Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Import cieľov a transakcií zo služby Analytics do sledovania konverzií v službe Google Ads

Ak chcete importovať ciele a transakcie elektronického obchodu zo služby Analytics do sledovania konverzií v službe Google Ads, musia byť splnené tieto podmienky:

  • vaše účty Analytics a Google Ads sú prepojené;
  • v účte Google Ads ste povolili automatické značkovanie (Poznámka: Ciele a transakcie môžete pre príslušné kliknutia importovať do služby Google Ads aj vtedy, ak ste v službe Analytics nastavili prepísanie automatického značkovania.);
  • daný typ cieľa alebo transakcie v službe Analytics už získal aktívnu návštevnosť z reklamy.

Voliteľne môžete aktivovať signály Googlu, aby sa konverzie naprieč zariadeniami automaticky exportovali do služby Google Ads.

Okrem importu cieľov a transakcií zo služby Analytics do sledovania konverzií v službe Google Ads môžete na kartách KampaneReklamné skupiny v účte Google Ads zobraziť aj metriky zo služby Analytics, ako sú Miera okamžitých odchodov, Priem. trvanie reláciePočet stránok na reláciu. Pozrite si postup pridávania údajov zo služby Google Analytics do prehľadov v službe Google Ads.

Google Ads neimportuje ciele ani transakcie pripísané videokampaniam.

Import cieľov:

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads a kliknite na ikonu Nástroje v hlavičke. Poznámka: Ak ste účty Google Ads a Analytics prepojili len nedávno, počkajte 30 minút, než začnete importovať ciele alebo transakcie.
  2. Kliknite na položky Meranie > Konverzie.
  3. Kliknite na Pridať.
  4. Kliknite na položku Importovať, vyberte položku Google Analytics a potom kliknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ.
  5. Vyberte všetky ciele alebo transakcie, ktoré chcete importovať, a potom kliknite na položku IMPORTOVAŤ A POKRAČOVAŤ.
  6. Kliknite na tlačidlo HOTOVO.

Nástroj na sledovanie konverzií služby Google Ads začne importovať údaje z vášho účtu Analytics od dňa, keď ste klikli na tlačidlo Importovať. Historické údaje spred tohto dátumu sa nepridajú do sledovania konverzií. Na stránke Konverzie a v prehľadoch v službe Google Ads sa vaše ciele zobrazia spolu s údajmi o konverziách do dvoch dní.

Keď prvýkrát importujete cieľ zo služby Analytics do sledovania konverzií v službe Google Ads, bude mať rovnaký názov ako v službe Analytics doplnený o názov zobrazenia v zátvorkách. Napríklad cieľ v službe Analytics s názvom Registrácie, ktorý sa nachádza v zobrazení s názvom Hlavné zobrazenie, bude mať v sledovaní konverzií v službe Google Ads názov Registrácie (Hlavné zobrazenie). Ak budete chcieť neskôr zmeniť názov importovaného cieľa, zmenu musíte vykonať v účte Google Ads. Zmeny názvu cieľa v službe Analytics sa v službe Google Ads neprejavia.

Ciele alebo transakcie, ktoré sa importujú zo služby Analytics, vyberie Google Ads podľa vami zvolenej dĺžky sledovania konverzie (7 – 90 dní, predvolená hodnota: 30 dní). Ak napríklad používate predvolenú 30‑dňovú dĺžku sledovania pre cieľ s názvom 1. cieľ: registrácie, Google Ads importuje iba splnenia cieľu, ku ktorým došlo do 30 dní od kliknutia.

Viac o tom, ako sledovanie konverzií v službe Google Ads spolupracuje so službou Analytics po prepojení týchto služieb, nájdete v článku Sledovanie konverzií a Analytics.

Okrem toho si môžete prečítať viac o tom, prečo sa môžu objaviť nezrovnalosti v štatistikách konverzií medzi sledovaním konverzií v službe Google Ads a službou Analytics.

Ak ponuky spravujete pomocou ponúk cieľovej CZA, po kliknutí na Importovať začne táto stratégia automaticky používať ciele a transakcie elektronického obchodu zo služby Analytics.

Časté otázky

Prečo v službe Google Ads nevidím konverzie po zobrazení alebo konverzie naprieč zariadeniami?

Ak importujete ciele alebo transakcie zo služby Analytics, tieto údaje sa nezobrazia, pretože táto funkcia vyžaduje natívne sledovanie konverzií služby Google Ads.

Prečo sa importované údaje o konverziách v službe Google Ads nezhodujú s údajmi o transakciách alebo cieľoch v službe Analytics?

Pravdepodobne sa pokúšate porovnať ciele a transakcie zo VŠETKÝCH zdrojov návštevnosti namiesto len zo zdroja a média google/cpc. Metriky Splnenia cieľovTransakcie elektronického obchodu sa v službe Analytics počítajú inak ako metriky sledovania konverzií v službe Google Ads. Ak sa údaje týchto metrík v účte Analytics líšia od metrík konverzií v účte Google Ads, nemusí to nevyhnutne znamenať, že vaša implementácia sledovania je chybná. Môže to byť jednoducho výsledok odlišných spôsobov sledovania. Prečítajte si viac o tom, prečo sa môžu objaviť nezrovnalosti.

Súvisiace zdroje

Stiahnite si príručku pre správcov digitálnych médií

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false