Kampaņu datu apkopošana, izmantojot pielāgotus URL

Pievienojiet vietrāžiem URL parametrus, lai noteiktu kampaņas, kuras novirza datplūsmu.

Pievienojot kampaņu parametrus galamērķa vietrādim URL, ko izmantojat savās reklāmu kampaņās, jūs varat apkopot informāciju par šo kampaņu vispārējo efektivitāti, kā arī saprast, kur kampaņas darbojas visefektīvāk. Piemēram, jūsu kampaņa Vasaras izpārdošana gūst daudz ieņēmumu, bet, ja kampaņa darbojas vairākās atšķirīgās sociālajās lietotnēs, būtu noderīgi uzzināt, kura no tām jums nodrošina visienesīgākos klientus. Vai arī tad, ja darbojas dažādas jūsu kampaņas versijas, izmantojot e-pastu, videoreklāmas un lietotņu reklāmas, varat salīdzināt rezultātus, lai saprastu, kurš no jūsu mārketinga paņēmieniem ir visefektīvākais.

Ja lietotājs noklikšķina uz novirzīšanas saites, jūsu pievienotie parametri tiek nosūtīti pakalpojumam Analytics un saistītie dati ir pieejami kampaņu pārskatos.

Šajā rakstā ietvertās tēmas

Parametri

Saviem vietrāžiem URL varat pievienot piecus parametrus.

 • utm_source: identificē reklāmdevēju, vietni, publikāciju vai citu avotu, kas novirza datplūsmu uz jūsu īpašumu (piemēram, google, informativaisizdevums4, stendareklama).
 • utm_medium: reklamēšanas vai mārketinga vide (piemēram, MPK, reklāmkarogs vai e-pasta informatīvais izdevums).
 • utm_campaign: atsevišķas kampaņas nosaukums, sauklis, akcijas kods vai cits elements, kas attiecas uz produktu.
 • utm_term: identificē apmaksātās meklēšanas atslēgvārdus. Ja manuāli marķējat apmaksātu atslēgvārdu kampaņas, ir jāizmanto arī parametrs “utm_term”, lai norādītu atslēgvārdu.
 • utm_content: tiek izmantots, lai nošķirtu līdzīgu saturu vai saites vienā un tajā pašā reklāmā. Piemēram, ja vienā e-pasta ziņojumā ir divas saites ar aicinājumu uz darbību, varat izmantot mainīgo parametru “utm_content” un katrai saitei iestatīt atšķirīgu vērtību, lai noskaidrotu efektīvāko versiju.

Katram parametram ir jāpiešķir vērtība. Pēc tam katrs parametra un vērtības pāris veido ar kampaņu saistītu informāciju.

Kampaņai Vasaras izpārdošana, iespējams, izmantosit šādus parametra un vērtības pārus:

 • utm_source = summer-mailer, lai identificētu datplūsmu no e-pasta kampaņas Vasaras izpārdošana;
 • utm_medium = email, lai identificētu datplūsmu no e-pasta kampaņas pretstatā lietotņu kampaņai;
 • utm_campaign = summer-sale, lai identificētu kampaņu kopumā.

Ja izmantojāt šos parametrus, tad pielāgotās kampaņas URL būs šāds:

https://www.example.com/?utm_source=summer-mailer&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

Ja pievienojat parametrus vietrādim URL, vienmēr ir jāizmanto parametri utm_source, utm_medium un utm_campaign.

Parametri utm_term un utm_content nav obligāti.

Savukārt utm_ ir šiem parametriem obligātais prefikss.

Pielāgotu kampaņu iestatīšana

Parametrus un vērtības saviem vietrāžiem URL varat pievienot manuāli, taču varat arī izmantot vienu no tālāk norādītajiem noteiktas platformas URL veidotāja rīkiem, lai izveidotu vietrāžus URL un pievienotu parametrus.

Svarīgi! Ja reklamējat Android lietotni, izmantojiet Google Play URL veidotāju. Ja reklamējat iOS lietotni, izmantojiet iOS kampaņu izsekošanas URL veidotāju. Citos gadījumos jāizmanto Google Analytics kampaņu URL veidotājs.

Manuāla iestatīšana

Ja vēlaties iestatīt pielāgotas kampaņas manuāli, noteikti atdaliet parametrus no URL ar jautājuma zīmi. Norādiet parametrus un vērtības kā pārus, atdalot tos ar vienādības zīmi. Katru parametra un vērtības pāri atdaliet ar zīmi “&”. Tālāk ir sniegts piemērs.

https://www.example.com/?utm_source=email_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

Parametrus vietrādim URL varat pievienot jebkādā secībā. Ņemiet vērā, ka pakalpojumā Analytics ievade ir reģistrjutīga, tāpēc parametrs utm_source=google atšķiras no parametra utm_source=Google. Reģistrjutība attiecas uz visām jūsu definētajām vērtībām.

Tehnisku kopsavilkumu skatiet rakstā Kampaņas un datplūsmas avoti.

URL piemēri

 • http://www.example.com/?utm_source=exampleblog&utm_medium=referral&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale&utm_content=toplink

Pielāgoto kampaņu datu skatīšana

Lai skatītu kampaņu pārskatus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Pārejiet uz savu skatu.
 3. Atveriet sadaļu Pārskati.
 4. Atlasiet Iegūšana > Kampaņas.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?