Ez a cikk a Universal Analytics szolgáltatásról szól. Ha a Google Analytics új verzióját használja, tekintse meg a jelen súgócikk Google Analytics 4-tulajdonok részét.

A szabályos kifejezések (regex)

Az Analytics támogatja a szabályos kifejezések használatát, hogy rugalmasabb definíciókat tudjon létrehozni például a nézetszűrőkhöz, a célokhoz, a szegmensekhez, a közönségekhez, a tartalmi csoportokhoz, valamint a csatornacsoportokhoz.

Az Analytics környezetben a szabályos kifejezések olyan karakterszekvenciák, amelyek általánosan vagy konkrétan illeszkednek az Analytics-adatai mintájába.

Ha például egy új nézetszűrűt szeretne létrehozni a saját alkalmazottjai által generált webhelyadatok kizárására, egy szabályos kifejezés segítségével az alkalmazottjait kiszolgáló összes IP-címről származó adatot kizárhatja. Tegyük fel, hogy az adott IP-címek az 198.51.100.1 és az 198.51.100.25 közötti tartományban vannak. Ahelyett hogy 25 különböző IP-címet adna meg, létrehozhat egy szabályos kifejezést, például: 198\.51\.100\.\d*, amely az egész címtartományt lefedi.

Vagy ha olyan nézetszűrőt szeretne létrehozni, amely kizárólag két adott városból származó kampányadatokat tartalmaz, létrehozhat egy ehhez hasonló szabályos kifejezést: Budapest|Debrecen (Budapest vagy Debrecen).

A szabályos kifejezések metakarakterei

Helyettesítő karakterek

. Bármely egyedi karakterrel (betűvel, számmal vagy szimbólummal) egyezést ad Az 1. a következőkkel ad egyezést
10, 1A

Az 1.1 a következőkkel ad egyezést
111, 1A1

Példák
? A megelőző karakter nullaszor vagy egyszer való előfordulását jelzi A 10? a következőkkel ad egyezést
1, 10

Példák
+ A megelőző karakter egyszer vagy többször való előfordulását jelzi A 10+ a következőkkel ad egyezést
10, 100

Példák
* A megelőző karakter nullaszor vagy többször való előfordulását jelzi Az 1* a következőkkel ad egyezést
1, 10

Példák
| VAGY egyezést hoz létre

Ne használja kifejezések végén
Az 1|10 a következőkkel ad egyezést
1, 10

Példák

Hivatkozási pontok

^ Az egymást követő karakterekkel való egyezést jelöli a karakterlánc elején A ^10 a következőkkel ad egyezést
10, 100, 10x

A ^10 a következőkkel nem ad egyezést
110, 110x

Példák
$ Az egymást követő karakterekkel való egyezést jelöli a karakterlánc végén A 10$ a következőkkel ad egyezést
110, 1010

A 10$ a következőkkel nem ad egyezést
100, 10x

Példák

Csoportok

( ) A zárójelben lévő karakterek egyezését jelöli bárhol a karakterláncban, pontosan a megadott sorrendben


Más kifejezések csoportosítására is használható
A (10) a következőkkel ad egyezést
10, 101, 1011

A ([0-9]|[a-z]) a következőkkel ad egyezést
bármilyen szám vagy kisbetű

Példák
[ ] A zárójelben lévő karakterek egyezését jelöli bárhol a karakterláncban, bármilyen sorrendben A [10] a következőkkel ad egyezést
012, 120, 210

Példák
- Zárójelbe tett karaktertartományt hoz létre, amely egy adott karakterláncon belül bárhol jelöli az egyezést A [0-9] a 0 és 9 közötti számok bármelyikével egyezést ad

Példák

Esc

\ Azt jelzi, hogy a mellette álló karaktert tényleges karakterként kell értelmezni, nem pedig szabályos kifejezés metakaraktereként A \. azt jelzi, hogy a mellette álló pontot tényleges pontként vagy egy tizedes tört elválasztó karaktereként kell értelmezni, nem pedig helyettesítő karakterként.

A 216\.239\.32\.34 a következővel ad egyezést
216.239.32.34

Példák

 

Tippek

Törekedjen minél egyszerűbb szabályos kifejezés megalkotására. Minél egyszerűbb a szabályos kifejezés, annál könnyebben tudja a többi felhasználó értelmezni és módosítani.

A fordított törtjellel (\) feloldhatja egy karakter szabályos kifejezések helyettesítő karaktereként való használatát, amikor azt szeretné, hogy az adott karaktert szó szerint értelmezzék. Ha például a pontot az IP-címek számjegyeinek a tagolására használja, oldja fel fordított törtjellel (\.), hogy nehogy helyettesítő karakterként értelmezzék.

A szabályos kifejezéseknek nem kötelező metakaraktert tartalmazniuk. Létrehozhat például egy szegmenst az összes Indiából származó adat számára az alábbi szűrődefinícióval: Ország egyezik az India szabályos kifejezéssel.

A szabályos kifejezések a természetüknél fogva „mohók”: ha külön nem kötjük ki, hogy ne tegyék, a megadott karaktereken túl minden mellettük álló karakter egyezését is jelölik. A hely szó például a webhely, a lakhely, a fekhely és a menhely szóval is egyezést ad – bármivel, ami tartalmazza a „hely” szót. Ha pontos egyezésre van szüksége, akkor annak megfelelően kell megalkotnia a szabályos kifejezést. Ha csak a „hely” karakterlánc egyezésére van szüksége, akkor úgy kell megalkotnia a szabályos kifejezést, hogy a kifejezés ezzel a szóval kezdődjön és érjen véget, például: ^hely$.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
69256
false