Importowanie celów i transakcji Analytics do tagu śledzenia konwersji Google Ads

Aby zaimportować cele i transakcje e-commerce z Analytics do tagu śledzenia konwersji Google Ads, należy spełnić poniższe warunki:

  • Konta Analytics i Google Ads muszą być połączone.
  • Na koncie Google Ads została włączona opcja automatycznego tagowania. Uwaga: jeśli korzystasz z ustawienia zastępowania automatycznego tagowania w Analytics, nadal możesz importować do Google Ads cele i transakcje odpowiadające tym kliknięciom.
  • W zależności od typu poszczególne cele lub transakcje Analytics powinny w przeszłości odnotować aktywny ruch z Google Ads.

Opcjonalnie możesz aktywować Google Signals, aby konwersje na różnych urządzeniach były automatycznie eksportowane do Google Ads.

Oprócz importowania celów i transakcji Analytics do tagu śledzenia konwersji Google Ads możesz też wyświetlać dane Analytics (współczynnik odrzuceń, śr. czas trwania sesji i liczba stron na sesję) na kartach Kampanie i Grupy reklam na koncie Google Ads. Dowiedz się, jak dodawać dane Analytics do raportów Google Ads.

Google Ads nie będzie importować celów ani transakcji przypisanych do kampanii wideo.

Aby zaimportować cele:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads i kliknij ikonę Narzędzia w nagłówku. Uwaga: jeśli konta Google Ads i Analytics zostały dopiero połączone, poczekaj około 30 minut, zanim zaczniesz importować cele lub transakcje.
  2. Kliknij Pomiar > Konwersje.
  3. Kliknij Dodaj.
  4. Kliknij Import, wybierz Google Analytics i kliknij KONTYNUUJ.
  5. Wybierz cele i transakcje, które chcesz zaimportować, i kliknij IMPORTUJ I KONTYNUUJ.
  6. Kliknij GOTOWE.

Funkcja śledzenia konwersji Google Ads rozpocznie importowanie danych z konta Analytics od dnia, w którym klikniesz Importuj. Dane historyczne z okresu przed tym dniem nie zostaną uwzględnione w śledzeniu konwersji. Cele zaczną pojawiać się obok danych konwersji na stronie Konwersje i w raportach Google Ads w ciągu dwóch dni.

Cel zaimportowany z Analytics do śledzenia konwersji Google Ads będzie nosić taką samą nazwę jak w Analytics, ale z dodaną w nawiasach odpowiednią nazwą widoku danych. Cel Analytics o nazwie np. „Rejestracje” znajdujący się w widoku danych „Widok główny” otrzyma w śledzeniu konwersji Google Ads nazwę „Rejestracje (Widok główny)”. Aby zmienić nazwę zaimportowanego celu, edytuj go w Analytics. Wprowadzona zmiana zostanie następnie odzwierciedlona na Twoim koncie Google Ads.

Google Ads używa wybranego przez Ciebie okna konwersji (7–90 dni, domyślnie: 30 dni) do określenia, które cele i transakcje zaimportować z Analytics. Jeśli na przykład użyjesz domyślnego 30-dniowego okna dla celu o nazwie Cel 1: rejestracje, Google Ads zaimportuje tylko realizacje celu, które wydarzyły się w ciągu 30 dni od kliknięcia.

Więcej informacji o tym, jak tag śledzenia konwersji Google Ads współpracuje z Analytics po połączeniu kont, znajdziesz w artykule Analytics a śledzenie konwersji.

Możesz też dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego występują pewne rozbieżności w statystykach konwersji między tagiem śledzenia konwersji Google Ads a Google Analytics.

Jeśli korzystasz z opcji Określanie docelowej stawki CPA do zarządzania stawkami, zacznie ona automatycznie używać celów Analytics i transakcji e-commerce po kliknięciu Importuj.

Najczęstsze pytania

Dlaczego nie widzę w Google Ads danych Konwersje po obejrzeniu i Konwersje na różnych urządzeniach?

Te dane są niewidoczne, jeśli importujesz cele lub transakcje z Analytics, ponieważ funkcja ta wymaga macierzystego śledzenia konwersji Google Ads.

Dlaczego importowane dane konwersji w Google Ads nie odpowiadają danym transakcji lub celu w Analytics?

Możesz próbować porównać cele i transakcje ze WSZYSTKICH źródeł wizyt, a nie tylko tych z google/cpc. Co więcej, dane realizacji celutransakcji e-commerce w Analytics są obliczane inaczej niż dane śledzenia konwersji w Google Ads. Jeśli dane na Twoim koncie Analytics różnią się od danych konwersji na koncie Google Ads, nie musi to oznaczać, że śledzenie zostało źle zaimplementowane. Może to po prostu wynikać z różnych metod śledzenia. Dowiedz się, dlaczego występują pewne rozbieżności.

Powiązane materiały

Pobieranie poradnika dla menedżerów mediów cyfrowych

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?