyettesítő karakterként értelmezzék.

A szabályos kifejezéseknek nem kötelező metakaraktert tartalmazniuk. Létrehozhat például egy szegmenst az összes Indiából származó adat számára az alábbi szűrődefinícióval: Ország egyezik az India szabályos kifejezéssel.

A szabályos kifejezések a természetüknél fogva mohók: ha külön nem kötjük ki, hogy ne tegyék, a megadott karaktereken túl minden mellettük álló karakter egyezését is jelölik. A hely szó például egyezik a webhely, lakhely, fekhely, menhely szavakkal is -- bármivel, ami tartalmazza a „hely” szót. Ha pontos egyezésre van szüksége, akkor annak megfelelően kell megalkotnia a szabályos kifejezést. Ha csak a „hely” karakterlánc egyezésére van szüksége, akkor úgy kell megalkotnia a szabályos kifejezést, hogy a kifejezés ezzel kezdődjön és érjen véget, például: ^site$.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?