รวบรวมข้อมูลแคมเปญด้วย URL ที่กำหนดเอง

เพิ่มพารามิเตอร์ลงใน URL เพื่อระบุแคมเปญที่อ้างอิงการเข้าชมมาให้

การเพิ่มพารามิเตอร์แคมเปญไปยัง URL ปลายทางที่คุณใช้ในแคมเปญโฆษณาทำให้คุณเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมของแคมเปญเหล่านั้นได้ และยังเข้าใจด้วยว่าแคมเปญจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่จุดใด ตัวอย่างเช่น แคมเปญลดราคาหน้าร้อนของคุณอาจสร้างรายได้จำนวนมาก แต่หากคุณใช้งานแคมเปญในแอปโซเชียลต่างๆ หลายที่ คุณอาจต้องการทราบว่าแอปโซเชียลใดที่ส่งลูกค้าที่สร้างรายได้ให้กับคุณมากที่สุด หรือหากคุณใช้งานแคมเปญหลายแบบผ่านทางอีเมล โฆษณาวิดีโอ และโฆษณาในแอป คุณจะสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อดูว่าการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ส่วนใด

เมื่อผู้ใช้คลิกลิงก์การอ้างอิง ระบบจะส่งพารามิเตอร์ที่คุณเพิ่มไปยัง Analytics และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะแสดงอยู่ในรายงานแคมเปญ

บทความนี้ประกอบด้วย

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ 5 รายการที่คุณสามารถเพิ่มลงใน URL ได้มีดังนี้

 • utm_source: ระบุผู้ลงโฆษณา เว็บไซต์ เอกสาร ฯลฯ ที่ส่งการเข้าชมมายังพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ เช่น google, newsletter4, billboard
 • utm_medium: สื่อการโฆษณาหรือการตลาด เช่น cpc, banner, email newsletter
 • utm_campaign: ชื่อแต่ละแคมเปญ สโลแกน รหัสส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 • utm_term: ระบุคีย์เวิร์ดในการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย หากคุณติดแท็กแคมเปญสำหรับคีย์เวิร์ดที่ได้ซื้อไว้ด้วยตัวเอง คุณควรใช้ utm_term เพื่อระบุคีย์เวิร์ดดังกล่าวด้วย
 • utm_content: ใช้เพื่อแยกแยะเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน หรือลิงก์ภายในโฆษณาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีลิงก์คำเชิญลงมือทำ 2 ลิงก์อยู่ในข้อความอีเมลเดียวกัน คุณสามารถใช้ utm_content และกำหนดค่าที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละลิงก์ เพื่อให้คุณบอกได้ว่ารูปแบบใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน

พารามิเตอร์แต่ละตัวจะต้องจับคู่กับค่าที่คุณกำหนด จากนั้นคู่พารามิเตอร์-ค่าแต่ละคู่จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ

ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้คู่พารามิเตอร์-ค่าต่อไปนี้สำหรับแคมเปญลดราคาหน้าร้อน

 • utm_source = summer-mailer เพื่อระบุการเข้าชมที่มาจากแคมเปญอีเมลลดราคาหน้าร้อน
 • utm_medium = email เพื่อระบุการเข้าชมจากแคมเปญอีเมลเทียบกับแคมเปญในแอป
 • utm_campaign = summer-sale เพื่อระบุแคมเปญโดยรวม

หากคุณใช้พารามิเตอร์เหล่านี้ URL แคมเปญที่กำหนดเองจะมีลักษณะดังนี้

https://www.example.com/?utm_source=summer-mailer&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

เมื่อคุณเพิ่มพารามิเตอร์ใน URL คุณควรใช้ utm_source, utm_medium และ utm_campaign เสมอ

จะใช้ utm_term และ utm_content หรือไม่ก็ได้

utm_ เป็นเพียงแค่คำนำหน้าที่ต้องมีสำหรับพารามิเตอร์เหล่านี้

วิธีตั้งค่าแคมเปญที่กำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์และค่าใน URL ด้วยตนเองได้ หรือสามารถใช้เครื่องมือสร้าง URL เฉพาะแพลตฟอร์มต่อไปนี้เพื่อสร้าง URL และเพิ่มต่อท้ายพารามิเตอร์ได้

สำคัญ: หากคุณกำลังโฆษณาแอป Android ให้ใช้เครื่องมือสร้าง URL ของ Google Play แต่หากกำลังโฆษณาแอป iOS ให้ใช้เครื่องมือสร้าง URL การติดตามแคมเปญ iOS หรือไม่เช่นนั้นก็ใช้เครื่องมือสร้าง URL ของแคมเปญ Google Analytics

การตั้งค่าด้วยตนเอง

หากคุณต้องการตั้งค่าแคมเปญที่กำหนดเองด้วยตนเอง โปรดอย่าลืมแยกพารามิเตอร์ออกจาก URL ด้วยเครื่องหมายคำถาม แสดงพารามิเตอร์และค่าเป็นรายการคู่กันโดยคั่นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ คั่นแต่ละคู่ของพารามิเตอร์-ค่าด้วยเครื่องหมาย & ตัวอย่างเช่น

https://www.example.com/?utm_source=email_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ใน URL ในลำดับใดก็ได้ โปรดทราบว่า Analytics มีการพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ ดังนั้น utm_source=google จะแตกต่างจาก utm_source=Google มีการพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่กับค่าแต่ละค่าที่คุณระบุ

ไปที่แหล่งที่มาของแคมเปญและการเข้าชมเพื่อดูภาพรวมทางเทคนิค

URL ตัวอย่าง

 • http://www.example.com/?utm_source=exampleblog&utm_medium=referral&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale&utm_content=toplink

ดูข้อมูลแคมเปญที่กำหนดเอง

วิธีดูรายงานแคมเปญ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. ไปที่ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้
 3. เปิดรายงาน
 4. เลือกการกระทำ > แคมเปญ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร