Nhập mục tiêu và giao dịch của Analytics vào tính năng theo dõi chuyển đổi Google Ads

Để nhập mục tiêu và Giao dịch thương mại điện tử của bạn từ Analytics vào tính năng Theo dõi chuyển đổi của Google Ads, bạn phải đáp ứng các các điều kiện sau:

  • Tài khoản Analytics của bạn đã liên kết với tài khoản Google Ads.
  • Bạn đã bật tính năng tự động gắn thẻ trong tài khoản Google Ads. Lưu ý: Nếu đang sử dụng tùy chọn cài đặt ghi đè tự động gắn thẻ trong Analytics, bạn vẫn có thể nhập mục tiêu và giao dịch vào Google Ads cho các lần nhấp đó.
  • Trên cơ sở mỗi loại, mục tiêu hoặc giao dịch Analytics của bạn đã nhận được lưu lượng truy cập đang hoạt động từ một quảng cáo tại thời điểm nào đó.

Bạn có thể kích hoạt Google Tín hiệu để hệ thống tự động xuất các lượt chuyển đổi thiết bị chéo sang Google Ads (không bắt buộc).

Ngoài việc nhập mục tiêu và giao dịch Analytics vào tính năng Theo dõi chuyển đổi Google Ads, bạn còn có thể xem các chỉ số của Analytics—như Tỷ lệ bỏ trang, Thời lượng phiên trung bình và Số trang/phiên hoạt động—trên tab Chiến dịch và Nhóm quảng cáo của Google Ads. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy đọc cách thêm dữ liệu Analytics vào các báo cáo của Google Ads.

Google Ads sẽ không nhập mục tiêu và giao dịch được phân bổ cho chiến dịch video.

Để nhập mục tiêu:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn và nhấp vào biểu tượng Công cụ trong tiêu đề. Lưu ý: Nếu bạn mới liên kết tài khoản Google Ads và Analytics gần đây, hãy đợi 30 phút trước khi bắt đầu nhập mục tiêu hoặc giao dịch.
  2. Nhấp vào Đo lường > Chuyển đổi.
  3. Nhấp vào biểu tượng Thêm.
  4. Nhấp vào Nhập, chọn Google Analytics, sau đó nhấp vào TIẾP TỤC.
  5. Chọn từng mục tiêu hoặc giao dịch mà bạn muốn nhập, sau đó nhấp vào NHẬP VÀ TIẾP TỤC.
  6. Nhấp vào XONG.

Tính năng theo dõi chuyển đổi của Google Ads sẽ bắt đầu nhập dữ liệu từ tài khoản Analytics của bạn từ ngày bạn nhấp vào Nhập. Dữ liệu cũ trước ngày này sẽ không được thêm vào tính năng theo dõi chuyển đổi. Các mục tiêu của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh dữ liệu về lượt chuyển đổi trong trang Chuyển đổi và các báo cáo của Google Ads sau hai ngày.

Khi bạn nhập một mục tiêu từ Analytics vào Tính năng theo dõi chuyển đổi của Google Ads, mục tiêu đó sẽ giữ nguyên tên như trong Analytics, theo sau là tên chế độ xem của mục tiêu nằm trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: mục tiêu Analytics có tên "Lượt đăng ký" nằm trong chế độ xem là "Chế độ xem chính" sẽ có tên là "Lượt đăng ký (Chế độ xem chính)" trong Tính năng theo dõi chuyển đổi Google Ads. Bạn có thể thay đổi tên của mục tiêu đã nhập trong Analytics. Sau đó, tên mới sẽ được hiển thị trong tài khoản Google Ads của bạn.

Google Ads sử dụng thời lượng chuyển đổi bạn đã chọn (7-90 ngày, mặc định: 30 ngày) để xác định mục tiêu hoặc giao dịch nào cần nhập từ Analytics. Ví dụ: nếu bạn sử dụng thời lượng mặc định là 30 ngày cho mục tiêu có tên là mục tiêu 1: Lượt đăng ký, Google Ads chỉ nhập Số mục tiêu hoàn thành đã xảy ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày người dùng nhấp vào.

Để tìm hiểu thêm về cách Tính năng theo dõi chuyển đổi Google Ads hoạt động với Analytics sau khi hai tài khoản này liên kết, hãy đọc Tính năng theo dõi chuyển đổi và Analytics.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về lý do giúp bạn có thể thấy một số khác biệt trong dữ liệu thống kê về lượt chuyển đổi giữa Tính năng theo dõi chuyển đổi Google Ads và Analytics.

Nếu bạn đang sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu để quản lý giá thầu, thì tính năng này sẽ tự động bắt đầu sử dụng các mục tiêu và Giao dịch thương mại điện tử của Analytics sau khi bạn nhấp vào nút Nhập.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao tôi không thấy Lượt chuyển đổi xem qua hoặc Lượt chuyển đổi thiết bị chéo trong Google Ads?

Bạn sẽ không thấy dữ liệu này nếu đang nhập mục tiêu và/hoặc giao dịch từ Analytics bởi vì dữ liệu đó yêu cầu bạn phải dùng tính năng theo dõi chuyển đổi Google Ads nguyên bản.

Tại sao dữ liệu đã nhập về lượt chuyển đổi trong Google Ads không khớp với dữ liệu giao dịch hoặc mục tiêu trong Analytics?

Có thể bạn đang tìm cách so sánh các mục tiêu và giao dịch từ TẤT CẢ các nguồn lưu lượng truy cập, thay vì chỉ các mục tiêu và giao dịch từ google/cpc. Ngoài ra, chỉ số Số mục tiêu hoàn thành và Giao dịch thương mại điện tử của Analytics được tính khác với các chỉ số theo dõi chuyển đổi trong Google Ads. Do đó, nếu bạn thấy dữ liệu về các chỉ số này trong tài khoản Analytics khác với các chỉ số về lượt chuyển đổi trong tài khoản Google Ads thì điều này không có nghĩa là việc triển khai tính năng theo dõi của bạn bị sai; mà đó có thể chỉ là do bạn sử dụng các phương pháp theo dõi khác nhau. Tìm hiểu thêm về lý do giúp bạn có thể thấy một số khác biệt.

Tài nguyên có liên quan

Tải cẩm nang cho các nhà quản lý phương tiện kỹ thuật số xuống

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?