Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Vlastní kampaně

Přidejte parametry do adres URL a identifikujte tak kampaně, které přivádějí návštěvnost.

Přidávání parametrů kampaní do koncových URL, které v reklamních kampaních používáte, umožňuje shromažďovat informace o celkové efektivitě těchto kampaní a lze díky němu zjistit, kde jsou kampaně efektivnější. Kampaň Summer Sale (Letní výprodej) například může generovat velké tržby, nicméně pokud ji používáte v několika různých sociálních aplikacích, může vás zajímat, která z nich vám posílá zákazníky generujícími většinu tržeb. A pokud provozujete několik různých verzí kampaně prostřednictvím e-mailu, videoreklam a reklam v aplikacích, můžete srovnat výsledky a zjistit, kde je marketing nejúčinnější.

Když uživatel klikne na odkaz, odešle tím vámi přidané parametry do služby Analytics. Související data jsou pak uvedena v přehledech kampaní.

Obsah tohoto článku:

Parametry

Do svých URL můžete přidávat 5 různých parametrů:

 • utm_source: Určuje, jaký inzerent, web, publikace apod. odesílá návštěvníky do vaší služby (např. google, bulletin4, billboard).
 • utm_medium: Inzertní nebo marketingové médium, např. CPC, banner, email, bulletin.
 • utm_campaign: Udává název konkrétní kampaně, slogan, propagační kód apod. pro určitý produkt.
 • utm_term: Slouží k identifikaci klíčových slov placeného vyhledávání. V případě, že ručně označujete kampaně s placenými klíčovými slovy, měli byste také pomocí parametru utm_term určit příslušné klíčové slovo.
 • utm_content: Slouží k rozlišení podobného obsahu nebo odkazů ve stejné reklamě. Pomocí parametru utm_content můžete například rozlišit dva odkazy v jedné e-mailové zprávě, které příjemce vyzývají k nějaké akci. Pro každý nastavíte jinou hodnotu, takže pak budete moci zjistit, která verze výzvy byla účinnější.

Každému parametru musíte zároveň přiřadit nějakou hodnotu. Každá taková dvojice parametr–hodnota pak představuje informaci související s kampaní.

Například u kampaně Summer Sale (Letní výprodej) můžete použít následující dvojice parametr–hodnota:

 • utm_source = summer-mailer bude identifikovat návštěvnost, která je výsledkem e-mailové kampaně Summer Sale (Letní výprodej).
 • utm_medium = email bude identifikovat návštěvnost, která pochází z e-mailové kampaně, oproti návštěvnosti pocházející z kampaně v aplikaci.
 • utm_campaign = summer-sale bude identifikovat celkovou kampaň.

Použijete-li tyto parametry, bude URL vlastní kampaně vypadat takto:

https://www.example.com/?utm_source=summer-maileramp;utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

Při přidávání parametrů do URL byste vždy měli používat parametry utm_source, utm_mediumutm_campaign.

utm_termutm_content jsou volitelné.

utm_ je povinná předpona parametrů.

Nastavení vlastních kampaní

Parametry a hodnoty můžete do URL přidávat ručně, nebo můžete k vytváření URL a připojování parametrů použít jeden z následujících a pro jednotlivé platformy specifických nástrojů pro tvorbu adres URL.

Ruční nastavení

Chcete-li vlastní kampaně nastavit ručně, oddělte parametry od adresy URL otazníkem. Parametry a hodnoty se uvádějí jako páry oddělené rovnítkem. Jednotlivé páry parametr-hodnota se oddělují ampersandem (&). Příklady:

https://www.example.com/?utm_source=email_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

Parametry lze do URL přidávat v libovolném pořadí. Služba Analytics rozlišuje malá a velká písmena, takže například utm_source=google není stejné jako utm_source=Google. Rozlišování malých a velkých písmen platí pro všechny definované hodnoty.

Technické shrnutí naleznete v části Kampaně a zdroje návštěvnosti.

Příklady adres URL

 • http://www.example.com/?utm_source=exampleblog&utm_medium=referral&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale
 • http://www.example.com/?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale&utm_content=toplink

Zobrazení údajů o vlastních kampaních

Chcete-li zobrazit přehledy kampaní:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Přejděte k požadovanému výběru dat.
 3. Otevřete Přehledy.
 4. Vyberte možnost Akvizice > Kampaně.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?