Nhập mục tiêu và giao dịch Analytics vào Theo dõi chuyển đổi AdWords

Để nhập mục tiêu và giao dịch Thương mại điện tử từ Analytics vào Theo dõi chuyển đổi AdWords, các điều kiện sau phải áp dụng:

  • Tài khoản Analytics và AdWords của bạn được liên kết.
  • Bạn đã bật tự động gắn thẻ trong tài khoản AdWords của mình. Lưu ý: Nếu đang sử dụng cài đặt ghi đè tự động gắn thẻ trong Analytics, bạn vẫn có thể nhập mục tiêu và giao dịch vào AdWords cho các nhấp chuột đó.
  • Trên cơ sở mỗi loại, mục tiêu hoặc giao dịch Analytics của bạn đã nhận được lưu lượng truy cập đang hoạt động từ quảng cáo AdWords tại một số thời điểm.

Ngoài việc nhập Mục tiêu và giao dịch Analytics vào Theo dõi chuyển đổi AdWords, bạn còn có thể xem các chỉ số Analytics—như Tỷ lệ thoát, Thời lượng phiên trung bìnhSố trang/phiên—trên tab Chiến dịchNhóm quảng cáo AdWords của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc về thêm dữ liệu Analytics vào báo cáo AdWords.

AdWords sẽ không nhập mục tiêu và giao dịch do chiến dịch video mang lại.

Để nhập mục tiêu của bạn:

  1. Sau khi liên kết tài khoản AdWords với tài khoản Analytics, bạn cần chờ khoảng 30 phút để hoàn tất quá trình nhập dữ liệu.
  2. Đăng nhập vào tài khoản AdWords và nhấp vào biểu tượng Công cụ, thanh toán và cài đặt trong tiêu đề.
  3. Nhấp vào Đo lường > Chuyển đổi.
  4. Nhấp vào Thêm.
  5. Nhấp vào Nhập, chọn Google Analtyics, sau đó nhấp vào TIẾP TỤC.
  6. Chọn mỗi mục tiêu hoặc giao dịch mà bạn muốn nhập, sau đó nhấp vào NHẬP VÀ TIẾP TỤC.
  7. Nhấp vào XONG.

Theo dõi chuyển đổi AdWords bắt đầu nhập dữ liệu từ tài khoản Analytics của bạn bắt đầu từ ngày bạn nhấp vào Nhập. Dữ liệu lịch sử từ trước ngày này không được thêm vào theo dõi chuyển đổi. Mục tiêu của bạn xuất hiện dọc theo dữ liệu chuyển đổi của bạn trong trang Chuyển đổi và báo cáo AdWords trong hai ngày.

Khi bạn nhập mục tiêu từ Analytics vào Theo dõi chuyển đổi AdWords, mục tiêu đó có cùng tên như trong Analytics, nằm trước tên chế độ xem của nó trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: Mục tiêu Analytics có tên "Đăng ký" nằm trong chế độ xem được gọi là "Chế độ xem chính" sẽ được đặt tên là "Đăng ký (Chế độ xem chính)" trong Theo dõi chuyển đổi AdWords. Nếu bạn muốn thay đổi tên của mục tiêu được nhập, bạn cần phải thực hiện thay đổi trong Analytics. Sau đó, thay đổi được phản ánh trong tài khoản AdWords của bạn.

AdWords sử dụng thời lượng chuyển đổi bạn đã chọn (7-90 ngày, mặc định: 30 ngày) để xác định mục tiêu hoặc giao dịch nào cần nhập từ Analytics. Ví dụ: nếu bạn sử dụng thời lượng mặc định 30 ngày cho mục tiêu có tên mục tiêu 1: Đăng ký, AdWords chỉ nhập Mục tiêu hoàn thành đã xảy ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhấp chuột.

Để tìm hiểu thêm về cách Theo dõi chuyển đổi AdWords hoạt động với Analytics sau khi hai tính năng này được liên kết, hãy đọc Theo dõi chuyển đổi và Analytics.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về lý do vì sao bạn có thể thấy một số khác biệt trong thống kê chuyển đổi giữa Theo dõi chuyển đổi AdWords và Analytics.

Nếu bạn đang sử dụng Đặt giá thầu CPA mục tiêu để quản lý giá thầu, công cụ này sẽ tự động bắt đầu sử dụng mục tiêu và Giao dịch thương mại điện tử Analytics sau khi bạn đã nhấp vào Nhập.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao tôi không thấy Chuyển đổi xem qua hoặc Chuyển đổi thiết bị chéo trong AdWords?

Bạn sẽ không thấy dữ liệu này nếu bạn đang nhập mục tiêu và/hoặc giao dịch từ Analytics bởi vì theo dõi chuyển đổi AdWords tự nhiên là bắt buộc đối với tính năng này.

 

Tại sao dữ liệu chuyển đổi được nhập trong AdWords không khớp với dữ liệu giao dịch hoặc mục tiêu trong Analytics?

Có thể bạn đang tìm cách so sánh mục tiêu và giao dịch từ TẤT CẢ các nguồn lưu lượng truy cập, thay vì chỉ mục tiêu và giao dịch từ google/cpc.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?