Import cílů a transakcí služby Analytics do měření konverzí Google Ads

Chcete-li importovat cíle a transakce elektronického obchodu ze služby Analytics do měření konverzí Google Ads, musí být splněny následující podmínky:

  • Vaše účty Analytics a Google Ads jsou propojeny.
  • V účtu Google Ads je zapnuté automatické značkování. Poznámka: Cíle a transakce související s danými kliknutími můžete do služby Google Ads importovat i tehdy, nastavíte-li ve službě Analytics přepisování automatického značkování.
  • Příslušný typ cíle nebo transakce služby Analytics v určitém okamžiku zaznamenal aktivní provoz z reklamy.

Volitelně můžete aktivovat signály Google, takže se konverze mezi zařízeními budou automaticky exportovat do Google Ads.

Kromě importu cílů a transakcí služby Analytics do měření konverzí Google Ads lze na kartách KampaněReklamní sestavy v účtu Google Ads zobrazit také různé metriky Analytics, jako jsou například Míra okamžitého opuštění, Průměrná doba trvání návštěvy nebo Stránky/návštěva. Postup, jak toho docílit, naleznete v článku Přidávání údajů Google Analytics do přehledů Google Ads.

Do služby Google Ads se neimportují cíle ani transakce, které byly atribucí přiřazeny videokampaním.

Postup importu cílů:

  1. Přihlaste se ke svému účtu Google Ads a klikněte na ikonu Nástroje v záhlaví. Poznámka: Pokud jste právě propojili své účty Google Ads a Analytics, je třeba počkat zhruba 30 minut, než budete moci začít s importem cílů nebo transakcí.
  2. Klikněte na Měření > Konverze.
  3. Klikněte na Přidat.
  4. Klikněte na Importovat, vyberte Google Analytics a poté klikněte na POKRAČOVAT.
  5. Vyberte jednotlivé cíle nebo transakce, které chcete importovat, a poté klikněte na IMPORTOVAT A POKRAČOVAT.
  6. Klikněte na HOTOVO.

Měření konverzí Google Ads zahájí import dat z účtu Analytics počínaje ode dne, kdy jste klikli na tlačítko Importovat. Dřívější údaje nebudou do měření konverzí zařazeny. Cíle se zobrazí na stránce Konverze a v přehledech Google Ads společně s údaji o konverzích do dvou dnů.

Když importujete cíl z Analytics do měření konverzí Google Ads, bude mít stejný název jako v Analytics doplněný o název příslušného výběru dat v závorkách. Například cíl z Analytics nazvaný „Registrace“, který se nachází ve výběru dat s názvem „Hlavní výběr“, bude v měření konverzí Google Ads pojmenován „Registrace (Hlavní výběr)“. Pokud chcete název importovaného cíle změnit, musíte to udělat v Analytics. Změna se poté promítne i do účtu Google Ads.

Cíle a transakce, které budou z Analytics importovány, vybírá služba Google Ads na základě zvoleného okna konverze (7–90 dní, výchozí hodnota: 30 dní). Pokud například pro cíl nazvaný Cíl 1: registrace použijete výchozí 30denní okno, importuje Google Ads pouze ta splnění cíle, k nimž došlo během 30 dnů po kliknutí.

Další informace o tom, jak měření konverzí Google Ads funguje se službou Analytics po propojení účtů, naleznete v článku Import cílů a transakcí služby Google Analytics do Google Ads.

Můžete si také přečíst o tom, proč se nemusí zcela shodovat údaje o konverzích uváděné službou Analytics a měřením konverzí Google Ads.

Pokud spravujete nabídky prostřednictvím cílové CPA, začne tato strategie po kliknutí na možnost Importovat automaticky používat cíle a transakce elektronického obchodu z Analytics.

Časté dotazy

Proč se v Google Ads nezobrazují konverze po zobrazeníkonverze mezi zařízeními?

Tato data se při importu cílů nebo transakcí z Analytics nezobrazují, protože tato funkce vyžaduje nativní měření konverzí Google Ads.

Proč se importované údaje o konverzích v Google Ads neshodují s údaji o transakcích nebo cílech v Analytics?

Možná se snažíte srovnávat cíle a transakce ze VŠECH zdrojů návštěvnosti, a ne jen z google/cpc. Metriky Splnění cílůTransakce elektronického obchodu v Analytics se počítají jinak než metriky měření konverzí v Google Ads. Pokud se údaje těchto metrik v účtu Analytics od metrik konverzí v účtu Google Ads liší, neznamená to nutně, že máte měření implementováno chybně. Může to být jen důsledek rozdílného způsobu měření. Další informace o tom, proč se údaje nemusí zcela shodovat.

Související zdroje

Stáhněte si příručku pro správce digitálních médií

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory