Importovanie cieľov a transakcií zo služby Analytics do sledovania konverzií v službe Google Ads

Ak chcete importovať ciele a transakcie elektronického obchodu zo služby Analytics do sledovania konverzií v službe Google Ads, musia platiť nasledujúce podmienky:

Voliteľne môžete aktivovať signály Googlu, aby sa konverzie naprieč zariadeniami automaticky exportovali do služby Google Ads.

Okrem importu cieľov a transakcií zo služby Analytics do sledovania konverzií služby Google Ads tiež môžete na kartách KampaneReklamné skupiny v účte Google Ads zobraziť metriky služby Analytics, ako je napríklad Miera okamžitých odchodov, Priem. trvanie reláciePočet stránok na reláciu. Pozrite si postup pridávania údajov zo služby Analytics do prehľadov v službe Google Ads.

Google Ads neimportuje ciele ani transakcie pripísané videokampaniam.

Import cieľov:

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads a kliknite na ikonu kľúča v hlavičke. Poznámka: Ak ste účty Google Ads a Analytics prepojili len nedávno, počkajte 30 minút, než začnete importovať ciele alebo transakcie.
  2. Kliknite na položky Meranie > Konverzie.
  3. Kliknite na ikonu Pridať.
  4. Kliknite na položku Importovať, vyberte položku Google Analytics a potom kliknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ.
  5. Vyberte všetky ciele alebo transakcie, ktoré chcete importovať, a potom kliknite na položku IMPORTOVAŤ A POKRAČOVAŤ.
  6. Kliknite na tlačidlo HOTOVO.

Nástroj na sledovanie konverzií služby Google Ads začne importovať údaje z vášho účtu Analytics od dňa, keď ste klikli na tlačidlo Importovať. Historické údaje spred tohto dátumu sa nepridajú do sledovania konverzií. Na stránke Konverzie a v prehľadoch služby Google Ads sa vaše ciele zobrazia spolu s údajmi o konverziách do dvoch dní.

Po importovaní cieľa zo služby Analytics do sledovania konverzií služby Google Ads bude mať cieľ rovnaký názov ako v službe Analytics a za ním bude v zátvorkách uvedený názov zobrazenia. Cieľ v službe Analytics s názvom Registrácie, ktorý sa nachádza v zobrazení s názvom Hlavné zobrazenie, bude mať v sledovaní konverzií služby Google Ads napríklad názov Registrácie (Hlavné zobrazenie). Ak chcete zmeniť názov importovaného cieľa, zmenu je potrebné vykonať v službe Analytics. Zmena sa potom prejaví v účte Google Ads.

Na určenie cieľov alebo transakcií, ktoré sa importujú zo služby Analytics, používa Google Ads vami vybratú dĺžku sledovania konverzie (7 – 90 dní, predvolená hodnota: 30 dní). Ak napríklad používate predvolenú dĺžku 30 dní pre cieľ s názvom 1. cieľ: registrácie, Google Ads importuje iba splnenia cieľov, ku ktorým došlo za 30 dní od kliknutia.

Ďalšie informácie o tom, ako sledovanie konverzií v službe Google Ads spolupracuje so službou Analytics po prepojení oboch služieb, nájdete v článku Sledovanie konverzií a Analytics.

Ďalšie informácie si môžete prečítať aj o tom, prečo sa môžu objaviť nezrovnalosti v štatistikách týkajúcich sa konverzií medzi sledovaním konverzií v službe Google Ads a službou Analytics.

Ak ponuky spravujete pomocou ponúkania cieľovej CZA, po kliknutí na Importovať začne táto stratégia automaticky používať ciele a transakcie elektronického obchodu zo služby Analytics.

Časté otázky

Prečo v službe Google Ads nevidím konverzie po zobrazení alebo konverzie naprieč zariadeniami?

Ak importujete ciele alebo transakcie zo služby Analytics, tieto údaje sa nezobrazia, pretože táto funkcia vyžaduje natívne sledovanie konverzií služby Google Ads.

Prečo sa importované údaje o konverziách v službe Google Ads nezhodujú s údajmi o transakciách alebo cieľoch v službe Analytics?

Pravdepodobne sa pokúšate porovnať ciele a transakcie zo VŠETKÝCH zdrojov návštevnosti namiesto zdrojov z umiestnenia google/cpc. Metriky Splnenie cieľovTransakcie elektronického obchodu sa v službe Analytics počítajú inak ako metriky sledovania konverzií v službe Google Ads. Ak sa údaje týchto metrík v účte Analytics líšia od metrík konverzií v účte Google Ads, nemusí to nevyhnutne znamenať, že vaša implementácia sledovania je chybná. Môže to byť jednoducho výsledok odlišných spôsobov sledovania. Prečítajte si viacej o tom, prečo sa môžu objaviť nezrovnalosti.

Súvisiace zdroje

Stiahnite si príručku pre správcov digitálnych médií

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory