Aquest article és sobre les propietats de Universal Analytics, que deixaran de tractar dades l'1 de juliol de 2023 (l'1 d'octubre de 2023, en el cas de les propietats d'Analytics 360). Si encara no ho heu fet, comenceu a utilitzar una propietat de Google Analytics 4.

Sobre les expressions regulars

Analytics admet expressions regulars perquè pugueu crear definicions més flexibles per a elements com ara filtres de visualització, objectius, segments, públics, grups de contingut i agrupacions de canals.

A Analytics, les expressions regulars són seqüències de caràcters específiques que concorden amb patrons de manera més o menys ampla de les vostres dades d'Analytics.

Per exemple, si voleu crear un filtre de visualització per excloure les dades del lloc que generen els vostres empleats, podeu fer servir una expressió regular per excloure totes les dades d'un interval d'adreces IP sencer que utilitzin els empleats. Suposem que aquest interval d'adreces IP va d'198.51.100.1 a 198.51.100.25. En lloc d'introduir 25 adreces IP diferents, podeu crear una expressió regular com ara 198\.51\.100\.\d* que coincideixi amb tot l'interval d'adreces.

Si voleu crear un filtre de visualització que inclogui només les dades de la campanya de dues ciutats diferents, podeu crear una expressió regular com ara San Francisco|Nova York (San Francisco o Nova York).

Metacaràcters de les expressions regulars

Comodins

. Coincideix amb qualsevol caràcter (lletra, número o símbol). 1. coincideix amb
10 i 1A.

1.1 coincideix amb
111 i 1A1.

Exemples
? Coincideix amb el caràcter anterior 1 o 0 vegades. 10? coincideix amb
1 i 10.

Exemples
+ Coincideix amb el caràcter anterior 1 vegada com a mínim. 10+ coincideix amb
10 i 100.

Exemples
* Coincideix amb el caràcter anterior 0 vegades o més. 1* coincideix amb
1 i 10.

Exemples
| Genera una coincidència O.

No es pot utilitzar al final d'una expressió.
1|10 coincideix amb
1 i 10.

Exemples

Àncores

^ Coincideix amb els caràcters adjacents al principi d'una cadena. ^10 coincideix amb
10, 100 i 10x.

^10 no coincideix amb
110 ni 110x.

Exemples
$ Coincideix amb els caràcters adjacents al final d'una cadena. 10$ coincideix amb
110 i 1010.

10$ no coincideix amb
100 ni 10x.

Exemples

Grups

( ) Coincideix amb els caràcters entre parèntesis que estiguin en el mateix ordre i en qualsevol posició de la cadena.


També es fa servir per agrupar altres expressions.
(10) coincideix amb
10, 101 i 1011.

([0-9]|[a-z]) coincideix amb
qualsevol número o lletra en minúscula.

Exemples
[ ] Coincideix amb els caràcters entre parèntesis que estiguin en qualsevol ordre i en qualsevol posició de la cadena. [10] coincideix amb
012, 120 i 210.

Exemples
- Crea un interval de caràcters entre claudàtors per cercar coincidències en qualsevol posició de la cadena. [0-9] coincideix amb qualsevol número del 0 al 9.

Exemples

Escapada

\ Indica que el caràcter adjacent s'ha d'interpretar literalment i no com un metacaràcter d'expressió regular. \. indica que el punt adjacent s'ha d'interpretar com un punt o decimal i no com a comodí.

216\.239\.32\.34 coincideix amb
216.239.32.34.

Exemples

 

Consells

Creeu expressions regulars senzilles. D'aquesta manera, els altres usuaris podran interpretar-les i modificar-les més fàcilment.

Feu servir la barra inversa (\) per fer que els caràcters coincideixin literalment quan ho necessiteu. Per exemple, si feu servir un punt com a separador decimal en una adreça IP, col·loqueu-hi una barra inversa (\.) al davant per evitar que s'interpreti com un comodí.

No totes les expressions regulars inclouen metacaràcters. Per exemple, podeu crear un segment per a totes les dades procedents de l'Índia amb la definició de filtre següent: El país coincideix amb l'expressió regular Índia.

Les expressions regulars acostumen a anar un pas més enllà: cerquen les coincidències que especifiqueu i qualsevol caràcter adjacent, tret que indiqueu que no ho facin. Per exemple, lloc coincideix amb elmeulloc, elvostrelloc, elseulloc, enlloc i, en definitiva, qualsevol cadena que contingui "lloc". Si voleu indicar una coincidència específica, creeu l'expressió regular corresponent. Per exemple, si només voleu trobar coincidències amb la cadena "lloc", creeu l'expressió regular pertinent perquè "lloc" estigui tant al principi com al final de la cadena: ^lloc$.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
69256
false
false