Zhromažďovanie údajov kampane s vlastnými webovými adresami

Pridajte do webových adries parametre na identifikáciu kampaní, ktoré sprostredkúvajú návštevnosť.

Pridaním parametrov kampane do koncových webových adries, ktoré používate v reklamných kampaniach, môžete zhromažďovať informácie o celkovej účinnosti týchto kampaní a tiež zistiť, kde sú kampane účinnejšie. Povedzme, že máte kampaň Letný výpredaj, ktorá by mohla generovať vysoké výnosy. Pokiaľ však máte túto kampaň spustenú v niekoľkých rôznych spoločenských aplikáciách, je užitočné vedieť, ktorá z nich vám prináša zákazníkov generujúcich najväčšie výnosy. Prípadne ak máte spustené rôzne verzie kampane prostredníctvom e-mailu, videoreklám a reklám v aplikácii, porovnaním výsledkov môžete preskúmať, kde je váš marketing najúčinnejší.

Keď používateľ klikne na odkaz, parametre, ktoré pridáte, sa odošlú do služby Analytics a súvisiace údaje budú k dispozícii v prehľadoch Kampane.

Obsah tohto článku:

Parametre

Do webových adries môžete pridať päť parametrov:

 • Parameter utm_source: identifikuje inzerenta, web, publikáciu a ďalšie zdroje, ktoré odosielajú návštevnosť do vášho vlastníctva, napríklad google, bulletin4, bilbord.
 • Parameter utm_medium: reklamné alebo marketingové médium, napríklad czk, banner, e-mailový bulletin.
 • Parameter utm_campaign: názov, slogan, propagačný kód atď. individuálnej kampane pre určitý produkt.
 • Parameter utm_term: identifikuje kľúčové slová plateného vyhľadávania. Ak manuálne značkujete kampane s platenými kľúčovými slovami, mali by ste príslušné kľúčové slovo určiť pomocou parametra utm_term.
 • Parameter utm_content: používa sa na odlíšenie podobného obsahu alebo odkazov v rámci jednej reklamy. Ak máte napríklad v jednej e-mailovej správe dva odkazy s výzvou na akciu, pomocou parametra utm_content môžete pre každý z nich nastaviť inú hodnotu a zistiť tak, ktorá verzia je efektívnejšia.

Každý parameter musí tvoriť dvojicu s hodnotou, ktorú mu priradíte. Každý pár parameter – hodnota potom obsahuje informácie súvisiace s kampaňou.

V prípade kampane Letný výpredaj by ste mohli napríklad použiť nasledujúce páry parameter – hodnota:

 • utm_source = letna-kampan na identifikáciu návštevnosti pochádzajúcej z vašej e-mailovej kampane Letný výpredaj,
 • utm_medium = e-mail na identifikáciu návštevnosti z e-mailovej kampane (oproti návštevnosti z kampane na aplikáciu),
 • utm_campaign = letny-vypredaj na identifikáciu celkovej kampane.

Ak ste použili tieto parametre, webová adresa vlastnej kampane by vyzerala takto:

https://www.example.com/?utm_source=letna-kampan&utm_medium=e-mail&utm_campaign=letny-vypredaj

Pri pridávaní parametrov do webovej adresy by ste mali vždy používať parametre utm_source, utm_mediumutm_campaign.

Parametre utm_termutm_content sú voliteľné.

Reťazec utm_ predstavuje povinnú predponu pred názvami týchto parametrov.

Nastavenie vlastných kampaní

Parametre a hodnoty môžete pridávať do webových adries ručne, prípadne na vytváranie webových adries a vkladanie parametrov môžete použiť niektorý z nasledujúcich nástrojov na tvorbu webových adries, ktoré sú špecifické pre každú platformu.

Dôležité: Ak inzerujete aplikáciu pre Android, použite nástroj na tvorbu webových adries v službe Google Play. Ak inzerujete aplikáciu pre iOS, použite nástroj na tvorbu sledovacích webových adries pre kampane v systéme iOS. V ostatných prípadoch by ste mali použiť nástroj na tvorbu webových adries kampaní v službe Google Analytics.

Ručné nastavenie

Ak chcete nastaviť vlastné kampane ručne, ubezpečte sa, že parametre oddelíte od webovej adresy pomocou otáznika. Parametre a hodnoty uveďte ako páry oddelené znakom rovnosti. Každý pár parameter – hodnota oddeľte znakom &. Príklad:

https://www.example.com/?utm_source=e-mailova-kampan&utm_medium=e-mail&utm_campaign=letny-vypredaj

Parametre môžete pridávať do webovej adresy v ľubovoľnom poradí. Upozorňujeme, že Analytics rozlišuje veľké a malé písmená, napríklad parameter utm_source=google sa preto líši od parametra utm_source=Google. Veľké a malé písmená sa rozlišujú vo všetkých definovaných hodnotách.

Technický prehľad nájdete v článku Kampane a zdroje návštevnosti.

Vzorové webové adresy

 • http://www.example.com/?utm_source=prikladblogu&utm_medium=sprostredkovatel&utm_campaign=letny-vypredaj
 • http://www.example.com/?utm_source=bulletin1&utm_medium=e-mail&utm_campaign=letny-vypredaj
 • http://www.example.com/?utm_source=bulletin1&utm_medium=e-mail&utm_campaign=letny-vypredaj&utm_content=hornyodkaz

Zobrazenie údajov vlastnej kampane

Prehľady Kampane zobrazíte takto:

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Prejdite na požadované zobrazenie.
 3. Otvorte sekciu Prehľady.
 4. Vyberte položky Akvizícia > Kampane.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?