Om tilpassede rapporter

Tilpassede rapporter er rapporter du selv oppretter. Du velger dimensjoner (f.eks. by og nettleser) og beregninger (f.eks. besøk, sidevisninger og fluktfrekvens) og bestemmer hvordan disse skal vises. Du får tilgang til de tilpassede rapportene ved å klikke på Tilpassede rapporter-fanen. Rapportene dine er oppført i navigeringslinjen til venstre under Tilpassede rapporter. (Hvis du ikke har opprettet tilpassede rapporter, vises bare oppføringen «Oversikt under Tilpassede rapporter».)

Hvis du ønsker å opprette en tilpasset rapport, klikker du på «Tilpassede rapporter»-fanen og deretter på Oversikt under «Tilpassede rapporter» i navigeringslinjen til venstre. Klikk på +Ny tilpasset rapport for å opprette en ny rapport. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du lese Opprett en tilpasset rapport.

Hvis du ønsker å redigere eller slette en tilpasset rapport, klikker du på Tilpasning-fanen og deretter på Oversikt under «Tilpassede rapporter» i navigeringslinjen til venstre. Gjennom Oversikt har du muligheten til å redigere eller slette eksisterende rapporter. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du lese Administrasjon av tilpassede rapporter.

Om dimensjoner og beregninger i tilpassede rapporter

Når du oppretter en tilpasset rapport, må du angi minst én dimensjon og én beregning. Dimensjoner er ulike måter å beskrive besøk, besøkende, sider, produkter og aktiviteter på. Eksempler på dimensjoner er Type besøkende (om det er en ny eller returnerende besøkende), Kilde (navnet på et henvisningsnettsted eller en søkemotor), Sidetittel (HTML-tittelen til en side på nettstedet ditt) og Produkt-SKU (SKU-koden for et produkt som er kjøpt på nettstedet ditt).

Beregninger er de numeriske måleverdiene. Eksempel: «Det var N Sidevisninger og N Transaksjoner fra nye besøkende og N Sidevisninger og N Transaksjoner fra returnerende besøkende». Sidevisninger og Transaksjoner er beregningene, og Type besøkende er dimensjonen.

Enkelte beregninger og dimensjoner kan ikke kombineres i en tilpasset rapport. Hvis du ønsker mer detaljert informasjon, kan du se Gyldige kombinasjoner av dimensjoner og beregninger.